O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj multimedijalni sistem u automobilu. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

 • Datum objavljivanja: 10/04/2013
 • Ime: Ažuriranje firmvera za XAV-601BT / XAV-701BT / XAV-741
 • Modeli na koje se odnosi: XAV-601BT, XAV-701BT, XAV-741
 • Koristi i poboljšanja:
  • MirrorLink
   • Xperia Z i Samsung Galaxy NoteII biće dodati kao kompatibilni uređaji
   • Dodavanje MirrorLink režima prikaza na celom ekranu
   • Dodavanje mogućnosti kontrole daljinskim upravljačem
  • Korisnički interfejs
   • Dodavanje funkcije za povratak na ekran za reprodukciju sa osnovnog ekrana
  • Bluetooth hendzfri telefon (osim XAV-741)
   • Povećavanje broja kontakata u memoriji imenika
  • Govorna komanda (osim XAV-741)
   • Podržavanje funkcije govorne komande
  Informacije o ovim dodatnim funkcijama se mogu naći u tutorijalu „dodatne funkcije nakon ažuriranja firmvera“
 • Ograničenja:
  • Uređaj će se pokvariti ako ga isključite za vreme ažuriranja. Ova popravka se naplaćuje.
  • Uređaj treba da isključite nakon ažuriranja firmvera, a zatim ponovo uključite. (10. korak u procesu ažuriranja) Ako preskočite ovaj korak, senzorski panel možda neće raditi.

Instalacija

Šta vam je potrebno

 • Računar povezan na Internet
 • USB memorija sa slobodnim prostorom od 100 MB ili više.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme Download [Preuzimanje] pri dnu ovog obaveštenja.
  U narednom okviru za dijalog, datoteku update.zip sačuvajte na svom računaru.
 2. Kada se preuzimanje završi, izdvojite datoteku za ažuriranje da biste kreirali fasciklu za ažuriranje "update" koja sadrži SONYXAV.BIN.
 3. Fasciklu za ažuriranje "update" iskopirajte u osnovni direktorijum USB memorije.

Postupak ažuriranja (u vašem automobilu) Ažuriranje traje oko pet minuta.
Priprema: Parkirajte automobil na bezbednom mestu i pokrenite motor da biste izbegli pad napona električne mreže.

 1. Na uređaj povežite USB memoriju koja sadrži "update" fasciklu za ažuriranje. Ne treba povezivati nijednu drugu USB memoriju osim one za ažuriranje.
 2. Pritisnite taster OFF [ISKLJUČIVANJE] na daljinskom upravljaču (ili pritisnite i držite 1 sekundu taster SOURCE [IZVOR]) tako da uređaj bude u ISKLJUČEN.
 3. Izaberite Setting [Postavke] iz glavnog menija.
 4. Izaberite General Settings [Opšte postavke].
 5. Izaberite Firmware Settings [Postavke firmvera].
 6. Pritisnite taster Update [Ažuriranje].
 7. Check if the current firmware is subject to update.(The firmware version which starts from "SRxx" or "HRxx" is subject to update.)
 8. Pritisnite ponovo taster Update [Ažuriranje] da biste pokrenuli ažuriranje firmvera.


 9. Važno: Sačekajte da se na ekranu pojavi "Firmware Update Success!!" ["Uspešno ažuriranje firmvera!!"] i nemojte isključivati uređaj i uklanjati USB memoriju.
 10. Pritisnite i zadržite taster daljinskog upravljača OFF [ISKLJUČIVANJE] (ili pritisnite i držite 2 sekunde taster SOURCE [IZVOR]) da biste isključili uređaj. Uklonite USB memoriju i sačekajte više od 10 sekundi*.
  Pritisnite taster SOURCE [IZVOR] da biste ponovo uključili uređaj.
  Napomena*: Odbrojite 10 sekundi gledajući na sat da biste se uverili da je uređaj sigurno isključen.

Posle ažuriranja

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije programa za ažuriranje.

 1. Izaberite Setting [Postavke] iz glavnog menija
 2. Izaberite General Settings [Opšte postavke]
 3. Izaberite Firmware Version [Verzija firmvera]
 4. Potvrdite da se prikazuje “JR08_xav_1.13.003"

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • update.zip

Veličina datoteke

 • -