Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-6600

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Uvođenje podrške za LA-EA5 adapter za A-Mount objektive (prodaje se zasebno)
  • LA-EA5 adapter podržava sve A-Mount objektive
  • Puna podrška se obezbeđuje za automatski fokus pri detekciji faze u žižnoj ravni i funkcije automatskog fokusa i neprekidnog snimanja velikom brzinom
  • Pokrivenost za automatski fokus pri detekciji faze u širokoj žižnoj ravni
  • Funkcije automatskog fokusa zasnovane na prepoznavanju objekta, kao što su Automatsko fokusiranje oka u realnom vremenu (ljudi, životinje) i Praćenje u realnom vremenu
  • Praćenje automatskog fokusa / automatske ekspozicije tokom neprekidnog snimanja pri brzini do 11 kadrova po sekundi
  Napomene:
  • Sa STF objektivima se može koristiti samo ručni fokus
  • Telekonvertori nisu podržani za korišćenje sa adapterima za A-Mount objektive
  • Automatski fokus nije dostupan tokom snimanja filmova kada se koristi LA-EA5 adapter za A-Mount objektive
  • Kod praćenja automatske ekspozicije, otvor blende je fiksiran za prvi kadar, dok se brzina otvora blende i ISO koriste za prilagođavanje ekspozicije
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata
Pogledajte vodič za pomoć za više informacija o korišćenju ažuriranih funkcija.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6600 ver. 1.10 (Windows)

Verzija datoteke

 • 1.10

Veličina datoteke

 • 306 MB (321,248,464 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 03-09-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.1.10, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [6] (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:
 • Prostor na hard disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
   Napomena: Ažuriranje može da se obavi samo kada je nivo napunjenosti baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili veći.
   Preporučujemo da baterija bude u potpunosti napunjena.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FZ100.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE6600V110.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Napomena: Ako koristite standardna podešavanja Internet Explorer-a, ažuriranje se čuva u direktorijumu Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu i pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja) pomoću Explorer-a.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE6600V110.exe] koju ste preuzeli. Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 3. Program System Software Updater se pokreće.
  Ažuriranje sistemskog softvera
 4. Uključite fotoaparat.
 5. Prateći uputstva u prozoru alatke za ažuriranje sistemskog softvera, na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup [4] (Podešavanje) → USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabran uređaj sa velikim skladištem.
  Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
  Mass Storage
 6. Kada povežete fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LED ekranu fotoaparata prikazaće se „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, uklonite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od koraka „2. Pokrenite program System Software Updater".
 7. Proverite LCD ekran na fotoaparatu, zatim kliknite na [Next] (Sledeće).
  Napomena: Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Kada potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.1.00“, kliknite na [Next] (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 1.10 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme [Finish] (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Ažuriranje sistemskog softvera – trenutna verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 8. Kliknite na [Next] (Sledeće).
  Automatski resetujte fotoaparat
 9. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja.
  VAŽNO: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ažuriranje traje približno 5 minuta.
  Traka napretka ažuriranja
 10. Kada se ažuriranje završi, kamera će se automatski ponovo pokrenuti.
 11. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme [Finish] (Završi) i isključite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [6] (Podešavanje) → Version (Verzija)
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Trenutna verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.