• Dimenzije (ŠxVxD)

    255 x 39 x 192 mm

   • Težina

    0,9 kg

   • Reprodukcija

    Usporena reprodukcija (unapred/unazad), Slučajna reprodukcija, Reprodukcija/Zaustavljanje/Pauziranje, UNAZAD/UNAPRED, PRETHODNI/SLEDEĆI, KORAK Reprodukcija (UNAPRED/UNAZAD)

   • Super Scaler (Precision CinemaHD povećanje rezolucije)

    Da

   • HDMI®

    Da

   • DVD 24p izlaz

    Da

   • Koaksijalni, optički

    Da, ne

   • 24p True Cinema™

    Da

   • 2D›3D konverzija

    Da

   • Deep Color

    Da (16-bitno)

   • Ugrađena Wi-Fi® funkcija

    Da (2,4 GHz, 5 GHz), sa MIMO

   • Blokada za decu

    Da

   • Čuvar ekr./lako pod./PhotoTV HD

    Ne/Da/Ne

   • Ažuriranje firmvera

    Da (mreža, USB)

   • Prenos uživo/titl/preporuke

    Da/Da/Da

   • Roditeljski nadzor

    Da

   • USB tast. (samo 101)/Aut. pripr.

    Da (samo 101)/Da

   • BRAVIA Sync

    Da

   • Prikaz slajdova uz muziku

    Da (CD, USB)

   • Ulazni/izlazni priključci

    HDMI izlaz (1 pozadi), koaksijalni audio izlaz (1 pozadi), USB ulaz (1 napred), Ethernet veza (1 pozadi)

   • Potrošnja energije:

    12 W

   • Potrošnja energije (u režimu mrežne pripravnosti) – priključci

    2,2 W (Ethernet, HDMI-CEC)/2,1 W (Wi-Fi)/3,0 W (svi priključci i mreže su povezani)

   • Aktiviran režim pripravnosti

    Nakon 20 minuta

   • Potrošnja energije (isključen uređaj)

    ne postoji

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    Da biste omogućili/onemogućili, podesite „Internet Settings“ (Internet postavke) u odeljku „Network Settings“ (Mrežne postavke) na „Wireless Setup (built-in) / Wired Setup“ (Bežično podešavanje (ugrađeno)/žično podešavanje)

   • Aktiviran režim mrežne pripravnosti – priključci

    Nakon 20 minuta (Ethernet/HDMI-CEC/Wi-Fi)

   • Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

    0,5 W

  • Da (Jednostavno ručno / Ručno putem veba)