Modeli na koje se to odnosi

Ovaj drajver je namenjen za sledeće modele pojačala slušalica:
 • TA-ZH1ES

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Drajver za pojačalo za slušalice, verzija 1.0.0
 • Datum izdavanja: 12.10.2016.
 • Da li je potrebno da ga preuzmem? Preuzimanje je ključno ako želite da povežete svoje pojačalo za slušalice sa Windows računarom
 • Prednosti i poboljšanja: Moći ćete da koristite svoj prenosni Hi-Res DAC / pojačalo za slušalice sa svojim Windows računarom

Sistemski zahtevi

Drajver za pojačalo za slušalice jekompatibilan sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows.

 • Windows 10 Home/Pro (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8.1 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 7 (servisni paket 1 ili noviji, 32-bitni/64-bitni)
 • Windows Vista 32-bitni (servisni paket 2 ili noviji, 32-bitni/64-bitni)

Proverite da li ste instalirali najnovija ažuriranja za Windows za svoj sistem. Imajte u vidu da nije garantovano da će ovaj softver raditi sa svim računarima, čak i ako ispunjavaju gorenavedene sistemske zahteve

Svi operativni sistemi moraju biti fabrički instalirani. Ne možemo da garantujemo da će drajver raditi sa operativnim sistemima koji su nadograđeni, personalizovani ili postoje kao jedan od više sistema (odnosno, nalaze se u okruženjima sa više pokretanja).

Hardver
 • Dostupni USB ulaz (USB 2.0 kompatibilnost)

Preuzimanje

Pre nego što instalirate drajver za prenosni Hi-Res DAC / pojačalo za slušalice, treba da preuzmete i samu datoteku drajvera. Tu će biti uključeno sve što vam je potrebno za instalaciju drajvera.

Postarajte se da budete prijavljeni kao administrator računara kako biste mogli da preuzmete datoteku drajvera. Pogledajte priručnik za svoj Windows računar da biste saznali kako da se prijavite kao administrator.

 1. Proverite da li ste povezani na Internet
 2. Započnite postupak preuzimanja tako što ćete kliknuti na vezu ispod
 3. Pročitajte Ugovor o licenciranju preuzetog softvera i, ako se slažete, kliknite na Accept Agreement (Prihvatam ugovor)
 4. Ako se pojavi dijalog za čuvanje datoteke sa upitom, molimo odaberite fasciklu na svom čvrstom disku u koju želite da preuzmete drajver
 5. Sledeća datoteka će se preuzeti u izabranu fasciklu: [Sony_Headphone_Amplifier_Driver_V1.0.0.zip] (Veličina datoteke: 58,1 MB (61.017.769 bajtova))

Napomena: Tokom preuzimanja nemojte dozvoliti da rad sistema bude obustavljen, da sistem bude u režimu mirovanja ili hibernacije.

Instalacija

Jednom kada preuzmete datoteku, spremni ste da instalirate drajver za pojačalo za slušalice.

Da biste instalirali softver, jednostavno pratite dolenavedena uputstva za svoj operativni sistem.

Vodite računa o tome da budete prijavljeni kao administrator tokom instalacije ove datoteke. Pogledajte priručnik za svoj Windows računar da biste saznali kako da se prijavite kao administrator.

 1. Nemojte povezivati pojačalo za slušalice pre nego što instalirate drajver
 2. Sačuvajte sve što ste uradili i zatvorite sve druge programe
 3. Izdvojite kompresovanu datoteku i izvršite “Sony_Headphone_Amplifier_Driver_Setup.exe” u fascikli
 4. Pratite uputstva čarobnjaka za instalaciju da biste instalirali drajver. Ako se pojavi kontrolni ekran za korisnički nalog, kliknite na [Yes] (Da) ili [Continue] (Nastavi).
 5. Pojačalo za slušalice će biti prepoznato nakon instalacije
Nakon instalacije Windows drajvera
 1. Povežite jedinicu sa računarom pomoću USB kabla. Koristite USB ulaz (tip B) na zadnjem panelu pojačala za slušalice
 2. Uključite pojačalo za slušalice
 3. Izaberite funkciju „PC (USB-B)“ tako što ćete pritisnuti dugme ULAZ na jedinici ili pomoću daljinskog upravljača
 4. Ako je instalacija uspešno završena, model „TA-ZH1ES“ će biti dodat u „Kontrolere zvuka, video zapisa i igara“ u Upravljaču uređajima.
Rešavanje problema: Neće biti izlaznog zvuka ako koristite zadnji USB ulaz

Proverite sledeće stavke ako ne možete da čujete zvuk sa računara.

 1. Provera pojačala za slušalice
  1. Proverite da li je napajanje uključeno i da je jačina zvuka ispravno podešena
  2. Proverite da li je Izbor zvuka podešen na „računar“ (USB-B)
 2. Provera Windows računara
  1. Proverite da li je drajver ispravno instaliran. Ako je drajver uspešno instaliran, model „TA-ZH1ES“ bi trebalo da se pojavi u Upravljaču uređajima ([My Computer] → [Properties] → [Device Manager] (Moj računar → Svojstva → Upravljač uređajima). Proverite da nema povezanih znakova upozorenja. Ako model „TA-ZH1ES“ nije prikazan, deinstalirajte, pa zatim ponovo instalirajte drajver.
  2. Neki softveri za reprodukciju omogućavaju korisnicima da izaberu uređaj za izlaz zvuka. Ako koristite takav softver, potvrdite da je kao uređaj za izlaz zvuka izabran „Sony Headphone Amplifier Driver“ (Drajver za pojačalo za slušalice kompanije Sony).
  3. Postarajte se da kao uređaj za reprodukciju za vaš računar bude izabran model „TA-ZH1ES“ ([Start]→[Control panel] →[Hardware and Sound]→[Sound]) (Pokreni→Kontrolna tabla →Hardver i zvuk→Zvuk). Takođe proverite da li je jačina zvuka dovoljno visoka i da li je zvuk isključen u meniju [Property] (Svojstva) za model „TA-ZH1ES“.