• Dimenzije (ŠxVxD)

    430 x 49 x 210 mm

   • Težina

    2,3 kg

   • Reprodukcija

    DA

   • Super Scaler (Precision CinemaHD povećanje rezolucije)

    DA

   • HDMI®

    DA

   • DVD 24p izlaz

    DA

   • Koaksijalni, optički

    DA, DA

   • NTSC/PAL

    DA / DA

   • 2D›3D konverzija

    DA

   • Deep Color

    DA (16-bitno)

   • Ugrađena Wi-Fi® funkcija

    DA (2,4 GHz)

   • Blokada za decu

    DA

   • Čuvar ekr./lako pod./PhotoTV HD

    DA / DA / DA

   • Ažuriranje firmvera

    DA

   • Prenos uživo/titl/preporuke

    DA / DA / DA

   • Roditeljski nadzor

    DA

   • USB tast. (samo 101)/Aut. pripr.

    DA (samo 101)/DA

   • BRAVIA Sync

    DA

   • Prikaz slajdova uz muziku

    DA

   • Web pregledač

    DA

   • Pregledač baze medijskog sadržaja

    DA

   • TV SideView daljinsko upravljanje

    DA (TV SideView)

   • Gracenote

    DA

   • Ulazni/izlazni priključci

    HDMI® izlaz (1 pozadi);Koaksijalni audio izlaz (1 pozadi);Ethernet (1 pozadi);USB (1 napred, 1 pozadi)

   • Potrošnja energije:

    16 W

   • Dodatna oprema

    Daljinski upravljač (RMT-B128P);Baterije (tip AAA x 2);Priručnik;Garantni list

   • Potrošnja energije (u režimu mrežne pripravnosti) – priključci

    5,8 W (Ethernet)/5,8 W (HDMI CEC)/5,8 W (Wi-Fi®)/5,8 W (sa iskorišćenim svim priključcima i mrežnim vezama)

   • Aktiviran režim pripravnosti

    Nakon 20 minuta

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    Da biste omogućili/onemogućili, podesite „Internet Settings“ (Internet postavke) u odeljku „Network Settings“ (Mrežne postavke) na „Wireless Setup (built-in)/Wired Setup“ (Bežična konfiguracija (ugrađeno)/Žična konfiguracija)

   • Aktiviran režim mrežne pripravnosti – priključci

    Nakon 20 minuta (Ethernet, HDMI CEC, Wi-Fi®)

   • Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

    0,4 W

  • Uputstva
  • Daljinski upravljač (RMT-B127P)
  • Baterije (tip AAA x 2)
  • Garantni list