• CPU: CPU Pentium III 500 MHz ili brži (preporučuje se Pentium III 800 MHz ili brži).
 • RAM: 256 MB ili više (preporučuje se 512 MB ili više)
 • Čvrsti disk: 500 MB ili više prostora na čvrstom disku (Zavisno od vaše verzije operativnog sistema Windows, može biti potrebno više prostora za instaliranje softvera Biće potrebno još memorijskog prostora ako nameravate da uređujete podatke fotografije.)
Napomene:
 • Problemi mogu nastati ako povežete više USB uređaja na jedan računar (uključujući i druge štampače) ili ako koristite razvodni uređaj (hub). Ako se javi problem, smanjite broj povezanih uređaja.
 • Ne možete da upravljate štampačem sa USB uređaj koji se koristi istovremeno sa štampačem.
 • Ne odspajajte USB kabl za vreme dok se podaci prenose ili štampaju, jer to može da utiče na štampanje.
 • Štampač ne podržava režime pripravnosti, mirovanja i hibernacije i ponovno pokretanje iz tih režima.
 • Nemojte dozvliti da se računar koji je povezan sa štampačem prebacuje u jedan od tih režima tokom štampanja. Ako to uradite, štampanje moda neće biti uspešno obavljeno.
 • Ako pauzirate posao štampanja koji je u toku i posle izvesnog vremena nastavite štampanje, štampanje možda neće biti pravilno izvršeno.
 • Preporučeno okruženje ne garantuje rad na svim računarima.

Preuzimanje:
 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator.
 2. Kreirajte sledeću fasciklu na vašem C disku : DPP_Driver
 3. Kliknite na Accept [Prihvati] pri dnu ove strane da biste pokrenuli preuzimanje.
 4. Kliknite na Save [Sačuvaj] i izaberite sledeću fasciklu: C:\DPP_Driver
 5. Kada se preuzimanje završi, idite u: C:\DPP_Driver i proverite da li preuzeta datoteka (DPPFP97W02.exe) ima 5.058.424 bajtova. Ako se veličina datoteke razlikuje, ponovo preuzmite datoteku.


Važne napomene:Ne povezujte štampač sa vašim računarom dok se to ne zatraži od vas. Ako štampač povežete pre nego što se to zatraži, može se pojaviti sledeći prozor:


Za Windows 2000/XP/Vista:
 1. Pojavljuje se prozor [Search For New Hardware Wizard] [Čarobnjak za traženje novog hardvera](Windows 2000/XP) ili [Found New Hardware] [Pronađen je novi hardver] (Windows Vista).
 2. Diskonektujte štampač i kliknite na [Cancel] [Otkaži].


Za Windows 7:
 1. Štampač će biti registrovan kao nespecificiran uređaj.
 2. Instalirajte preuzeti upravljački program u skladu sa sledećim uputstvom.
 3. Povežite štampač i otvorite [Devices and Printers] [Upravljački programi i štampači].
 4. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu DPP-FP67/77 i odaberite [Troubleshoot] [Rešavanje problema].
 5. Odaberite [Apply this fix] [Primeni ovu ispravku].


Instalacija:

Dvaput kliknite na ikonu "DPPFP97W02.exe" na radnoj površini i sledite uputstva za instaliranje softvera.