Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • BDP-S1200
 • BDP-S3200

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

BDP-S3200
 • Uklanja funkciju Gracenote
BDP-S1200
 • Ovaj komplet je ažuriran zajedno sa drugim modelima ažuriranja, međutim nema izmena funkcija, već samo informacija o verziji.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Ispravke grešaka određenih Blu-ray naslova kod kojih se javljaju problemi sa reprodukcijom
 • Rešava problem sa bezbednošću SSL
 • Poboljšava BRAVIA® Internet Video povezivanje
 • Poboljšava BRAVIA Internet Video povezivanje radi rešavanja sledećih grešaka:
  • Usluga za strimovanje Netflix® može da se vrati na glavnu stranicu ili SSL alarm može da se javi
  • Početni ekran može da se zamrzne tokom reklama
  • Reprodukcija može da se prekine (Flixter, iComedy, Golflink.com)
 • Poboljšava povezivanje Wi-Fi® rutera

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera M19.R.0181 za BDP-S1200/S3200

Verzija datoteke

 • M19.R.0181

Veličina datoteke

 • 90.1 MB (94.486.373 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 05-03-2019

Priprema

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M19.R.0181 ili viši, nema potrebe da ažurirate.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li prikazuje ulaz sa kojim je povezan Blu-ray plejer. (Znači, ako je plejer povezan na utičnicu HDMI 2, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite Blu-ray plejer
 3. Ako započne reprodukcija diska, pritisnite STOP i sačekajte da se prikaže ekran menija XrossMediaBar (XMB)
 4. Na ekranu XrossMediaBar izaberite Setup (Podešavanje) → System Settings (Postavke sistema), a zatim izaberite ENTER pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču
 5. Istaknite „System Information“ (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite taster ENTER
 6. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  Verzija softvera M19.R.0181 – ako je broj verzije M19.R.0181 ili viši, već imate najnoviju verziju firmvera.

Postoje dva laka načina za ažuriranje firmvera na Blu-ray plejeru:

Načini ažuriranja firmvera na Blu-ray plejeru
Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje Blu-ray plejera sa internetom
 • Povežite Blu-ray plejer sa:
  • aktivnom internet vezom
  • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje uređaja BDP-S1200/S3200 putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem Interneta preuzmite ažurnu verziju na svoj Blu-ray plejer.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (korišćenje Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • Kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer
 • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 2. Povežite Blu-ray plejer sa svojim internet priključkom koristeći Ethernet kabl ili bežičnu vezu preko rutera
 3. Uključite Blu-ray plejer. (Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.)

Pribavite ažurnu verziju:

 1. U meniju XrossMediaBar pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite [Setup] (Podešavanje) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) > [Update via Internet] (Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite taster ENTER
 2. Na televizoru će se prikazati potvrda za ažuriranje softvera. Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER
 3. Na televizoru se prikazuju poruka Update to a new software version. [Ažurirajte na novu verziju softvera.] i najnovija verzija softvera
 4. Izaberite Start , [Početak], a zatim pritisnite ENTER
 5. Proces ažuriranja počinje i na televizoru ćete videti ekran za ažuriranje
 6. Tokom ažuriranja, na televizoru vidite traku progresa "x %" i kapacitet preuzimanja. - Znak "x" postaje "0" i ide do "100" tokom procesa ažuriranja
 7. Plejer će se ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. - Ne koristite i ne uključujte sami plejer u toku ovog koraka
 8. Ponovo ćete na televizoru videti traku progresa "x %" i kapacitet preuzimanja. - Znak "x" postaje "0" i ide do "100" tokom procesa ažuriranja
 9. Kada se plejer isključi i automatski ponovo pokrene, ažuriranje je završeno. – Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 10. Provera verzije firmvera. Ako je broj verzije M19.R.0181, nadogradnja firmvera je bila uspešna

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera putem Interneta.

 • Pojavljuje se poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi] ili "This device is not connected to network" [Ovaj uređaj ne može da se poveže sa mrežom]
  Problem može da bude veza sa mrežom.
  1. Za kablovsku vezu: proverite da li je LAN kabl povezan između plejera i internet priključka
  2. Za bežičnu vezu: proverite da li je bežični ruter uključen i povezan na internet priključak
  3. U mrežnim podešavanjima proverite da li ste potvrdili opciju da Blu-ray plejer ima svoju IP adresu ili ne. (Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.)
  4. Potvrdite da li su "Fizičko povezivanje" i "Pristup Internetu" OK [U redu] u meniju Network Settings [Podešavanja mreže] ---> Network Connection Status [Status mrežne veze]
  5. Ponovo izvršite ažuriranje

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite plejer i ponovo pokušajte ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite Blu-ray plejer
  3. Ponovo izvršite ažuriranje
  4. Takođe možete direktno da otkažete mrežnu proceduru i nastavite direktno da biste obavili ažuriranje preko USB memorije

 • Tokom ažuriranja se pojavljuje poruka "Update failed" [Ažuriranje nije uspelo]
  • Uverite se da ne postoji problem mrežne veze sa Internetom
  • Na ekranu "Update failed" [Ažuriranje nije uspelo], izaberite OK da biste ponovo pokušali ažuriranje ili Cancel [Otkaži] da biste zaustavili proces
  • Ukoliko simptom i dalje postoji, preuzmite datoteku sa firmverom i obavite ažuriranje preko USB memorije
  • Takođe možete direktno da otkažete mrežnu proceduru i nastavite direktno da biste obavili ažuriranje preko USB memorije

 • Posle nekoliko pokušaja, ažuriranje firmvera i dalje ne funkcioniše
  1. Preuzmite datoteku sa firmverom i obavite ažuriranje preko USB memorije

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite Internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo ćete preuzeti ažurnu verziju na svoj računar, preneti je na USB memorijski uređaj, a zatim je prenesite na svoj Blu-ray plejer.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X verzija 10.5 ili novija verzija

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će funkcionisati iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer
 • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima

Preuzmite ažurnu verziju na svoj računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M19R0181.ZIP na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties [Svojstva]. Proverite da li je veličina datoteke 90.1 MB (94,486,373 bajtova)

Prenesite datoteke za ažuriranje na svoj USB uređaj:

 1. Raspakujte datoteku na računaru - Raspakovana fascikla se zove "UPDATE" [AŽURIRANJE]
 2. Proverite da li se ove četiri datoteke nalaze u fascikli "UPDATE": MSB19-FW.BIN, MSB19-FW.ID, MSB19-FW_MB.BIN i MSB19-FW_MB.ID
 3. Povežite kompatibilan USB memorijski uređaj sa svojim računarom.- podržani su FAT32 i NTFS

Za operativni sistem Windows;:

 1. Idite na direktorijum u kome je kreirana fascikla i desnim tasterom miša kliknite na fasciklu "UPDATE" [AŽURIRANJE]
 2. U meniju koji se pojavi, kliknite na "Send To..." [Pošalji na...]
 3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: [Pokretni disk (E:)])
 4. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na vaš USB uređaj.

Za operativni sistem Mac OS; X:

 1. Povucite i spustite fasciklu "UPDATE" [AŽURIRANJE] u osnovni direktorijum USB uređaja

Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite ažurnu verziju na plejer

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete ažurnu verziju na plejer.

Pripremite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite Blu-ray plejer
 3. Pobrinite se da nema drugih USB uređaja koji su povezani na Blu-ray plejer; ako ih ima, odspojite ih sa Blu-ray plejera

Prenos ažuriranja:

 1. USB memorijski uređaj koji sadrži datoteku za ažuriranje umetnite u USB priključak na prednjoj ploči plejera
 2. U meniju XrossMediaBar pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite [Setup] (Podešavanje) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) > [Update via USB Memory] (Ažuriranje putem USB memorije), a zatim pritisnite taster ENTER
 3. Na televizoru će se prikazati potvrda o ažuriranju softvera. Izaberite OK pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER
 4. Ažuriranje počinje
 5. Tokom ažuriranja, na televizoru ćete videti traku progresa "x %" . Znak "x" postaje 0 i ide do 100 tokom procesa ažuriranja
 6. Plejer će se ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. - Ne koristite i ne uključujte sami plejer u toku ovog koraka.
 7. Na televizoru ćete ponovo videti traku progresa "x %" . Znak "x" postaje 0 i ide do 100 tokom procesa ažuriranja
 8. Plejer će se automatski isključiti kada se ažuriranje završi. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Izvadite USB uređaj za ažuriranje iz plejera i uključite plejer.
 10. Provera verzije firmvera. Ako je broj verzije M19.R.0181, ažuriranje firmvera je bilo uspešno

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera korišćenjem računara i diska.

 • Ne mogu da izaberem opciju "Update via USB Memory" [Ažuriranje preko USB memorije]
  Molimo proverite sledeće:
  1. USB uređaj je pravilno povezan na Blu-ray plejer
  2. USB uređaji su formatirani da podrže sistem datoteka (FAT32 i NTFS)
  3. USB uređaj je kompatibilan sa Blu-ray plejerom

 • Datoteka za ažuriranje koju sam preuzeo/la sa web lokacije ne može da se raspakuje
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Obrišite tu datoteku i preuzmite je ponovo.

 • Poruka "There is no update file" [Ne postoji datoteka za ažuriranje]
  Pobrinite se da je raspakovana fascikla pravilno nazvana UPDATE [AŽURIRANJE] (velikim slovima) i da se u njoj nalaze sve datoteke:
  • MSB19-FW.BIN
  • MSB19-FW.ID
  • MSB19-FW_MB.BIN
  • MSB19-FW_MB.ID

 • Pojavljuje se poruka "The file is corrupted" [Datoteka je neispravna]
  Ponovo preuzmite datoteku za ažuriranje i ponovite ceo postupak.
 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite Blu-ray plejer
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite Blu-ray plejer i ponovo pokušajte postupak ažuriranja