O ovom preuzimanju

Za vlasnike mrežnog Walkman-a nudimo program MP3 File Manager Ver.2.0 koji može da vrši prenos MP3 datoteka njihovim prevlačenjem i spuštanjem u mrežni Walkman.

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva da biste pravilno izvršili ovaj program.

Ovi upravljački programi podržavaju sledeći proizvod:

 • NW-E103/E105/E107/E403/E405/E407/E503/E505/E507

Oni imaju sledeće sistemske zahteve:

 • Operativni sistem: Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional(SP3 ili noviji)/Windows Millennium Edition (osim verzije za pojednostavljeni kineski jezik)/ Windows 98 Second Edition (osim verzije za pojednostavljeni kineski jezik)
 • CPU: Pentium ll 400MHz ili brži
 • RAM: 64MB ili više
 • Tvrdi disk: 5MB ili više
 • Ekran: 800 x 600, 16-bitni ili više
 • USB

Instalacija

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa za instalaciju softvera MP3 File Manager ili/i datoteke PA_Driver.exe:

 1. Kreirajte fasciklu za skladištenje preuzetih datoteka na vašem tvrdom disku. U dolenavedenoj proceduri pretpostavljamo da je kreirana fascikla C:\mp3_Inst.
 2. Kliknite na "Download" [Preuzmi] ispod da biste prihvatili izjavu o odricanju odgovornosti i preduzeli sledeće datoteke:
  • Upravljački program: PA_driver.exe (ako je potrebno)

   Ako je SonicStage već instaliran na vašem računaru (korišćenjem CD-ROM-a koji ste dobili uz uređaj), nije potrebno da preuzimate PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FMv2_ENG.exe

   Kada se preuzimanje završi, izaberite Views [Prikaz] , a zatim Details [Detalji] u Explorer-u da biste proverili veličinu datoteke. Ako veličina datoteke nije jednaka veličini datoteke koja je navedena iznad, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku.

 3. Instaliranje upravljačkog programa (ako je potrebno):

  Ako SonicStage nije instaliran na vašem računaru sa CD-ROM-a koji ste dobili uz uređaj, instalirajte PA_Driver.exe pre nego što instalirate program za instalaciju softvera MP3 File Manager. Pratite sledeće korake.

  1. Zatvorite sve aplikacije.
  2. Kliknite na Start, pa na Run [Pokreni].
  3. Pronađite C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe i kliknite na OK. Zatim se pojavljuje prozor InstallShield Wizard [Čarobnjak za instalaciju].
  4. Sledite poruke na ekranu.
  5. Kad se nadogradnja završi, prikazuje se poruka Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Instalacioni program je završio instaliranje upravljačkog programa za lični audio uređaj na vašem računaru].
  6. Zatim kliknite na Finish [Završi]. Nakon instaliranja PA_Driver.exe, uređaj može da se poveže na računar.
 4. Program za instalaciju softvera MP3 File Manager:
  1. Zatvorite sve aplikacije.
  2. Povežite uređaj na vaš računar pomoću isporučenog USB kabla za tu namenu.
  3. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Run [Pokreni].
  4. Pronađite lokaciju
   • MP3FMv2_ENG.exe
  5. Pratite dijalog i pređite na sledeći ekran.
  6. Izaberite disk jedinicu Removable Disk (E:) [Pokretni disk (E:)] u okviru padajuće liste i pređite na sledeći ekran.
  7. Slovo za disk jedinicu (E:) zavisi od okruženja na računaru.
  8. Ako se Removable Disk (E:) [Pokretni disk (E:)] ne pojavi u okviru padajuće liste, diskonektujte uređaj, a zatim ga ponovo povežite na računar.
  9. Sledite poruke na ekranu.
  10. Prikazuje se ekran sa porukom MP3 File Manager installation complete [Instalacija softvera MP3 File Manager je završena].
 5. Nakon instalacije, proverite da li su softver MP3FileManager.exe i povezane datoteke u fascikli MP3FM uspešno instalirane u mrežni Walkman, postupajući na sledeći način:
  1. Otvorite My Computer [Moj kompjuter] i dvaput kliknite na "Removable Disk (E:)" [Pokretni disk (E:)] da biste prikazali sadržaj flash memorije uređaja.
  2. Dvaput kliknite na fasciklu MP3FM da biste je otvorili. Ako se u fascikli MP3FM nalaze sve sledeće datoteke, softver MP3 File Manager je uspešno instaliran:
  3. Dvaput kliknite na MP3FileManager.exe a zatim pokrenite MP3 File Manager.

   Više informacija u vezi sa radom softvera MP3 File Manager potražite u datoteci help.htm u fascikli MP3FM .

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MP3FMv2_ENG.exe

Veličina datoteke

 • -