• 4K Upscaler

    60p (disk/USB/mreža/DLNA)

   • Bluetooth®

    Da

   • Preslikavanje prikaza (Miracast™)

    Da

   • AV Sync

    Da

   • Jednostavno podešavanje (brzo)

    Da

   • SA-CD (SA-CD/CD)

    Da

   • BD-Live

    Da (profil 2.0)

   • HEAAC v. 1/v. 2/nivo 2

    Da (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • FLAC

    Da (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • ALAC

    Da (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • DTS®

    DTS dekodiranje (7.1 kanala)

   • DSD – DSDIFF/DSF

    Da (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • Dolby® True HD

    Da

   • AIFF

    Da (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • DTS Neo:6 (muzika/bioskop)

    Da

   • Ugrađena Wi-Fi® funkcija

    Da (2,4 GHz, 5 GHz)

   • Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

    0,3 W

   • Potrošnja energije (isključen uređaj)

    ne postoji

   • Aktiviran režim mrežne pripravnosti – priključci

    Posle 20 minuta (Ethernet, HDMI CEC, WiFi)

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    Da biste omogućili/onemogućili, podesite „Internet Settings“ (Internet postavke) u odeljku „Network Settings“ (Mrežne postavke) na „Wireless Setup (built-in)/Wired Setup“ (Bežična konfiguracija (ugrađeno)/Žična konfiguracija)

   • Potrošnja energije (u režimu mrežne pripravnosti) – priključci

    2,7 W (Ethernet, HDMI CEC, WiFi)/3,0 W(svi priključci i mreže su povezani*) *Žične veze automatski deaktiviraju bežične veze.

   • Aktiviran režim pripravnosti

    Nakon 20 minuta

  • Uputstva
  • Baterije (tip AAA x 2)
  • Garantni list