• Za korisnike aplikacije Imaging Edge Mobile:
  • Ažurirani fotoaparati više neće moći da se povežu sa aplikacijom Imaging Edge Mobile. Nakon ažuriranja fotoaparata instalirajte aplikaciju Creators' App.
  • Potrebno je da instalirate najnoviju verziju aplikacije Imaging Edge Mobile (ver. 7.7.2 ili novija) da biste mogli da uparite fotoaparat sa aplikacijom Creators' App. Ako nemate najnoviju verziju aplikacije Imaging Edge Mobile, ažurirajte je pre nego što uparite fotoaparat sa aplikacijom Creators' App.
  • Ako koristite iPhone/iPad, nakon ažuriranja kamere, isključite iPhone/iPad i onda ga ponovo uključite (ponovno pokretanje). Zatim uparite kameru sa aplikacijom Creators' App. Uputstva za instaliranje i povezivanje sa aplikacijom Creators' App potražite u odeljku Prelazak sa aplikacije Imaging Edge Mobile na Creators' App.
 • Mere predostrožnosti prilikom ažuriranja sa ver.1.02 ili starije
  • Prilikom ažuriranja sa ver. 1.02 ili starije, treba da ažurirate na ver. 1.05 pre nego što pređete na ver. 3.00 update. Ažurirajte samo na ver. 3.00 nakon što ste ažurirali na ver. 1.05. Ako pokušate da ažurirate na ver.3.00 bez ažuriranja na ver.1.05, doći će do greške i ažuriranje neće biti moguće.
  • Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera.
   Napomena: Ako se otvori ekran za podešavanje Date/Time (Datum i vreme) kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.
   1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni).
   2. Izaberite SetupSetup OptionVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).

Ako je već ver.1.05 ili novija, ažurirajte na najnoviju verziju sistemskog softvera.

ver. 1.05 (Za ver. 1.02 ili stariju)

najnovije ažuriranje (Za ver. 1.05 ili stariju)