• Video – XviD/WMV9/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/AVCHD

    DA / DA / DA / DA / DA / DA

   • Blu-ray 3D™

    DA

   • Direktan DLNA pristup datotekama na računaru (video, audio, fotografije)

    DA

   • AVC-HD (Blu-ray Disc™, DVD, CD, USB, DLNA)

    DA / DA / DA / DA / DA

   • Fotografije – JPEG/GIF/PNG

    DA / DA / DA

   • USB reprodukcija (FAT32/NTFS)

    DA / DA

   • Blu-ray Disc™

    DA

   • Režim za zabave

    DA

   • CD/Super Audio CD

    DA / DA

   • Muzika – mp3/AAC/standardni WMA9/LPCM

    DA / DA / DA / DA

   • Spoljni čvrsti disk (čitanje)

    DA

   • BD-Live (profil 2.0)

    DA

   • DVD sa povećavanjem rezolucije na 1080p

    DA

   • Povećavanje na Digital Cinema 4K rezoluciju

    NE

   • 24p True Cinema™

    DA

   • Super Scaler (Precision CinemaHD povećanje rezolucije)

    DA

   • Super Bit Mapping

    NE

   • Triluminous Color

    DA

   • 2D→3D konverzija

    DA

   • Deep Color

    DA (16-bitno)

   • NTSC/PAL (60 Hz/50 Hz)

    DA / DA

   • Internet Picture Enchancer Pro

    NE

   • DVD 24p izlaz

    DA

   • HDMI® – DSD izlaz/konverzija DSD u LPCM

    DA / DA

   • HDMI® – DTS HD Master Audio/Dolby TrueHD/LPCM 2 kanala/LPCM 6-kanalni izlaz/LPCM 8-kanalni izlaz

    DA / DA / DA / DA / DA

   • Analogno – AV Sync.

    DA

   • Koaksijalni, optički – DTS/Dolby Digital/LPCM (2 kanala)/DTS Neo:6

    DA / DA / DA / DA

   • Čuvar ekrana/jednostavno podešavanje/PhotoTV HD

    DA / DA / DA

   • USB tastatura/automatsko stanje mirovanja

    DA (samo 101)/DA

   • Roditeljski nadzor

    DA

   • Prenos uživo/3D prenos/titl/preporuka

    DA/NE/DA/DA

   • Ažuriranje firmvera (mreža/disk/USB)

    DA / DA / NE

   • Prikaz slajdova sa muzikom (CD, USB)

    DA / DA

   • Sony Entertainment Network (SEN)

    DA

   • BRAVIA Sync

    DA

   • Blokada za decu

    DA

   • USB Wi-Fi® podrška

    DA

   • Ugrađena Wi-Fi® funkcija (2,4 GHz (b, n, g))

    NE

   • Skype

    NE

   • TV SideView daljinsko upravljanje

    DA (TV SideView)

   • Pregledač baze podataka multimedijalnog sadržaja – omoti/prikaz informacija/pregled istorije/pretraga sadržaja

    DA / DA / DA / DA

   • Web pretraživač

    DA

   • Entertainment DataBase Browser (Gracenote) – Qriocity preporuka

    DA

   • Aplikacije

    DA

   • Entertainment DataBase Browser (Gracenote) – srodne informacije (BD, DVD, CD, USB, HDD, BIV)

    DA

   • Ethernet

    1 (pozadi)

   • Prednji/zadnji USB

    1 (prednji)/1 (zadnji)

   • Koaksijalni audio izlaz/dvokanalni analogni audio izlaz

    1 (zadnji)/NE

   • Komponentni/kompozitni video izlaz

    NE / NE

   • HDMI® izlaz

    1 (pozadi)

   • Potrošnja energije:

    9,9 W

   • Standardni daljinski upravljač

    DA

  • Uputstva
  • Daljinski upravljač (RMT-B119P)
  • Baterije (tip AA x 2)
  • Garantni list