O ovom preuzimanju

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Važno: Ako do sada niste instalirali softver na računaru, onda morate da preuzmeti i instalirate upravljački program pre povezivanja mrežnog Walkmana na vaš računar. Kada uređaj bude bio povezan, možete da instalirate MP3 File Manager. Napominjemo da se MP3 File Manager instalira na mrežni Walkman preko računara.

Ovi upravljački programi podržavaju sledeće proizvode:

Oni imaju sledeće sistemske zahteve:

 • CPU: Pentium ll 400MHz ili brži
 • RAM: 64MB ili više
 • Tvrdi disk: 5MB ili više
 • Ekran: 800 x 600, 16-bitni ili više
 • USB priključak podržava USB (raniji naziv USB1.1)

Instalacija

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje upravljačkog programa i programa za instalaciju softvera MP3 File Manager:

 1. Kreirajte fasciklu za skladištenje preuzetih datoteka na vašem tvrdom disku. U dolenavedenoj proceduri pretpostavljamo da je kreirana fascikla C:\mp3_Inst.
 2. Kliknite na "Download" [Preuzmi] ispod da biste prihvatili izjavu o odricanju odgovornosti i preuzeli sledeće datoteke:
  • Upravljački program: PA_driver.exe (ako je potrebno)
  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe (engleski) ili
   • MP3FileManager1.1_AE.pdf (korisnički priručnik)
 3. Instaliranje upravljačkog programa (ako je potrebno):
  1. Zatvorite sve aplikacije.
  2. Dvaput kliknite na PA_driver.exe da biste započeli instalaciju a zatim sledite uputstva na ekranu.
  3. Kliknite na "Finish" (Završi) kad instalacija bude završena.
 4. Instaliranje softvera MP3 File Manager:
  1. Povežite mrežni Walkman na vaš računar pomoću isporučenog USB kabla za tu namenu.
  2. Dvaput kliknite na MP3 File Manager_1.1_UpdateENU.exe ili MP3 File Manager_1.1_UpdateFRA.exe da biste započeli instalaciju.
  3. Kliknite na "Next" [Dalje] da biste prešli na sledeći ekran i izaberite "Network Walkman (E:)" [Mrežni Walkman (E:)](ili "Removable Disk (E:)" [Pokretni disk (E:)]) u padajućoj listi. (Napomena: Slovo za disk jedinicu "(E:)" može da se razlikuje, što zavisi od vašeg okruženja).
  4. Ako se "Network Walkman (E:)" [Mrežni Walkman (E:)] ne pojavi u padajućoj listi, diskonektujte a zatim ponovo konektujte mrežni Walkman a zatim kliknite na dugme "Rescan" [Skeniraj ponovo].
  5. Nastavite da pratite uputstva na ekranu, a zatim kliknite na "Finish" [Završi]
 5. Nakon instalacije, da biste proverili da li su aplikacija MP3 File Manager i povezane datoteke u fascikli "ESYS" uspešno instalirane u mrežni Walkman, pratite sledeće korake:
  1. Otvorite "My Computer" [Moj kompjuter] i dvaput kliknite na ikonu "Network Walkman (E:)" [Mrežni Walkman (E:)](ili "Removable Disk (E:)" [Pokretni disk (E:)]) da se prikazao sadržaj ugrađene flash memorije na vašem mrežnom Walkmanu.
  2. Dvaput kliknite na fasciklu "ESYS" da biste je otvorili. Ako se u fascikli "ESYS" nalaze sve sledeće datoteke, softver MP3 File Manager je uspešno instaliran:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5.66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1.72MB)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe

Veličina datoteke

 • -