Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • UBP-X500

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Unapređena funkcija reprodukovanja Ultra HD Blu-ray diskova

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju M44.R.0168 za UBP-X500

Verzija datoteke

 • M44.R.0168

Veličina datoteke

 • 130 MB (136 501 216 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 24-08-2021

Priprema

Firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je prikazan broj verzije M44.R.0168 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan Blu-ray plejer pa ako je plejer povezan na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako započne reprodukovanje sadržaja sa diska, pritisnite STOP i sačekajte da se pojavi meni Home Screen (Početni ekran).
 3. U meniju Home Screen (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSystem Settings (Podešavanje – Postavke sistema), a zatim pritisnite ENTER.
 4. Izaberite System Information (Informacije o sistemu), a zatim pritisnite ENTER.
 5. Ako je na ekranu televizora prikazan broj verzije M44.R.0168 ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Firmver Blu-ray plejera možete da ažurirate na dva jednostavna načina:

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?

Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)

 • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje Blu-ray plejera na internet
 • Proverite da li je Blu-ray plejer:
  • povezan na internet
  • povezan sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako plejer ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje Blu-ray plejera putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji za ažuriranje. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite datoteku za ažuriranje na Blu-ray plejer.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan televizor

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetiti Blu-ray plejer.
 • Nemojte da isključujete Blu-ray plejer niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Podesite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan Blu-ray plejer. (Ako je plejer povezan na priključak HDMI 2, izaberite HDMI 2 priključak.)
 2. Povežite Blu-ray plejer na internet pomoću Ethernet kabla ili bežičnim putem preko rutera.
 3. Uključite Blu-ray plejer. (Ako se u plejeru nalazi disk, izvadite ga.)

Preuzmite datoteku za ažuriranje:

 1. U meniju Home Screen (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSoftware Update (Podešavanje – Ažuriranje softvera), a zatim izaberite Update via Internet (Ažuriranje putem interneta).
 2. Na televizoru će se pojaviti ekran Software Update confirmation (Potvrda ažuriranja softvera). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Na ekranu televizora je prikazana poruka Update to a new software version. (Ažurirajte softver na novu verziju.) i najnovija verzija softvera.
 4. Izaberite Start (Počni), a zatim pritisnite ENTER.
 5. Ažuriranje će početi, a na televizoru će biti prikazan ekran sa tokom ažuriranja.
 6. Na televizoru ćete tokom ažuriranja videti traku napretka x % i kapacitet preuzimanja. Znak x se menja u 0 i raste sve do 100 tokom procesa ažuriranja.
 7. Plejer će se automatski ponovo pokrenuti, a ažuriranje će se nastaviti. Tokom ovog koraka nemojte da koristite niti uključujete plejer.
 8. Ponovo će biti prikazana traka napretka x % i kapacitet preuzimanja. Znak x se menja u 0 i raste sve do 100 tokom procesa ažuriranja.
 9. Na kraju ažuriranja, plejer će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti. Nemojte da koristite niti isključujte plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M44.R.0168, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera Blu-ray plejera putem interneta.

 • Ako je na televizoru prikazana poruka Connection status cannot be confirmed (Nije moguće potvrditi status veze) ili This device is not connected to network (Uređaj nije povezan na mrežu), problem je možda u internet vezi:
  1. Za ožičenu vezu: proverite da li je plejer povezan na internet pomoću LAN kabla.
  2. Za bežičnu vezu: proverite da li je bežični ruter uključen i povezan na internet.
  3. U postavkama mreže proverite da li ste potvrdili da li Blu-ray plejer ima ili nema IP adresu. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera koji koristite, umesto naziva proxy hosta, u polje za proxy server.)
  4. Proverite da li su ispravno podešene postavke Physical Connection (Fizička veza) i Internet Access (Internet pristup) kada izaberete Network Settings Network Connection Status (Postavke mreže – Status mrežne veze).
  5. Ponovo obavite ažuriranje.
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite plejer i ponovite ažuriranje.
 • Ako ažuriranje traje duže od 30 minuta i još uvek se nije završilo:
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc plejer.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  4. Takođe, možete da otkažete postupak ažuriranja putem mreže i odmah da pređete na ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Ako se tokom ažuriranja prikaže poruka Update failed (Ažuriranje nije uspelo):
  • Proverite da li je problem u internet vezi.
  • Na ekranu Update failed (Ažuriranje nije uspelo) izaberite OK (U redu) da biste ponovo obavili ažuriranje, odnosno Cancel (Otkaži) da biste prekinuli ažuriranje.
  • Ako se problem i dalje javlja, preuzmite datoteku za ažuriranje firmvera i obavite ažuriranje pomoću USB memorije.
  • Takođe, možete da otkažete postupak ažuriranja putem mreže i odmah da pređete na ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Ako nakon nekoliko pokušaja firmver i dalje ne možete da ažurirate, preuzmite datoteku za ažuriranje firmvera i obavite ažuriranje pomoću USB memorije.

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Najpre preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na Blu-ray plejer.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetiti Blu-ray plejer.
 • Nemojte da isključujete Blu-ray plejer niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar:

 1. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M44R0168.ZIP na računar i zapamtite lokaciju na koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju pa kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li veličina datoteke iznosi 130 MB (136 501 216 bajt(ov)a).

Prenesite datoteke za ažuriranje na USB uređaj:

 1. Izdvojte datoteku na računaru. Naziv izdvojene fascikle je UPDATE (Ažuriranje).
 2. Proverite da li se u fascikli UPDATE (Ažuriranje) nalaze sledeće četiri datoteke: MSB44-FW.BIN, MSB44-FW.ID, MSB44-FW_MB.BIN i MSB44-FW_MB.ID
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
  Napomena: Podržani su sistemi FAT32 i NTFS.
Za operativne sisteme Windows:
 1. Pronađite direktorijum u kojem je kreirana fascikla, a zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriranje).
 2. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji na...).
 3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
 4. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na USB uređaj.
Za operativne sisteme macOS:
 1. Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u osnovni direktorijum na USB uređaju.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće obaviti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite ažuriranje na plejer

Najpre pripremite opremu pa prenesite datoteku za ažuriranje na plejer.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan Blu-ray plejer. (Ako je plejer povezan na priključak HDMI 2, izaberite HDMI 2 priključak)
 2. Uključite Blu-ray plejer.
 3. Proverite da li su drugi USB uređaji povezani sa Blu-ray Disc plejerom, a ako jesu, isključite ih iz Blu-ray Disc plejera.
Prenesite datoteku za ažuriranje:
 1. Uključite USB uređaj na kojem se nalazi datoteka za ažuriranje u USB priključak na prednjoj strani plejera.
 2. U meniju Home Screen (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup Software Update (Podešavanje – Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite ENTER.
 3. Na televizoru će se pojaviti ekran za potvrdu ažuriranja softvera. Izaberite opciju ažuriranja pomoću USB memorije, pomoću daljinskog upravljača izaberite OK (U redu), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Ažuriranje će početi.
 5. Na televizoru je tokom ažuriranja prikazana traka napretka x %. Znak x se menja u 0 i raste sve do 100 tokom procesa ažuriranja.
 6. Plejer će se automatski ponovo pokrenuti, a ažuriranje će se nastaviti. Tokom ovog koraka nemojte da koristite niti uključujete plejer.
 7. Ponovo će biti prikazana traka napretka x % na televizoru. Znak x se menja u 0 i raste sve do 100 tokom procesa ažuriranja.
 8. Kada se ažuriranje završi, plejer će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti. Nemojte da koristite niti isključujte plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Isključite USB uređaj iz plejera.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M44.R.0168, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera Blu-ray plejera pomoću računara i diska.

 • Ako ne možete da izaberete opciju Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije), proverite da li je:
  1. USB uređaj pravilno povezan sa Blu-ray Disc plejerom;
  2. USB uređaj formatiran pomoću podržanog sistema datoteka (FAT32 i NTFS);
  3. USB uređaj kompatibilan sa Blu-ray Disc plejerom.
 • Ako datoteku za ažuriranje koju ste preuzeli sa veb-lokacije nije moguće izdvojiti, izbrišite tu datoteku i ponovo je preuzmite.
 • Ako se pojavi poruka There is no update file (Ne postoji datoteka za ažuriranje), proverite da li izdvojena fascikla ima odgovarajući naziv UPDATE (velika slova) i da li se u njoj nalaze sve datoteke:
  • MSB44-FW.BIN
  • MSB44-FW.ID
  • MSB44-FW_MB.BIN
  • MSB44-FW_MB.ID
 • Ako se pojavi poruka The file is corrupted (Datoteka je oštećena), ponovo preuzmite datoteku za ažuriranje i ponovite ceo postupak.
 • Ako ažuriranje traje duže od 30 minuta i još uvek se nije završilo:
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc plejer.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite Blu-ray Disc plejer i ponovite ažuriranje.