Ove informacije se odnose na sledeće modele TV-a:

 • KD-43XG8305
 • KD-49XG8305
 • KD-49XG8377
 • KD-43XG8388
 • KD-49XG8388
 • KD-43XG8396
 • KD-49XG8396
 • KD-43XG8399
 • KD-49XG8399
 • KD-49XG9005
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-43XG8096
 • KD-49XG8096
 • KD-55XG8096
 • KD-65XG8096
 • KD-75XG8096
 • KD-43XG8196
 • KD-49XG8196
 • KD-55XG8196
 • KD-65XG8196
 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804
 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8599
 • KD-65XE8596
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8505
 • KD-55XE8396
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8396
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8005
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8396
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-43XE8077
 • KD-43XE8005
 • KD-43XE8004
 • KD-100ZD9
 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8305
 • KD-55XD8005
 • KD-49XD8005
 • KD-43XD8005
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-50SD8005

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšanje mrežne veze sa određenim ruterima
 • Poboljšanje stabilnosti i performansi celokupnog korisničkog interfejsa
 • Poboljšanje kompatibilnosti sa određenim CAM modulima i rešavanje problema sa čuvanjem kanala (samo za Rusiju)

[+] Prethodne pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Priprema

Video uputstvo: Kako da ažurirate svoj TV

Proverite verziju softvera

Softver je možda već ažuran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate – pratite ova uputstva:

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme [HELP].
 2. Broj verzije firmvera se prikazuje na ekranu.


[1] Model
[2] Verzija softvera

Ako je broj verzije „PKG6.6545.xxxx“ ili veći, već imate najnoviju verziju softvera i ažuriranje nije neophodno.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na 6.6545 za TV

Naziv Zip datoteke

 • sony_dtvota_2016_1606545100_eua_auth.zip

Verzija datoteke

 • 6.6545

Veličina datoteke

 • 1 886 822 159 bajta

Datum objavljivanja

 • 27-11-2019

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Tokom ažuriranja ne isključujte TV i ne isključujte ga iz napajanja.
 • Ne pritiskajte dugmad, osim onih navedenih u uputstvima.
 • Zaustavite bilo kakvo snimanje pre nego što počnete da ažurirate firmver. (samo za modele koji podržavaju snimanje na USB HDD)

Kako preuzeti ažuriranje:

Da biste instalirali ažuriranje, treba da preuzmete datoteku za ažuriranje sa interneta i da je sačuvate na USB uređaju za skladištenje.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uslove.
  2. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na dnu stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.

 2. Potvrdite ime i veličinu preuzete datoteke.
  1. Idite u direktorijum u koji je datoteka preuzeta.
  2. Potvrdite da je veličina datoteke „sony_dtvota_2016_1606545100_eua_auth.zip“ „1 886 822 159“ bajtova.
   NAPOMENA: Za Windows PC, na ekranu Properties (Svojstva) proverite vrednost za stavku „Size“ (Veličina) umesto „Size on disk“ (Veličina na disku).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Nakon što izdvojite preuzetu datoteku, pronaći ćete datoteku „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065451000255.pkg“.
 4. Umetnite USB uređaj za skladištenje u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite datoteku „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065451000255.pkg“ u osnovni direktorijum USB uređaja.

  NAPOMENA: „Osnovni direktorijum“ je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju, koji sadrži sve druge fascikle.
 6. Izvucite USB uređaj za skladištenje iz računara, a zatim pređite na sledeći odeljak.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na TV. Ovaj postupak može da traje od 15 do 30 minuta, a tokom instalacije TV će se isključiti pre nego što se ponovo sam uključi. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite TV.

 2. Pobrinite se da nijedan USB uređaj nije umetnut u TV.

 3. Umetnite USB uređaj za skladištenje koji sadrži datoteku „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065451000255.pkg“ u USB ulaz na TV prijemniku.
  NAPOMENA: Ako TV poseduje više USB ulaza, možete da koristite bilo koji otvor za USB.

 4. Kada TV detektuje USB uređaj za skladištenje, na TV prijemniku će se prikazati serija različitih poruka. Pratite uputstva na ekranu.
  NAPOMENA: Ako se poruke ne prikazuju automatski, pomoću daljinskog upravljača isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite.
 5. Kada se završi kopiranje datoteke sa USB uređaja za skladištenje, postupak ažuriranja će početi, indikator napajanja na TV-u počeće da treperi belo, a ekran sa napretkom ažuriranja biće prikazan na TV-u.

 6. Posle nekoliko minuta, TV će se isključiti, a zatim ponovo uključiti da bi dovršio ažuriranje.
  UPOZORENJE: Tokom postupka instalacije softvera, nemojte da radite sledeće:
  • Da uklonite USB uređaj
  • DA isključite TV
  • Isključite TV iz izvora napajanja

 7. Kada se ažuriranje softvera završi, na televizoru će se prikazati poruka koja ukazuje da je ažuriranje softvera završeno.

 8. Pažljivo uklonite USB uređaj iz otvora za USB.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Proverite trenutnu verziju softverada biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je broj verzije „PKG6.6545.xxxx“ ili viši, ažuriranje softvera je uspelo.
 • Ako broj verzije nije „PKG6.6545.xxxx“ ili viši, preuzmite datoteku za ažuriranje i instalirajte je ponovo.

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Treba vam još informacija? Pogledajte najčešća pitanja o ažuriranju softvera preko interneta:

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi se omogućilo održavanje optimalnih performansi TV-a, instalacija starije verzije softvera nije moguća. Najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.

 • Da li je normalno da se TV isključi tokom ažuriranja?
  Normalno je da se TV ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se TV ponovo pokrene dok se instalira novi softver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera TV-a putem interneta.

Ako se na TV ekranu prikaže poruka „An error occurred during the software update“ (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili „Software cannot be updated using this USB device“ (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke za moguće rešenje:

 1. Uverite se da je vaš USB uređaj za skladištenje u dobrom radnom stanju. Ako jeste, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme [POWER] (Napajanje) na TV prijemniku.
 3. Ponovo pritisnite dugme [POWER] (Napajanje) i ponovite postupak instaliranja.

Ako se na ekranu prednje table TV-a prikaže poruka „No newer version of the TV software was found“ (Novija verzija TV softvera nije pronađena), to znači da je na TV-u već instalirana najnovija verzija softvera, pa ne morate da je ažurirate.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na stranici podrške kompanije Sony.