O ovom preuzimanju

Dodatne funkcije:
 1. Sada je moguća konverzija poruke u Macromedia Flash (SWF) datoteku. Možete da konvertujete računarsku poruku u Macromedia Flash (SWF) datoteku zadavanjem veličine slike, kvaliteta zvuka, odredišta, efekta (postepeno pojavljivanje/uklizavanje). Konvertovana Flash (SWF) datoteka može da se reprodukuje sa Flash Player-om ver. 6 ili novijim ili Internet pregledačem koji ima instaliran dodatni softver za Flash Player ver. 6 ili noviji.
 2. Podržavaju se JPEG datoteke, osim onih koje su snimljene korišćenjem diktafona sa vizuelnim integralnim kolom (IC) za digitalno snimanje. Kod prethodnih verzija softvera Visual and Voice Editor bilo je moguće koristiti samo slike koje su snimljene kao naslovne slike ili obeleživači diktafonom sa vizuelnim integralnim kolom (IC) za digitalno snimanje. Sada je moguće registrovanje JPEG datoteka, osim onih koje su snimljene diktafonom sa vizuelnim integralnim kolom (IC) za digitalno snimanje kao naslovne slike ili obeleživači.
 3. Ostalim poboljšanjima rešeno je nekoliko softverskih nedostataka.

Pročitajte datoteku "read me" [pročitaj me] za više informacija o prethodnim poboljšanjima.

Proizvod na koji se to odnosi:

Ovaj program za nadogradnju se odnosi samo na sledeći softver:

 • Visual and Voice Editor verzije 1.0 i 1.1.

Operativni sistem:

 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition
 • Windows® 2000 Professional
 • Windows® Millennium Edition
 • Windows® 98 Second Edition

Za korisnike operativnog sistema Windows® XP

 • Prijavite se sa nalogom grupe administratora kada instalirate ovaj program za nadogradnju.

Za korisnike operativnog sistema Windows® 2000 Professional

 • Prijavite se sa korisničkim imenom Administrator kada instalirate ovaj program za nadogradnju.

Sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa.

Instalacija

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje datoteke "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" (14,783KB):

 1. Kreirajte fasciklu pod imenom VVE_Up na C disku.
 2. Preuzmite datoteku "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" i sačuvajte je u VVE_Up.
 3. Po završetku preuzimanja, proverite veličinu datoteke na sledećin način:
  • Izaberite View [Prikaz] -> Details [Detalji] u Windows Explorer-u.
  • Ako je veličina datoteke ista (14,783KB), preuzimanje je uspešno završeno.
  • U suprotnom, obrišite sve preuzete datoteke i ponovo izvršite preuzimanje.
Procedura instalacije

Kada je preuzimanje završeno, nadogradite program prateći sledeće korake:

 1. Zatvorite sve aplikacije koje su trenutno otvorene.
 2. Idite na Start i kliknite na Run [Pokreni].
 3. U okviru dijaloga Run [Pokreni] ukucajte C:\VVE_Up\VVE1.2.01eUpgrade.EXE i klikite na OK da biste pokrenuli instalaciju. (U tom slučaju, programska datoteka VVE1.2.01eUpgrade.EXE je bila preuzeta u fascikli C:\VVE_Up)
 4. Kada se pojavi poruka "Visual and Voice Editor has been successfully installed." [Visual and Voice Editor je uspešno instaliran.], kliknite na Finish [Završi].
 5. Sada je završen sav posao oko nadogradnje. Ponovo pokrenite računar.
 6. Proverite da li je nadogradnja uspešno završena na jedan od sledeća dva načina:
  • Otvorite datoteku "\Program Files\Sony\Visual and Voice Editor \Readme.txt". Ako se u tekstu pominje "Improvements (Version 1.2.01)" [Poboljšanja (Ver.2.27)], preuzimanje je uspešno završeno.
  • Ili,
  • Otvorite "Visual and Voice Editor" i izaberite stavku About Digital Voice Editor [O programu Visual and Voice Editor] iz menija Help [Pomoć]. Ako se prikazuje "Visual and Voice Editor Version 1.2.01.01120" u okviru za dijalog About Visual and Voice Editor [O programu Visual and Voice Editor], vaša nadogradnja je uspešno završena.

Molimo da prihvatite izjavu o odricanju odgovornosti u nastavku da biste pokrenuli preuzimanje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • VVE1.2.01eUpgrade.EXE

Veličina datoteke

 • 14.44 Mb