Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće STR modele:

 • STR-DN1040

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje da iskoristite AV prijemnik.

 • Naziv: Ažuriranje firmvera AV prijemnika na verziju s9327.1092.0
 • Datum objavljivanja: 25/08/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava funkcionalnost za Netflix i Dolby Digital Plus
 • Ograničenja: Samo za AV prijemnike koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model AV prijemnika. Ako je broj verzije s9327.1092.0 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i, pre nego što nastavite, sačekajte da se na televizoru prikaže glavni meni.
 4. U glavnom meniju izaberite Settings [Podešavanje], a zatim pritisnite Enter koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 5. U meniju podešavanja, izaberite System [Sistem], a zatim pritisnite Enter koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 6. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version s9327.1092.0" - ako je broj verzije s9327.1092.0 ili viši, već imate najnoviju verziju firmvera.

Instalacija

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje AV prijemnika sa Internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite LAN priključak na AV prijemnik na svoj internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite AV prijemnik.

Pribavite ažurnu verziju:

 1. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i, pre nego što nastavite, sačekajte da se na televizoru prikaže glavni meni.
 2. U glavnom meniju izaberite Settings [Podešavanje], a zatim pritisnite Enter koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 3. U meniju podešavanja izaberite System [Sistem], a zatim pritisnite Enter koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 4. Izaberite Network Update [Mrežna nadogradnja] i pritisnite Enter - prijemnik će početi da proverava dostupnost najnovije verzije softvera.
 5. Kliknite na Start i pritisnite Enter - prijemnik će poćeti da proverava dostupnost najnovije verzije softvera.
 6. Nakon dovršavanja nadogradnje, poruka DOVRŠENO pojaviće se na prednjoj ploči.
 7. Kada se nadogradnja završi, AV prijemnik će se automatski restartovati. Ne koristite i ne isključujte prijemnik dok se ažuriranje ne dovrši.
 8. Provera verzije firmvera. Ako je broj verzije s9327.1092.0, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera AV prijemnika putem interneta.

Prijemnik nije uspeo da preuzme podatke ispravke prilikom obavljanja ažuriranja softvera.
Problem može da bude veza sa mrežom.

 1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
 2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da AV prijemnik ima svoju IP adresu ili ne.
 3. Ponovo izvršite ažuriranje.

Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
Uključite prijemnik i on će automatski ažurirati softver.

Ažuriranje traje više od 40 minuta i ne završava se

 1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
 2. AV prijemnik će automatski ažurirati softver.
  I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony