Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • KD-55AF8
 • KD-65AF8
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-55A1
 • KD-65A1
 • KD-77A1
 • KD-50SD8005
 • KDL-43WF804
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-49WF805

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje opštih performansi televizora
 • Rešavanje problema kad se TV povremeno resetuje prilikom reprodukovanja Dolby Vision sadržaja

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama/regionima.

Priprema

Video uputstvo: Kako da ažurirate televizor

Provera verzije softvera

Softver je možda već ažuriran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate prateći sledeća uputstva:

 1. Pritisnite dugme HELP (Pomoć) na daljinskom upravljaču.
 2. Broj verzije softvera je prikazan ispod naziva modela na ekranu televizora.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Verzija softvera: PKG-xxxxxxxx

Ako je prikazana verzija PKG6.7210.xxxx ili neka novija, to znači da već imate najnoviju verziju softvera i ažuriranje nije potrebno.

Firmver na BRAVIA TV-u možete da ažurirate na dva načina:

 • Pomoću funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) (lakši način)
  Napomena: Na televizoru može biti prikazana poruka Software is up to date (Softver je ažuriran) i kada novija verzija nije instalirana. Ažuriranja koja dobijate putem opcije „Automatic software downloads“ (Automatsko preuzimanje softvera) su izdanja koja se objavljuju sa zakašnjenjem i možda neće biti odmah dostupna. Pokušajte ponovo kasnije. Ako želite odmah da obavite ažuriranje, pratite uputstva za preuzimanje i instaliranje ažuriranja softvera pomoću USB uređaja.
 • Pomoću USB uređaja

Pomoću funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) (lakši način):

Kompanija Sony obezbeđuje ažuriranja softvera kako bi poboljšala funkcionalnosti i korisnicima pružila najaktuelniji TV doživljaj. Najjednostavniji način za preuzimanje ažuriranja softvera je pomoću funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera). Ova postavka je podrazumevano omogućena.
Ako ste uključili funkciju Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) u nastavku, automatski ćete dobiti obaveštenje da je potrebno da ažurirate televizor.

 1. Pritisnite dugme HELP (Pomoć) na daljinskom upravljaču.
 2. Izaberite System software update (Ažuriranje sistemskog softvera).
 3. Izaberite Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera).

Novo ažuriranje firmvera počećemo postepeno da dodajemo na sve televizore povezane na internet u roku od nekoliko sedmica nakon objavljivanja.

VAŽNO: Odeljci „Sistemski zahtevi“, „Informacije o datoteci“ i „Preuzimanje i instaliranje“ odnose se na postupak ažuriranja pomoću USB uređaja. Možete da ih zanemarite ako ste dovršili ažuriranje pomoću funkcije „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera).

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Pitanja i odgovori na stranici podrške kompanije Sony.

Pomoću USB uređaja:

Softver možete da ažurirate i pomoću USB uređaja. Ako Internet veza nije podešena na televizoru ili ako ne želite da čekate ažuriranje pomoću funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera), pokušajte da ga preuzmete i instalirate pomoću USB uređaja prema uputstvima u nastavku.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj
  * Televizor možete da ažurirate i ako se na USB uređaju nalaze druge datoteke.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na ver. 6.7210 za televizor

Naziv Zip datoteke

 • sony_dtvota_2016_1607210100_eua_auth.zip

Verzija datoteke

 • 6.7210

Veličina datoteke

 • 1 701 306 359 bajt(ov)a

Datum objavljivanja

 • 21-09-2022

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da se ne bi desilo da televizor prestane da reaguje ili da mu treba popravka.
 • Nemojte da isključujete televizor niti da ga isključujete sa izvora napajanja dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Prekinite sva snimanja pre nego što započnete ažuriranje firmvera (samo modeli koji podržavaju snimanje na USB čvrsti disk).

Kako se preuzima program za ažuriranje:

Pre instalacije, preuzmite datoteku za ažuriranje sa interneta i sačuvajte je na USB uređaju.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
  2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) na dnu ove stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 2. Proverite naziv i veličinu preuzete datoteke (pogledajte odeljak Informacije o datoteci).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Napomena: Kada izdvojite preuzetu datoteku, u njoj ćete pronaći datoteku (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg).
 4. Uključite USB uređaj u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite izdvojenu datoteku u osnovni direktorijum USB uređaja.
  Napomena: Osnovni direktorijum je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju i on sadrži sve druge fascikle.
 6. Isključite USB uređaj iz računara i pređite na sledeći odeljak.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na televizoru. Ovaj proces može da traje do 30 minuta. TV će se tokom instalacije isključiti i ponovo uključiti. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite televizor.
 2. Najpre proverite da nijedan USB uređaj nije uključen u televizor.
 3. Uključite USB uređaj na kojem se nalazi izdvojena datoteka (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg) u USB priključak na televizoru.
  Napomena: Ako se na televizoru nalazi više USB priključaka, možete da izaberete bilo koji od njih.
 4. Kada televizor detektuje USB uređaj, na ekranu će se prikazati niz poruka. Pratite uputstva na ekranu.
  Napomena: Ako se poruke ne prikazuju automatski, pomoću daljinskog upravljača isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite.
 5. Kada se završi kopiranje datoteke sa USB uređaja, postupak ažuriranja će početi, indikator POWER (Napajanje) na televizoru počeće da treperi belom bojom, a ekran sa napretkom ažuriranja biće prikazan na televizoru.
 6. Posle nekoliko minuta, televizor će se isključiti, a zatim ponovo uključiti da bi se dovršilo ažuriranje.

  UPOZORENJE! Tokom postupka instalacije softvera:

  • nemojte uklanjati USB uređaj
  • nemojte isključivati televizor
  • nemojte isključivati televizor sa izvora napajanja

 7. Kada se ažuriranje softvera završi, na televizoru će se prikazati poruka koja potvrđuje da je ažuriranje softvera završeno.
 8. Pažljivo izvadite USB uređaj iz USB priključka.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je prikazan broj verzije PKG6.7210.xxxx, softver je uspešno ažuriran.
 • Ako nije prikazan broj verzije PKG6.7210.xxxx, ponovo preuzmite i instalirajte datoteku za ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.
 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi televizor optimalno radio, instaliranje starije verzije softvera nije moguće. Najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.
 • Da li je normalno da se televizor isključi tokom ažuriranja?
  Da, normalno je da se televizor ponovo pokrene tokom postupka ažuriranja. Potrebno je više vremena da se televizor ponovo pokrene tokom instalacije novog softvera.

Šta treba da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera televizora

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka An error occurred during the software update (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili Software cannot be updated using this USB device (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke da biste pronašli rešenje:

 1. Isključite televizor pomoću dugmeta POWER (Napajanje) na televizoru.
 2. Ponovo pritisnite dugme POWER (Napajanje) i ponovite instalaciju.

Ako se na ekranu televizora prikaže poruka No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera za televizor), to znači da je na televizoru već instalirana najnovija verzija softvera i da ne treba da ga ažurirate.

Napomena: Ako softver ažurirate pomoću USB uređaja, proverite sledeće.

 • Proverite da li USB uređaj ispravno radi.
 • Uređaj mora biti formatiran na sistem datoteka FAT16, FAT32, exFAT ili NTFS.
 • Ažuriranje možda neće uspeti ni kada USB uređaj ispunjava navedene uslove, u zavisnosti od veličine i strukture drugih datoteka na uređaju. Ako ažuriranje ne uspe, izbrišite ostale datoteke i pokušajte ponovo vodeći računa da se na USB uređaju nalazi samo datoteka ažuriranja. Ako ažuriranje opet bude neuspešno, formatirajte USB uređaj na sistem datoteka FAT32 i pokušajte ponovo.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku Pitanja i odgovori na stranici podrške kompanije Sony.