Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
UDA-1

O ovom preuzimanju

Sony UDA upravljački program je program koji služi za poboljšanje performansi upravljačkih programa kada neki upravljački program ili softver radi na računaru.

Napomena: kada želite da ažurirate softver upravljačkog programa, stara verzija softvera upravljačkog programa treba da se deinstalira pre instalacije novog softvera upravljačkog programa.

Kako deinstalirati softver upravljačkog programa?

 1. Kliknite na Start [Pokreni]Settings [Postavke]Control Panel [Kontrolna tabla] i dvaput kliknite Add, remove of program [Dodaj ili ukloni program]
 2. Odaberite SONY USB DAC Amplifier [Sony USB DAC pojačalo] i pritisnite Remove [Ukloni] ili uninstall [deinstaliraj]
 3. Nastavite sa datotekom za konfigurisanje radi deinstalacije

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Ovaj upravljački program je kompatibilan sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows. Macintosh računarima nije potreban nikakav upravljački program.

 • Windows Vista (SP2, 32-bitni/64-bitni)
 • Windows 7 (SP1, 32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8,1 (32-bitni/64-bitni)

Uređaj

 • USB priključak (USB 2.0 kompatibilan)

Preuzimanje

Kako se preuzima upravljački program UDA-1:

 1. Ako koristite računar sa operativnim sistemom Windows: pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora. Ako ste korisnik operativnog sistema Windows 7 ili Windows Vista, pojaviće se poruka "Windows needs your permission to continue" Windows traži vašu dozvolu za nastavak u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue Nastavi da biste nastavili i pratite uputstva
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na Download Preuzmi
 3. Preuzimanje datoteke SONY_USB_DAC_Amp_Driver_V1.2.zip (24.245 KB) će početi
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara.
  Ako koristite operativni sistem Windows 8 ili 8.1 datoteka za ažuriranje može automatski da se sačuva u fascikli Preuzimanja. Kliknite na pločicu Desktop Radna površina na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli Downloads Preuzimanja

Instalacija

 1. Pobrinite se da ste na svoj računar prijavljeni kao administrator
 2. Povežite UDA-1 sa svojim računarom koristeći isporučeni USB kabl i uključite ga. Ako se pokrene softver za instalaciju Windows upravljačkog programa, otkažite ga
 3. Da biste osigurali da nijedan program ne ometa instalaciju, sačuvajte sve podatke i zatvorite sve ostale programe. Paleta poslova ne treba da bude prazna pre nastavljanja
 4. Idite na radnu površinu svog računara i raspakujte SONY_USB_DAC_Amp_Driver_V1.2.zip
 5. Dvaput kliknite na datoteku Setup.exe da biste započeli instalaciju.
 6. Sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju USB DAC upravljačkog programa. Ponovo pokrenite računar kada se to zatraži
 7. Potvrdite da je instalacija uspešna: idite na kontrolnu tablu i otvorite menadžer uređaja. Potvrdite da je "Sony USB dac Amplifier" (Sony USB DAC pojačalo) pravilno naveden pod stavkom "Sound, Video and game controllers" (Kontroleri zvuka, video zapisa i igrica)

Uputstva za podešavanje

 • Kada se instalacija završi, otvorite prozor za konfiguraciju "Sound" Zvuk sa kontrolne table i potvrdite da je "Sony USB Dac Amplifier" Sony USB DAC pojačalo podešeno kao podrazumevani audio uređaj

  Kliknite da biste uvećali
 • Otvorite svojstva Sony USB DAC pojačala i otvorite karticu "Levels" Nivoi i podesite jačinu zvuka na 100

  Kliknite da biste uvećali
 • Instalacija je sada završena