Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeći STR model (ili modele):

 • STR-DA5600ES

O ovom preuzimanju

 • Ime: A56E_1032.zip
 • Datum objavljivanja: 25/03/2015
 • Da li treba da ažuriram? Vaš firmver je možda već ažuriran, naročito ako imate novi STR model. Ako niste sigurni, pratite ova uputstva da biste proverili koju verziju firmvera imate
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Menja način distribucije SHOUTcast Internet radija.
   Napomena:Ovo ažuriranje firmvera podržava promenu API-ja za SHOUTcast server. Nema promena specifikacija SHOUTcast funkcionalnosti
 • Ograničenja: samo za STR modele koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama

Instalacija

Install Setup Manager (Instaliraj menadžer podešavanja)

Da biste ažurirali firmver potreban vam je Setup Manager (Menadžer podešavanja). Ako niste instalirali program Setup Manager, on je dostupan na CD-u koji ste dobili uz proizvod ili ga možete preuzeti sa paketom za instalaciju.

Kako se instalira program Setup Manager

Preuzmite najnoviju verziju

 1. Pročitajte uslove i odredbe i obeležite polje da biste potvrdili da se slažete sa njima
 2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) u nastavku
 3. Kada se to od vas zatraži, sačuvajte datoteku na svojoj radnoj površini

Instalirajte softver

Proverite da li je oprema priključena

 1. Kada je prijemnik isključen, povežite ga na mrežu koristeći LAN kabl
 2. Proverite da li je prijemnik povezan na TV
 3. Uključite prijemnik i sačekajte 30–50 sekundi da se uspostavi U-com komunikacija
 4. Uključite TV
 5. Na daljinskom upravljaču prijemnika pritisnite GUI MODE. GUI MODE ON se prikazuje na prozoru ekrana prijemnika
 6. Na ekranu televizora se prikazuje meni

Ako je prijemnik već bio konfigurisan za povezivanje na kućnu mrežu, idite na Ažuriranje firmvera.

Povežite prijemnik na kućnu mrežu

 1. Na daljinskom upravljaču koristite dugmad sa strelicama za kretanje nagore i nadole da biste izabrali Settings > Network > Network Setup (Podešavanja > Mreža > Mrežna podešavanja).Settings > Network > Network Setup (Podešavanja > Mreža > Mrežna podešavanja)

  Sony

 2. U meniju Network Setup (Mrežna podešavanja), izaberite Internet Setup (Podešavanja interneta)

  Sony

 3. Na ekranu Internet Setup (Podešavanja interneta), izaberite Connect Automatically (DHCP) (Poveži se automatski (DHCP)). Može da se pojavi poruka „Connecting... Please wait.“ (Povezuje se...Sačekajte.).

  Sony

 4. Kada se prijemnik uspešno poveže na mrežu, izaberite Finish (Završi) i pritisnite dugme Enter (Unesi)
 5. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme GUI MODE (Režim GUI). GUI MODE OFF (Režim GUI isključen) se prikazuje na prozoru ekrana prijemnika.

Nadogradnja firmvera

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme MENU (Meni). Izaberite System Settings (Podešavanja sistema) i pritisnite dugme Enter (Unesi)
 2. Koristite dugmad sa strelicama za kretanje nagore i nadole da biste izabrali UPDATE(PC) (Ažuriraj(PC)), a zatim pritisnite dugme Enter (Unesi)
 3. Koristite dugmad sa strelicama za kretanje nagore i nadole da biste izabrali PERMIT(Dozvoli).
 4. Na računaru, pokrenite program Setup Manager dvostrukim klikom na ikonu na radnoj površini. Kako se instalira program Setup Manager
 5. Dvaput kliknite na ikonu prijemnika
 6. Na ekranu Setup Manager (Menadžer podešavanja), premestite traku za pomeranje nalevo da biste izabrali System (Sistem).
 7. Na ekranu System Settings (Podešavanja sistema), desno od File Path(Putanja datoteke), kliknite na Browse (Pronađi) da biste pronašli preuzetu datoteku za ažuriranje firmvera. A56E_1032.zip
 8. Kliknite na Start Update (Pokreni ažuriranje).
 9. Na ekranu Start Update (Pokreni ažuriranje), kliknite na Yes (Da) da biste pokrenuli proces ažuriranja. Ovo ažuriranje traje 15–30 minuta.
  Napomena: Na prednjoj ploči prijemnika svetlo MULTI CHANNEL DECODING (Višekanalno dekodiranje) će treperiti tokom ažuriranja. Kada se ažuriranje završi, svetlo prestaje da treperi
 10. Kada se ažuriranje završi, kliknite na Exit (Izlaz).
 11. Isključite prijemnik i prekinite vezu sa računarom
 12. Nadogradnja firmvera je završena

Proverite trenutnu verziju firmvera prijemnika

 1. Na daljinskom upravljaču prijemnika pritisnite GUI MODE. GUI MODE ON se prikazuje na prozoru ekrana prijemnika
 2. Na ekranu televizora se prikazuje meni
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme MENU (Meni). Pritisnite dugmad sa strelicama za kretanje nagore i nadole da biste izabrali System Settings (Podešavanja sistema), a zatim pritisnite dugme Enter (Unesi).
 4. Koristite dugmad sa strelicama za kretanje nagore i nadole da biste izabrali VERSION x.xxx (Verzija x.xxx). Ovo će prikazati trenutnu verziju firmvera

Pitanja i odgovori

Ako ažuriranje ne uspe:

 1. Proverite da li ste preuzeli ispravnu datoteku za vaš prijemnik
 2. Proverite podešavanja za vaš firewall. Firewall softver može da blokira program Setup Manager.
  • Korišćenje Windows Firewall-a: Dodajte program Setup Manager u listu izuzetaka programa Windows Firewall u delu Control panel (Kontrolna tabla)
  • Korišćenje drugih firewall programa: Onemogućite Firewall ili registrujte Setup Manager kao dozvoljenu aplikaciju. Pogledajte odeljak za pomoć za program za firewall da biste videli kako se to radi

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • A56E_1032.zip