O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj multimedijalni sistem u automobilu. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

 • Datum objavljivanja: 20-06-2014
 • Naziv: Ažuriranje firmvera za XAV-602BT / XAV-612BT / XAV-712BT / XAV-742
 • Modeli na koje se odnosi: XAV-602BT, XAV-612BT, XAV-712BT, XAV-742
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava funkciju telefonskog poziva prilikom isključivanja motora (XAV-602BT, XAV-612BT i XAV-712BT)
  • Obnavlja prijem GPS signala korišćenjem TomTom navigacije (XAV-712BT)
 • Ograničenja:
  • Uređaj će se pokvariti ako ga isključite dok je ažuriranje u toku. Ova popravka se naplaćuje
  • Uređaj treba da isključite nakon ažuriranja firmvera, a zatim ponovo uključite. Ako preskočite ovaj korak, senzorski panel možda neće raditi

Instalacija

Šta vam je potrebno

 • Računar povezan na Internet
 • USB memorija sa slobodnim prostorom od 200 MB ili više

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme Download [Preuzimanje] pri dnu ovog obaveštenja.
  U narednom okviru za dijalog, datoteku update.zip sačuvajte na svom računaru
 2. Kada se preuzimanje završi, izdvojite datoteku za ažuriranje da biste kreirali fasciklu za ažuriranje "update" koja sadrži SONYXAV.BIN
 3. Fasciklu za ažuriranje "update" iskopirajte u osnovni direktorijum USB memorije

Postupak ažuriranja (u vašem automobilu) Ažuriranje traje oko pet minuta.
Priprema: Parkirajte automobil na bezbednom mestu i pokrenite motor da biste izbegli pad napona električne mreže.

 1. Na uređaj povežite USB memoriju koja sadrži "update" fasciklu za ažuriranje. Ne treba povezivati nijednu drugu USB memoriju osim one za ažuriranje
 2. Pritisnite taster OFF [ISKLJUČIVANJE] na daljinskom upravljaču (ili pritisnite i držite 1 sekundu taster SOURCE [IZVOR]) tako da uređaj bude u ISKLJUČEN
 3. Izaberite Setting [Postavke] iz glavnog menija
 4. Izaberite General Settings [Opšte postavke]
 5. Izaberite verziju firmvera
 6. Pritisnite taster Update [Ažuriranje]
 7. Proverite da li se ažuriranje odnosi na trenutni firmver. Ako je verzija firmvera 1.11, vaš uređaj treba da se ažurira
 8. Pritisnite ponovo taster Update [Ažuriranje] da biste pokrenuli ažuriranje firmvera
 9. Važno: Sačekajte da se na ekranu pojavi "Firmware Update Success!!" ["Uspešno ažuriranje firmvera!!"] i nemojte isključivati uređaj i uklanjati USB memoriju
 10. Pritisnite i zadržite taster daljinskog upravljača OFF [ISKLJUČIVANJE] (ili pritisnite i držite 2 sekunde taster SOURCE [IZVOR]) da biste isključili uređaj. Uklonite USB memoriju i sačekajte više od 10 sekundi*.
  Pritisnite taster SOURCE [IZVOR] da biste ponovo uključili uređaj.
  Napomena*: Odbrojite 10 sekundi gledajući na sat da biste se uverili da je uređaj sigurno isključen

Posle ažuriranja

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije programa za ažuriranje.

 1. Izaberite Setting [Postavke] iz glavnog menija
 2. Izaberite General Settings [Opšte postavke]
 3. Izaberite Firmware Version [Verzija firmvera]
 4. Potvrdite da je prikazano "1.20"

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • SONYXAV_CB21.zip

Veličina datoteke

 • -