Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće modele:

 • KDL-40HX800/ HX803 / HX805
 • KDL-46HX800 / HX803 / HX805 / HX900 / HX903 / HX905
 • KDL-52HX900 / HX903 / HX905

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj televizor.

 • Ime: PKG4.131EUT-0108
 • Datum objavljivanja: 12/01/2015
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Ovo ažuriranje omogućava TLS1.0 protokolu da obezbedi sigurnost internet aplikacija i poboljšava već postojeći SSL3.0
 • Ograničenja: samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Bravia televizora.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao osnovni meni.
 2. Idite na kategoriju Product Support [Podrška proizvoda] i pritisnite OK.
 3. Idite na kategoriju System Information [Sistemske informacije] i pritisnite OK.
 4. Na ekranu televizora treba da se prikaže sledeći broj verzije firmvera: PKG4.131EUT-0108 [VERZIJA SOFTVERA PKG4.131EUT-0108 ]- ako je broj verzije PKG4.131EUT-0108 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera

Instalacija

Da biste ažurirali firmver televizora, postupite na sledeći način: Vaše lične postavke na televizoru se neće promeniti nakon ažuriranja.

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom Internetu
 • USB memorijski stik
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Ne isključujte televizor - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.
 • Zaustavite bilo kakvo snimanje pre nego što počnete da ažurirate firmver.

Preuzimanje datoteke za ažuriranje

Pre instalacije ažuriranja treba da ga preuzmete sa interneta i da ga sačuvate na USB stiku.

 1. Pročitajte i prihvatite dole navedene uslove i odredbe i kliknite na download file [preuzmite datoteku].
 2. Kada se to od vas zatraži, sačuvajte datoteku na svojoj radnoj površini. Kada se završi preuzimanje, proverite da li je veličina datoteke 39,597,204 bajta. Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite properties [svojstva] i proverite veličinu na kartici General [Opšte informacije].
 3. Otvorite Windows Explorer, i pronađite preuzetu datoteku sony_tvupdate_2010_0531_eut_.zip , i raspakujte je. Na vašoj lokalnoj disk jedinici sada se kreira fascikla pod nazivom sony_dtv0FA00A00A0A0_00040100 .
 4. Ovu fasciklu iskopirajte na svoj USB uređaj.

Instalacija ažuriranja

Čim preuzmete datoteku za ažuriranje može je instalirati na svom televizoru. Jednostavno pratite sledeće korake.

Ovaj proces može da traje do 5 minuta. Televizor će se tokom instalacije isključiti i ponovo uključiti.

 1. Uključite televizor.
 2. USB uređaj na kome se nalazi datoteka sony_dtv0FA00A00A0A0_00040100 umetnite u USB priključak na televizoru.
 3. Sledite uputstva na ekranu
 4. Indikator NAPAJANJAće biti zelene boje 30 sekundi, indikator PIC isključen/tajmer će sporo treptati žuto, indikator PRIPRAVNOSTI će svetleti crveno.
 5. Nakon nekoliko minuta televizor će se isključiti, a onda ponovo uključiti kako bi se dovršilo ažuriranje.- Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte televizor.
 6. Kada se završi ažuriranje firmvera, na televizoru se prikazuje poruka.
 7. Uklonite USB uređaj iz USB priključka.
 8. Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno tako što ćete pratiti korake opisane u delu Da li treba da ažuriram? - Ako je broj verzije PKG4.131EUT-0108 , vaš televizor je pravilno ažuriran.

Pitanja i odgovori

Trebaju vam dodatne informacije? Pogledajte naša najčešće postavljana pitanja o nadogradnji firmvera na mreži

Najčešća pitanja i rešavanje problema

Da li će se moja podešavanja izbrisati nakon ažuriranja?
Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

Da li mogu da instaliram stariju verziju firmvera?
Da bi se obezbedile optimalne performanse vašeg televizora, instalacija starijeg firmvera nije moguća.

Televizor se isključuje u toku ažuriranja
Normalno je da se televizor ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se televizor ponovo pokrene zato što se instalira novi firmver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera televizora putem Interneta.

Na ekranu televizora se pojavljuje jedna od ovih poruka o grešci: "An error occurred during the software update" (Došlo je do greške pri ažuriranju softvera) ili "Software cannot be updated using this USB device" (Nije moguće ažurirati softver korišćenjem ovog USB uređaja)

 1. Uverite se da je vaš USB uređaj u dobrom radnom stanju. Ako jeste, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER koje se nalazi na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER i ponovo nastavite sa postupkom instalacije.

Na displeju prednje ploče televizora prikazuje se poruka "No newer version of the TV software was found" (Nije pronađena nijedna novija verzija softvera za televizor)
Na vašem televizoru je već instalirana najnovija verzija firmvera, pa nije potrebno da ga ažurirate.