• Izlazna snaga - centralni (RMS)

    50 W

   • Izlazna snaga - ukupna (RMS 10 %)

    450 W

   • Izlazna snaga - surround (RMS)

    50 W x 2

   • S-Master

    DA (32-bitno)

   • Izlazna snaga - prednji (RMS)

    50 W x 2

   • Izlazna snaga - subwoofer (RMS)

    100 W x 2 (NISKOTONAC - 100 W, SREDNJETONAC - 100 W)

   • Zaključavanje mehanizma fioke

    DA

   • mp3 reprodukcija

    DA

   • Tip mehanizma

    Prorez za jedan disk

   • DVD / CD / SACD TEXT

    DA / DA / NE

   • Ponavljanje: DVD-CD / VCD / Super Audio CD

    DA / DA / NE

   • Proizvoljna reprodukcija: DVD-CD / VCD / Super Audio CD

    DA / DA / NE

   • Precision Cinema Progressive

    DA

   • DVD / DVD Audio / Super Audio CD / CD / Video CD

    DA/ NE/ NE/ DA/ DA

   • VCD verzija 2.0

    DA

   • Reprodukovanje CD-R-a, CD-RW-a

    DA / DA

   • Reprodukovanje DVD-R/+R/+R DL/+RW/-RW/-RW(VR) formata (* Neke diskove nije moguće reprodukovati)

    DA/DA/DA/DA/DA/DA

   • Napredno skeniranje (NTSC/PAL)

    DA/NE

   • Program: DVD-CD / VCD / Super Audio CD

    DA / DA / NE

   • mp3/ID3 oznaka verzija 1.1/ID3 oznaka verzija 2.0

    DA / DA / DA

   • Reprodukcija JPEG formata

    DA

   • OSD kontrola

    DA

   • D/A konverter (video)

    108 MHz/12-bitni

   • DIVX®

    DA

   • Navigator slike

    DA (samo JPEG)

   • DVD-RW (CPRM) reprodukovanje

    DA

   • Režim za reprodukciju (Shuffle / Program / Repeat) samo CD / VCD / Super Audio CD

    DA / DA / NE

   • Portable Audio Enhancer (prenosni audio pojačivač) (Normal/Plus)

    NE / DA

   • Bass/Treble kontrola

    Bas/Srednji/Visoki

   • Noćni režim (Normal / Plus)

    NE/DA

   • DIGITAL MEDIA PORT

    DA

   • SAT/KABLOVSKA

    DA

   • DVD

    DA

   • TV

    DA

   • TJUNER (FM, AM)

    DA

   • DIGITAL MEDIA PORT

    DA

   • Video Signal IZLAZ (komponenta)

    1

   • Linijski audio ULAZ (analogni)

    1

   • Priključak za zvučnik (prednji/centralni/surround/subwoofer)

    2 / 1 / 2 / -

   • Video IZLAZ (HDMI™): povećanje rezolucije na 720p / 1080i za DVD

    DA (1080p)

   • D.C.A.C. (Automatsko nameštanje)

    DA (Mono)

   • VACS

    DA

   • Flash/Advance (na RM)

    DA

   • Nastavak reprodukcije više diskova (DVD, VCD)

    DA

   • DEMO režim

    NE

   • Merač vremena (REC/PLAY/SLEEP)

    DA (- / - / DA)

   • BRAVIA Sync

    DA

   • Zatamnjenje

    DA (uklj./isklj.)

   • Potrošnja energije u stanju pripravnosti

    0,3 W

   • Režim uštede energije

    DA

   • Potrošnja energije:

    130 W

   • Potrebna snaga

    220 - 240 V, 50/60 Hz

   • DTS®

    DA

   • Dolby® Prologic®/Prologic® I/Prologic® II

    NE/NE/DA

   • A/V SYNC (Lip Sync)

    DA

   • Režim Film/Muzika

    DA

   • Višesmerni zvuk

    DA

   • Dolby® Digital

    DA

   • Režim za sport

    DA

   • Spoljna FM/AM antena

    DA (FM75 Oma)/ DA

   • Memorisanje stanica

    FM20/AM10

   • RDS (PS/PTY/EON)

    DA/NE/NE

   • Raspon podešavanja (AM)

    531~1602 kHz (9k korak), 87,50 ~ 108,00 MHz (u stepenima od 50 kHz)

   • Frekventni pojas

    FM / AM

   • S-DIAT READY

    NE

   • Sistem prednjeg zvučnika

    Jednosistemski

   • Subwoofer sa magnetskom zaštitom

    NE

   • Naziv modela za prednje zvučnike

    SS-IS15

   • Tip prednjih zvučnika (visoki, mikro satelit…)

    Mikro sateliti (veličine loptice za golf)

   • Visoka frekvencija subwoofera.(Hz~Hz)

    800 Hz

   • Kabl koji se isporučuje sa subwooferom→pogledajte pribor

    2,8 m x 1

   • Nominalna impedansa za subwoofer

    4 Oma / 4 Oma

   • Naziv modela za surround zvučnik

    SS-IS15

   • S-AIR Wireless

    DA

   • Ulazni priključak za prednji zvučnik (ZAVRTANJ / NA GURANJE / POZLAĆEN / „PIG TAIL“)

    Na pritisak

   • Prednji zvučnik

    1

   • Aktivni/pasivni subwoofer

    Aktivno

   • Kabl koji se isporučuje sa prednjim zvučnikom→pogledajte pribor

    4,5 m x2

   • Sistem za subwoofer

    Niskotonac (dvosistemski)

   • Naziv modela za subwoofer

    SS-WSIS50

   • Kontrola nivoa subwoofera

    NE

   • S-DIAT Wireless

    NE

   • Mrežica za prednji zvučnik (odvojiva/fiksna) / materijal

    Fiksno

   • Tip surround zvučnika (visoki, mikro satelit…)

    Mikro sateliti (veličine loptice za golf)

   • Subwoofer

    12 cm / 16 cm

   • Tip kućišta za prednje zvučnike (Bass Reflex/zvučna izolacija/pasivni hladnjak/ostalo)

    Zatvoreno

   • Tip kućišta za niskotonac (Bass Reflex / zvučna izolacija / pasivni hladnjak / ostalo)

    Zatvoreno / Bass Reflex

   • Materijal za kućište subwoofera

    Drvo

   • Ulazni priključak za niskotonac (ZAVRTANJ / NA GURANJE / POZLAĆEN / „PIG TAIL“)

    Na pritisak

   • Tip centralnog zvučnika (visoki, mikro satelit…)

    Mikro sateliti (veličine loptice za golf)

   • Režim S-AIR

    DA

   • S-AIR stanje mirovanja

    DA

   • S-AIR READY

    NE

   • Naziv modela za centralni zvučnik

    SS-IS15

   • Nominalna impedansa prednjeg zvučnika

    10 Oma

   • Kabl koji se isporučuje sa surround zvučnikom→pogledajte pribor

    12 m x2

   • Kabl koji se isporučuje sa centralnim zvučnikom→pogledajte pribor

    3 m x 1

   • BRAVIA SYNC direktni taster

    DA

   • Naziv modela

    RM-ADP029

   • Pretprogram

    DA

   • Baterija (Veličina / Tip)

    AA / mangan

   • Surround pojačalo

    TA-SA100WR

   • Podešavanje snage - potrošnja energije

    50 W

   • Bežični adapter

    EZW-T100/ EZW-RT10

   • S-AIR risiver

    NE

   • Izlazna snaga - surround (RMS 10 % THD)

    143 W x 2

   • Podešavanje snage - zahtevi za snagu

    120 V AC , 60 Hz (MX)

   • Surround pojačalo

    TA-SA100WR

   • Veličina niskotonca sa postoljem (Š x V x D) (približno mm)

    NE

   • Težina glavne jedinice (približno kg)

    3.0

   • Veličina glavne jedinice (Š x V x D) (približno mm)

    215 x 105 x 207

   • Težina satelitskih zvučnika (približno kg)

    0,07

   • Težina niskotonca (približno kg)

    13,5 (sa POJAČALOM)

   • Težina niskotonca sa postoljem (približno)

    NE

   • Težina surround pojačala (približno kg)

    1.7

   • Ukupna težina (približno kg)

    24

   • Satelitski zvučnik

    SS-IS15

   • Veličina surround pojačala (Š x V x D) (približno mm)

    85 x 100 x 345

   • Veličina satelitskih zvučnika (Š x V x D) (približno mm)

    45 x 55 x 40

   • Ukupna veličina (D x Š x V ) (približno mm)

    845 x 530 x 316

   • Veličina niskotonca (Š x V x D) (približno mm)

    190 x 450 x 472

   • Niskotonac

    SA-WSIS50

   • R6 (veličina AA) baterije

    2

   • Kabl za surround zvučnike

    2

   • S-Air bežično pojačalo

    WAHT-SA1

   • Video kabl

    1

   • Daljinski upravljač

    1

   • Mikrofon za kalibraciju

    1

   • Kratko uputstvo

    1

   • Dodaci za podešavanje satelitskih zvučnika

    5

   • Zvučnici

    5

   • iPod postolje

    NE

   • Subwoofer

    1

   • AM antena

    1

   • Kontrolna jedinica

    1

   • FM žična antena

    1

   • Ključ

    1

   • Uputstva za rad

    1

   • DIGITAL MEDIA PORT

    TDM-MP10, TDM-NC1, TDM-iP1,TDM-iP10, TDM-iP10V, TDM-BT1, TDM-NW1, TDM-NW10

   • Postolje za pod

    WS-IS10F