Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-1

Obavezna preuzimanja

Pročitajte ovaj odeljak pre nego što preuzmete datoteku.

 • Sačuvajte postavke:
  Nakon ažuriranja na ovu verziju, postavke fotoaparata će biti resetovane na podrazumevane vrednosti.
  Napomena: Budući da se ovim ažuriranjem dodaju funkcije i bitne izmene u specifikacijama, postavke fotoaparata će biti vraćene na početne vrednosti tokom ažuriranja. Preporučujemo da zabeležite sve postavke fotoaparata pre nego što nastavite. Čak i kada sačuvate postavke koristeći različite dostupne funkcije čuvanja (kao što su Save/Load Settings (Sačuvaj/Učitaj postavke) i Save/Load FTP Settings (Sačuvaj/Učitaj FTP postavke)) postavke pre ver. 2.00 se ne mogu učitati nakon ažuriranja.
 • Prebacivanje sa aplikacije Imaging Edge Mobile na Creators' App:
  • Ako koristite aplikaciju Imaging Edge Mobile, imajte na umu da ažurirani fotaparati više neće moći da se povežu sa aplikacijom Imaging Edge Mobile. Nakon ažuriranja fotoaparata, instalirajte Creators' App.
  • Uverite se da je za aplikaciju Imaging Edge Mobile instalirana Ver. 7.7.2 ili novija da biste mogli da uparite fotoaparat sa aplikacijom Creators' App.
  Ako aplikacija Imaging Edge Mobile nije Ver. 7.7.2 ili novija, ažurirajte je pre nego što pokušate da uparite fotoaparat sa aplikacijom Creators' App. Uputstva za instaliranje i povezivanje sa aplikacijom Creators' App potražite u odeljku Prelazak sa aplikacije Imaging Edge Mobile na Creators' App.
  Pored toga, NFC funkcija povezivanja jednim dodirom koja je korišćena do Ver. 1.32 fotoaparata više neće biti dostupna.

O ovoj stavci za preuzimanje

Napomena: Ovo ažuriranje je dostupno samo za operativne sisteme Windows i macOS. Verzija memorijske kartice nije navedena.

Prednosti i poboljšanja

 • Podrška za mobilne aplikacije:
  • Dodavanje podrške za aplikaciju Creators' App
   Napomene:
   • Nova mobilna aplikacija Creators' App će zameniti aplikaciju Imaging Edge Mobile. Pomoću aplikacije Creators' App možete da prenosite slike sa fotoaparata na pametni telefon, da snimate na daljinu i koristite razne druge funkcije koje nudi ova aplikacija.
   • Dostupnost varira u zavisnosti od zemlje i regiona.
  • Dodaje podršku za aplikaciju Monitor & Control
   Napomene:
   • Aplikacija Monitor & Control se bežično povezuje sa fotoaparatom i omogućava video-nadzor i upravljanje na daljinu pomoću pametnog telefona ili tableta.
   • Dostupnost varira u zavisnosti od zemlje i regiona.
 • Funkcije snimanja i reprodukovanja:
  • Dodaje podršku za funkciju Relay Playback (Relejna reprodukcija)
  • Dodavanje podrške za funkciju Breathing Compensation (Kompenzacija odstupanja)
   Napomena: Za informacije o kompatibilnim objektivima, pogledajte stranicu podrške.
  • Dodaje funkciju oslobađanja sinhronizacije koja oslobađa okidanje više pomoćnih aparata u povezanosti s vremenom okidanja glavnog fotoaparata
   Napomena: Potrebna je verzija 4.1.00 alata Remote Camera Tool da bi se aktivirala ova funkcija.
  • Dodaje funkciju koja prikazuje kadar u fokusu na ekranu aplikacije Remote Camera Tool kada su monitor i tražilo isključeni
   Napomena: Potrebna je verzija 4.1.00 alata Remote Camera Tool da bi se aktivirala ova funkcija.
  • Dodaje podršku za stabilizaciju slike sa koordinisanom kontrolom objektiva za telo. Za informacije o kompatibilnim objektivima, pogledajte stranicu podrške
  • Dodaje funkciju koja vam omogućava da suzite slike za reprodukciju koristeći više uslova filtriranja kao što je status FTP prenosa
  • Maksimalni broj slika koje se mogu snimiti u jednu fasciklu povećan je na 9.999
  • Omogućen je ulaz Timecode (Vremenski kôd) preko multi/mikro USB priključka. Vremenski kôd možete da podesite pomoću opreme izvora
   Napomena: Za povezivanje sa izvornom opremom vremenskog koda potreban je namenski adapterski kabl, koji se prodaje zasebno.
  • Dodaje podršku za uvoz/promenu više IPTC unapred podešenih postavki
  • Dodaje podršku za C2PA format. (Datum dostupnosti licence nije određen)
  • Dodaje podršku za funkciju Custom Grid Line (Prilagođena linija mreže)
   Napomene:
   • Dostupnost varira u zavisnosti od zemlje i regiona.
   • Custom Grid Line (Prilagođena linija mreže) je dostupna kao plaćena licenca.
 • Funkcije FTP transfera i mreže:
  • Omogućava vam da otpremite slike s fotoaparata direktno u aplikaciju Creators' Cloud
   Napomene:
   • Dostupnost varira u zavisnosti od zemlje i regiona.
   • Neophodna je aplikacija Creators' App ver. 2.3.1 ili novija. Postavke se moraju unapred podesiti u aplikaciji Creators' App. Više informacija možete pronaći na Creators' App veb-lokaciji za podršku
  • Sada možete automatski da zakažete FTP prenos zaštićenih filmova i fotografija
  • Filmovi/fotografije preneti preko FTP prenosa sada mogu biti automatski zaštićeni
  • Sada možete prenositi određene slike sa prioritetom tokom FTP prenosa
  • Uvođenje podrške za USB strimovanje
   Napomena: Za povezivanje na USB Type-C priključak uređaja koristite komercijalno dostupan USB kabl ili adapter za konverziju priključka.
  • Dodavanje podrške za SFTP protokole
  • Bezbednost bežične LAN mreže sada podržava WPA3-SAE
  • Poboljšava daljinsko snimanje i bezbednost prenosa slika kada se koristi aplikacija Creators' App i softver Imaging Edge Desktop
   Napomena: Ažurirajte softver Imaging Edge Desktop na najnoviju verziju (ver. 3.7.0 ili novija).
 • Ostalo:
  • Rešavanje problema gde se vremenski kod ponekad ne sačuva nakon restartovanja napajanja
  • Poboljšava stabilnost ekspozicije prilikom upotrebe Extended ISO (Produženi ISO) tokom snimanje video zapisa
  • Poboljšavanje stabilnosti u radu fotoaparata

Napomena: Detalje o svim ažuriranim funkcijama potražite u Vodiču za pomoć.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

 • Naziv: Update_ILCE1V200.zip
 • Verzija: 2.00
 • Veličina: 1.43 GB (1 544 801 606 bajtova)
 • Datum izdavanja: 28-03-2024

Priprema

Kako da: Ažurirate firmver fotoaparata kompanije Sony

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera ver.1.35 ili neka prethodna, potrebno je da ažurirate softver. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera ver. 2.00, ažuriranje nije potrebno.

Napomene:
 • Ako se otvori ekran za podešavanje Date/Time (Datum i vreme) kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.
 • Ako se pojavi ekran sa postavkom Language (Jezik) kada uključite fotoaparat, podesite jezik.
 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

Paket za preuzimanje sadrži sledeće:

 • Update_ILCE1V200
  • Update_ILCE1V200
   • 01_Update_ILCE1V135.exe
   • 02_Update_ILCE1V200.exe

Kada ažurirate sa Ver. 1.32 ili starije, prvo ažurirajte na međuverziju pomoću programa za ažuriranje 01_Update_ILCE1V135.exe, a zatim pomoću programa za ažuriranje 02_Update_ILCE1V200.exe ažurirajte na Ver. 2.00.
Međuverzija može biti Ver. 1.35.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Računari sa Intel ili AMD procesorom (računari sa ARM procesorom nisu podržani)
 • Prostor na hard disku: 1,5 GB ili više
 • RAM: 1,5 GB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata: Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije tri crtice (ili više) ili preko 51%. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.
 • Upotrebite USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.
  Napomena: Funkcionalnost ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Zatvorite sve ostale aplikacije pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata pre nego što započnete ažuriranje.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje oko 15 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim Sleep (Mirovanje).
  Napomena: Ako računar pređe u režim Sleep (Mirovanje) i ažuriranje se prekine, postupak ažuriranja ćete morati da ponovite od početka.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom dok se to ne bude tražilo od vas u uputstvima.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.
 • Prateći uputstva u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), na fotoaparatu izaberite MenuSetupUSBUSB Connection (Meni → Podešavanje4 → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

Kako se preuzima program za ažuriranje:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Počeće preuzimanje datoteke Update_ILCE1V200.zip.
  Napomena: Veličina datoteke: 1.43 GB (1 544 801 606 bajtova)
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Napomena: Ako koristite standardna podešavanja za Microsoft Edge, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na Start (Početnom) ekranu i pomoću programa Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja).

1. korak: Kako ažurirati ver. 1.32 ili stariju verziju na prelaznu verziju softvera

Napomena: Ako je trenutna verzija sistemskog softvera Ver. 1.35, ažuriranje nije potrebno.

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Kliknite desnim tasterom na datoteku Update_ILCE1V200.zip i izaberite Extract All (Izdvoji sve) da biste je izdvojili.
 3. Otvorite raspakovanu fasciklu i dvaput kliknite na program za ažuriranje 01_Update_ILCE1V135.exe da biste pokrenuli program za ažuriranje sistemskog softvera System Software Updater. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 4. Uključite fotoaparat i povežite ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata prikazaće se poruka USB Mode (USB režim).
 5. Kliknite na Next (Dalje). Trenutna i ažurirana verzija su prikazane u donjem, levom uglu ekrana.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Isprobajte sledeće predloge:
  • Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa nekim drugim priključkom.
 6. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera ver.1.32 ili neka prethodna, kliknite na Next (Dalje). Ako trenutna i verzija nakon ažuriranja nisu prikazane i od vas bude traženo da primenite sledeći program za ažuriranje sistemskog softvera System Software Updater, zatvorite ovaj program za ažuriranje i upotrebite program 02_Update_ILCE1V200.exe.
  • Potrebno je da ažurirate softver
   U polju [Current Version] u donjem, levom uglu ekrana je prikazana verzija 1.32 ili prethodna, a u polju [Version after the update] je prikazana verzija 1.35.
  • Upotrebite sledeći program za ažuriranje sistemskog softvera System Software Updater
   Jedino dugme na ekranu je [Finish] (Završi).
 7. Fotoaparat se automatski resetuje.
 8. Započnite ažuriranje. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 15 minuta.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
 9. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Kada se LCD ekran ponovo pojavi, kliknite Finish (Završi).

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja, može se prikazati poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
 10. Time će se završiti primena programa za ažuriranje 01_Update_ILCE1V135.exe. Pređite na 2. korak. Neka USB bude povezan.

2. korak: Postupak ažuriranja softvera sa međuverzije na ver. 2.00

Napomene:
 • Ako se otvori ekran za podešavanje Date/Time (Datum i vreme) kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.
 • Ako se pojavi ekran sa postavkom Language (Jezik) kada uključite fotoaparat, podesite jezik.
 1. Proverite na ekranu fotoaparata da li je USB veza Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako se na ekranu fotoaparata pojavi poruka Select USB Connection (Izaberite USB vezu), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Napomena: izaberite MenuSetupUSBUSB Connection (Meni → Podešavanje4 → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
 2. Izdvojite preuzetu datoteku Update_ILCE1V200.zip, otvorite fasciklu, pa dvaput kliknite na program za ažuriranje 02_Update_ILCE1V200.exe.
 3. System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) će se pokrenuti.
 4. Kliknite na Next (Dalje). Trenutna i ažurirana verzija su prikazane u donjem, levom uglu ekrana.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Isprobajte sledeće predloge:
  • Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa nekim drugim priključkom.
 5. Kada proverite trenutnu verziju softvera koja je prikazana na ekranu, kliknite na Next (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.
  • Potrebno je da ažurirate softver
   U polju [Current Version] u donjem, levom uglu ekrana je prikazana verzija 1.35 ili neka prethodna, a u polju [Version after the update] je prikazana verzija 2.00.
  • Ako se sledeći ekran pojavi, isključite USB kabl i proverite verziju softvera. Ako je prikazana verzija softvera ver. 1.32 ili neka prethodna, pratite uputstva data u 1. koraku. Ako je prikazana verzija softvera ver. 2.00, ažuriranje nije potrebno.
   Slika koja prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
 6. Fotoaparat se automatski resetuje.
 7. Započnite ažuriranje. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 15 minuta.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
 8. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Kada se ponovo pojavi LCD ekran, kliknite na dugme Finish (Završi) i isključite USB kabl.

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja, može se prikazati poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

Proverite verziju sistemskog softvera

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.
  Verzija će biti prikazana na sredini ekrana.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Ako je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Isključite USB kabl iz računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim vratite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite instalaciju.