Kako povezati daljinski upravljač u realnom vremenu sa akcionim kamkorderom

Korišćenje daljinskog upravljača sa akcionim kamkorderom znači da možete započeti snimanje svoje trke, biciklističke vožnje ili sesije vožnje skejtom u trenutku kada ona počne. Daljinski upravljač se nosi na zglobu, tako da imate potpunu slobodu pokreta, a baterija koja traje 4 sata može da potraje tokom cele razdaljine. Ekran daljinskog upravljača možete da koristite za gledanje vašeg snimka dok se snima. On je i vodootporan do 3 m, pa je idealan za surfovanje i vodene sportove.


Pripremite daljinski upravljač

 1. Otvorite ekran MENU [MENI] i izaberite Network Settings [Mrežna podešavanja] > Connection Setting [Podešavanja veze]
 2. Izaberite JEDNU vezu ako imate samo jednu kameru.
  Izaberite VIŠE veza ako želite da koristite daljinski upravljač sa više kamera. Daljinski upravljač možete koristiti sa najviše pet kompatibilnih kamera istovremeno.

Registrujte kameru na daljinskom upravljaču

 1. Na ekranu MENU [MENI] izaberite ikonu koja prikazuje kameru i daljinski upravljač
 2. Daljinski upravljač je sada spreman za registrovanje vaše kamere. On će ostati u ovom režimu 2 minuta, pa se zato pobrinite da registrujete kameru pre nego što istekne vreme
 3. Na vašoj kameri, izaberite [SETUP] [PODEŠAVANJE], zatim [confg] [konfiguracija] > [Wi-Fi] [Wi-Fi] > [multi] [više] > new [novo]
 4. Na ekranu sada treba da treperi reč [PREP] [PRIPREMA]
 5. Sačekajte dok ekran na daljinskom upravljaču ne poruči [OK] [U redu], zatim potvrdite registraciju pritiskom na [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI]
 6. Kada se registracija završi, ekran će poručiti [DONE] [GOTOVO] i nakon 2 sekunde, kamera je spremna za korišćenje

Ako registrujete više od jedne kamere, ponovite ove korake.


Povezivanje daljinskog upravljača sa kamerom
Kada registrujete kameru na daljinskom upravljaču, ova dva uređaja će se automatski povezati putem Wi-Fi veze kada su oba uključena. (Videćete plavo svetlo na daljinskom upravljaču kada bude uključen.)

Za više detalja o povezivanju kamere sa daljinskim upravljačem, proverite uputstvo za upotrebu kamere.


Ekran i ikone daljinskog upravljača
Ekran daljinskog upravljača prikazuje režim u kome se nalazi kamera i da li ona trenutno snima.

IkonaZnačenje
Režim snimanja fotografija
Režim snimanja video zapisa
Režim intervalskog snimanja fotografija
Povezano
Obrada ili prenos

Kada kamera snima video zapise ili intervalske fotografije, u uglu odgovarajuće ikone će se pojaviti tačka:
Ako ste povezani na više kamera, možete da pritisnete tastere UP/DOWN (GORE/DOLE) da biste ih pregledali na ekranu daljinskog upravljača. Ikona trenutno izabrane kamere će biti označena poljem u boji.
Glavni ekran daljinskog upravljača (prikaz u realnom vremenu) će se sinhronizovati sa LCD ekranom izabrane kamere.

Snimanje fotografija i video zapisa

 1. Pritisnite taster REC/ENTER [SNIMAJ/UNESI] na daljinskom upravljaču da biste počeli sa snimanjem video zapisa ili snimili fotografiju. Ako je povezano više od jedne kamere, svaka će primati signal u isto vreme, ali će možda postojati i raskorak, u zavisnosti od podešavanja i položaja kamere
 2. Na ekranu daljinskog upravljača ćete videti crveno svetlo kada kamera snima video zapis ili intervalske fotografije
 3. Ponovo pritisnite dugme REC/ENTER [SNIMAJ/UNESI] da biste zaustavili snimanje

Rešavanje problema

Poruke o grešci...

IkonaZnačenjeŠta uraditi sledeće
Greška kamereProverite da li kamera ili memorijska kartica na koju ste povezani pravilno funkcioniše
Povezivanje nije uspeloProverite da li je kamera uključena i da li se nalazi u odgovarajućem režimu. Proverite Wi-Fi vezu i jačinu signala.
Pokušava da se poveže sa nekompatibilnom kameromPogledajte uputstvo daljinskog upravljača da proverite da li je kamera kompatibilna sa daljinskim upravljačem.
BrojZnačenjeŠta uraditi sledeće
03-03
03-04
Povezivanje nije uspeloProverite da li je kamera uključena i da li se nalazi u odgovarajućem režimu. Proverite Wi-Fi vezu i jačinu signala.
03-05Maksimalan broj kamera je već povezanPrekinite vezu sa jednom ili više kamera na daljinskom upravljaču.