ID članka : 00249151 / Poslednja izmena : 01.10.2021.

VAIO i Kompjuterska oprema: Gde se nalaze naziv modela i serijski broj?

  Naziv VAIO proizvoda i lokacija serijskog broja na proizvodu zavise od toga kada je proizveden.

  Napomena: Na donjoj strani svakog VAIO proizvoda nalazi se crna nalepnica sa PCG referencom, npr. PCG-61M2. Ova referenca opisuje grupu sličnih modela i ne koristi se u svrhe podrške.

   

  1. Najnoviji modeli

  Primer naziva modela: SVE14A1S1E/B, VPCZ23S9E/X
  Primer serijskih brojeva: 28123456-5001234, 27123456-5123456, 54123456-6012345

  Naziv proizvoda i serijski broj prikazani su na nalepnicama na dnu prenosnog računara.

   

  Izuzeci:

  Serije SVF142 i SVF152: serijski broj i naziv proizvoda se nalaze ispod baterije.

   

  Serije SVP112 i SVP132: Otvorite poklopac odeljka za bateriju da biste pronašliserijski broj i naziv proizvoda.

   

   

  Serija SVT112: Podignite podesivi stalak da biste pristupili nazivu modela i serijskom broju.

   

   

  Serije SVF11N, SVF13N, SVF14N, SVF15N: Postavite laptop u režim prikaza. Naziv modela i serijski broj se nalaze u gornjem delu ekrana.

   

   

  2. Stariji modeli

  Primer naziva modela: VGN-SR39VN/H, PCG-R600MP
  Primer serijskih brojeva: 28123456-5001234, 27123456-5123456, 54123456-6012345
   

  Naziv proizvoda se nalazi na nalepnici na okviru ekrana ili iznad tastature.
  Serijski broj se nalazi na nalepnici na donjoj strani prenosnog računara.

  Napomena: Kod nekih modela treba da izvadite bateriju da biste videli nalepnicu sa serijskim brojem.

  Alternativno, ove informacije možete da pronađete u BIOS-u ili u softveru kompanije Sony na vašem računaru.

   

  Metod 1:

  Kliknite na dugme Start (Početak), a zatim kliknite na All Programs (Svi programi).
  U meniju All Programs (Svi programi), kliknite na fasciklu VAIO Care.
  Kliknite na VAIO Care.
  Broj modela je prikazan na dnu prozora VAIO Care.
  (npr. VGN-FW550F)

  lokacija modela na ekranu

  Metod 2:

  Kliknite na dugme Start (Početak), a zatim kliknite na (My) Computer ((Moj) računar).
  Kliknite na lokalni disk C:. Zatim kliknite na Windows.
  Kliknite na datoteku pod nazivom „Model“ ili „Model.txt*“.
  U datoteci će biti naznačen broj modela. (npr. VGN-FW550F)
  Napomena: Ako je datoteka prazna, potražite drugu datoteku sa istim nazivom i otvorite je.

  lokacija modela na ekranu, metod 2