Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • ILCE-5000

O ovom preuzimanju

 • Ime:Firmware update Ver.1.10 for ILCE-5000 (Windows)
 • Datum objavljivanja:30/10/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava vreme UKLJUČIVANJA kada se koristi "Smart daljinski upravljač"

Potvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.1.10, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Microsoft Windowsa:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Kada koristite A montažni objektiv sa LA-EA2/LA-EA4 adapterom za montažu (prodaje se zasebno) i podešavanje za korišćenje funkcije [AF Micro Adj.], registrovana vrednost se ponovo postavlja.
 • Ažuriranje firmvera traje približno 15 minuta, pa zato sprečite da vaš računar uđe u režim mirovanja. U slučaju da računar uđe u režim mirovanja i da se ažuriranje prekine, ponovo obavite kompletan proces ažuriranja od početka.

Preuzmite program za ažuriranje firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE5000V110.exe] će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8 / 8.1:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

Instalacija

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE5000V110.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera. Pojaviće se prozor programa za ažuriranje firmvera.


  Kliknite da biste uvećali


 3. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup Subpage 2 [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 4. Povežite fotoaparat sa računarom putem isporučenog USB kabla i LCD ekran fotoaparata će se isključiti. Pređite na sledeći korak.
  Napomena: Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na kompjuteru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi priključak.
 5. Potvrdite da je ikona "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] prikazana u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana. - Ako nije prikazana u traci zadataka, pređite na sledeći korak.
 6. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. Na ekranu računara će se pojaviti sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


  Istovremeno će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka "Follow computer instructions" (Sledite uputstva na računaru). -Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
 7. Kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom delu programa za ažuriranje firmvera .


  Kliknite da biste uvećali


  Ako je verzija firmvera Ver.1.10 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi], isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.
 8. Kliknite na Next [Dalje]
 9. Kada se pojavi sledeći prozor, zaustavite USB vezu tako što ćete kliknuti na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] ( ) na traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana. Međutim, ostavite USB kabl povezan između fotoaparata i računara.


  Kliknite da biste uvećali


  Napomena: Ako ikona "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] nije prikazana u traci zadataka, pređite na sledeći korak.
 10. Kliknite na Next [Dalje]
 11. Kada se pojavi poruka Reset camera [Resetuj fotoaparat] na LCD ekranu fotoaparata, pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste ga resetovali. - LCD ekran će se isključiti. 12. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 13. Posle resetovanja, ponovno povezivanje fotoaparata se proverava i pojavljuje se sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


 14. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja će se pojaviti traka progresa (oko 15 minuta). -ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 15. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se sledeći prozor. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknite da biste uvećali


 16. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver 1.10.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup Subpage 5 [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.