• Dimenzije (ŠxVxD)

    255 x 39 x 192 mm

   • Reprodukcija

    Da

   • Super Scaler (Precision CinemaHD povećanje rezolucije)

    Da

   • HDMI®

    Da

   • DVD 24p izlaz

    Da

   • Koaksijalni, optički

    Da

   • 24p True Cinema™

    Da

   • NTSC/PAL

    Da/Da

   • Deep Color

    Da (16-bitno)

   • Ugrađena Wi-Fi® funkcija

    Da (2,4 GHz)

   • Blokada za decu

    Da

   • Čuvar ekr./lako pod./PhotoTV HD

    Da/Da/Da

   • Prenos uživo/titl/preporuke

    Da/Da/Da

   • Roditeljski nadzor

    Da

   • USB tast. (samo 101)/Aut. pripr.

    Da (samo 101)/Da

   • BRAVIA Sync

    Da

   • Web pregledač

    Da

   • Pregledač baze medijskog sadržaja

    Da

   • TV SideView daljinsko upravljanje

    Da

   • Gracenote

    Da

   • Ulazni/izlazni priključci

    HDMI izlaz (1 pozadi), koaksijalni audio izlaz (1 pozadi), USB ulaz (1 napred), Ethernet veza (1 pozadi)

   • Potrošnja energije:

    12 W

   • Potrošnja energije (u režimu mrežne pripravnosti) – priključci

    5,6 W (Ethernet)/5,6 W (HDMI CEC)/5,6 W (Wi-Fi®)/5,6 W (sa iskorišćenim svim priključcima i mrežnim vezama)

   • Aktiviran režim pripravnosti

    Nakon 20 minuta

   • Potrošnja energije (isključen uređaj)

    ne postoji

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    Da biste omogućili/onemogućili, podesite „Internet Settings“ (Internet postavke) u odeljku „Network Settings“ (Mrežne postavke) na „Wireless Setup (built-in)/Wired Setup“ (Bežična konfiguracija (ugrađeno)/Žična konfiguracija)

   • Aktiviran režim mrežne pripravnosti – priključci

    Nakon 20 minuta (Ethernet, HDMI CEC, Wi-Fi®)

   • Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)

    0,3 W

   • *

    (žične veze automatski deaktiviraju bežične)

  • Kontrola sa udaljene tačke
  • Baterije (tip AAA x 2)