Catalyst Browse

Softver Catalyst Browse (besplatna verzija) možete koristiti za pregledanje XAVC S i XAVC HS video snimaka, proveru i uređivanje metapodataka, primenu SteadyShot* korekcije pomoću metapodataka, primenu korekcije boja, kopiranje snimaka na lokalni čvrsti disk, konverziju između različitih formata i još mnogo toga.

* Ovi uređaji podržavaju korišćenje funkcije SteadyShot pomoću metapodataka

Preuzmite informacije o softveru Catalyst Browse (besplatna verzija)

Catalyst Prepare

Pored funkcija koje obuhvata softver Catalyst Browse, softver Catalyst Prepare (plaćena verzija) takođe obuhvata upravljanje snimcima klasiranim po korpama, jednostavno uređivanje vremenske linije pomoću montažnog stola i još mnogo toga.

* Ovi uređaji podržavaju korišćenje funkcije SteadyShot pomoću metapodataka

Preuzmite informacije o softveru Catalyst Prepare (plaćena verzija)

Sledeći uređaji podržavaju korišćenje funkcije SteadyShot pomoću metapodataka:

ILCE-1*1 *2, ILCE-7SM3*1 *2, ILCE-7C*1 *3, ILCE-7M4*1 *2, ZV-E10*1 *2, ZV-1, DSC-RX100M7, DSC-RX0M2, ILME-FX6*1 *3, ILME-FX3*1 *2

  • *1 Funkcionalnost nije zagarantovana ukoliko se prilikom snimanja koriste objektivi koji nisu E-mount
  • *2 Da biste koristili funkciju SteadyShot pomoću metapodataka, podesite funkciju SteadyShot na Off (Isključeno) ili Active (Aktivno) na kućištu kamere pre snimanja
  • *3 Da biste koristili funkciju SteadyShot pomoću metapodataka, podesite funkciju SteadyShot na Off (Isključeno) na kućištu kamere pre snimanja

Kontakt podaci:

  1. Ukoliko imate dodatnih pitanja, posetite Sony Help Center (Sony centar za pomoć) na adresi https://scs.custhelp.com/.
  2. Kada ste na lokaciji Help Center (Centar za pomoć), kliknite na Ask a Question (Postavi pitanje).
    pitanje
    NAPOMENA: Da biste slali upite, potrebno je da imate registrovan nalog.