O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (15/12/2011)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera za digitalni fotoaparat NEX-3 za izmenjivim objektivom. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" na ovoj strani da biste saznali kako da preuzmete i instalirate nadogradnju firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa nadogradnjom firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.

 • If the firmware version of NEX-3 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Modeli na koje se to odnosi

 • NEX-3 sa firmverom Ver.04 ili nižom

Poboljšanja

Ovaj uslužni program nadograđuje NEX-3 firmver na verziju 05, a time se ostvaruju sledeće prednosti :

 • Kompatibilnost sa adapterom za montažu "LA-EA2".


Napomena: "Face Detection" [Detekcija lica] i "Smile Shutter" funkcije ne funkcionišu kada se koristi adapter za montažu "LA-EA2".

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje (Ver.04) i uključene u verziji 05.

 • Dodavanje funkcije [Picture Effect] [Efekat slike].
 • Dodavanje funkcije [Peaking] u režimu ručnog fokusiranja.

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje (Ver.03) i uključene u verziji 04.

 • Dodavanje funkcije za prilagođavanje programskih tastera.
  Sada je moguće da se funkcije dva programska tastera na zadnjem panelu kamere prilagode.
 • Dodavanje funkcije [Menu start] [Pokretanje menija].
  Kada se izabere 'Menu' [Meni], sada postoji opcija da se prikaže ili ekran glavnog menija ili poslednji podešeni parametar.
 • Poboljšanje rada funkcije [MF Assist]
  Uvećani deo se sada može prikazati na ekranu sa podešavanjem trajanja u režimu MF (ručni fokus) Assist. Rad funkcije MF Assist je takođe poboljšan.
 • Poboljšanje rada pri izboru stavki menija
  Rad sa menijem je pojednostavljen.
 • Održavanje postavke za otvor blende u režimu snimanja filma
  Sada se HD video može snimiti uz održavanje konstantnog otvora blende.
 • Podrška za funkciju automatskog fokusiranja sa A-objektivima
  Važna napomena: Ako sa fotoaparatom koristite α objektive pomoću LA-EA1 adaptera za montažu, ažurirajte i LA-EA1 adapter za montažu. Kliknite ovde da biste pristupili stranici za preuzimanje LA-EA1 firmvera.
 • Uvećanje slike kada je [Release w/o Lens] podešeno na [Enable]

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje (Ver.02) i uključene u verziji 04.

 • dodata je funkcija 3D skeniranja panorame;
 • poboljšano je snimanje sa "običnim" 2D skeniranjem panorame;
 • smanjena je potrošnja energije kada je fotoaparat isključen;
 • brže pokretanje pod uslovima slabog osvetljenja.


Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • CPU: Intel processor
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 256MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Nadogradnja se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Instalacija

Važne napomene:

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.

Korak 1: preuzimanje programa za nadogradnju firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [NEX-3V5_Update1112a.dmg] (64,5 MB (64.433.632 bajtova)) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: nadogradnja firmvera vašeg fotoaparata

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na [NEX-5V3_Update1112a.dmg] datoteku koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. Dvaput kliknitena ikonu [NEX-5V3_Update1112a] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. 7. Uključite kameru.
 8. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 9. Ako to nije već urađeno, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 10. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na kompjuteru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi priključak.
 11. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se nadogradnja firmvera ne završi.

  Slika 1


  Slika 2


 12. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle nadogradnje pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 13. Nakon potvrđivanja da je Current Version [Trenutna verzija] jednaka Ver.1 ili Ver.2 ili Ver.3 ili Ver.4, kliknite na Next [Dalje].

  U slučaju da je Current version [Trenutna verzija] Ver.5, tada nadogradnja nije potrebna. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

  Slika 3


 14. Pojavljuje se ekran na slici 4.

  Slika 4


 15. Pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste resetovali fotoaparat.


  Napomena: Ekran se isključuje ako se kontrolni točkić pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak.

 16. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 17. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 5.
 18. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli nadogradnju. Tokom nadogradnje se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom nadogradnje.

  Slika 5


 19. Kada se nadogradnja završi, pojaviće se ekran na slici 6. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 6


 20. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.05.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Korak 4: Preuzmite uputstva koja opisuju nove dostupne funkcije i način njihovog korišćenja.

Sve nove funkcije detaljno opisane u donjim uputstvima isporučene su sa ovom nadogradnjom firmvera (Ver.05.).

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NEX-3V5_Update1112a.dmg

Veličina datoteke

 • -