O ovom preuzimanju

O ovom ažuriranju

 • Datum objavljivanja: 02/12/2011
 • Modeli na koje se ovo odnosi i naziv datoteke:
  • STR-DA5500ES: A55E_1031.zip
 • Prednosti i poboljšanja: Omogućena promena načina distribucije sadržaja SHOUTcast internet radija.

  Napomena: Sadržaj možda nećete moći da slušate ukoliko je usluga za isporuku zatvorena ili ako je promenjen sistem za prenos sadržaja.

Kako da obavite ažuriranje

Šta vam je potrebno

 • Windows računar sa pristupom Internetu
 • LAN kabl za povezivanje risivera sa Internetom
 • Isporučeni CD-ROM
  • ES Utility 2.0
  Ako nemate CD sa aplikacijom ES Utility, možete da je preuzmete na svoj računar. Pogledajte postupak za instaliranje aplikacije ES Utility u nastavku za više detalja.

 • Operativni sistem
  • Za ES Utility 2.0: Windows Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/Ultimate (SP1、32-bitni/64-bitni) Windows XP Home Edition/ Professional/ Media Center Edition 2005 (SP3、32-bitni)
 • Minimalni hardverski zahtevi:
  • Procesor: Celeron
  • Brzina procesora: 1 GHz ili brži
  • Memorija (RAM) (Windows XP): 512 MB ili više
  • HDD: 20 MB ili više slobodnog prostora na disku.
   Ako nije instaliran .NET Framework 2.0, potrebno je 280 MB slobodnog prostora na disku.
  • Ekran: Rezolucija od 1024 × 768 ili veća, široka paleta (65536 boja)
  • Mreža: 100Base-TX ili brža

Kako da sigurno obavite ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Evo kako da budete sigurni da ćete ga pravilno obaviti prvi put:

 • Pažljivo pročitajte uputstva.
 • Ne isključujte risiver niti izvlačite kabl za napajanje dok je ažuriranje u toku.
 • Ne pritiskajte nijedno dugme, osim onih navedenih u uputstvima.
 • Podesite glavnu kontrolu jačine zvuka na -∞ pre rukovanja uređajem.
 • Povežite uređaj sa mrežom koristeći žičnu vezu radi sigurnijeg ažuriranja

Instaliranje aplikacije ES Utility

Da biste ažurirali upravljački softver, potreban vam je softver ES Utility. Pratite korake u nastavku da biste na računar instalirali softver ES Utility:

Napomena: Nije neophodno da instalirate ES Utility ako ste prethodno već instalirali ovaj uslužni program.

 1. Uključite računar i prijavite se kao administrator ili koristeći nalog sa pravima administratora.
 2. Umetnite isporučeni CD sa aplikacijom ES Utility u CD-ROM jedinicu.
 3. Program za pokretanje instalacije će se automatski aktivirati i prikazati ekran Software Setup (Instalacija softvera).
  • Ako se program za pokretanje instalacije ne aktivira, idite do datoteka na CD-ROM-u i kliknite dvaput na datoteku „SetupLauncher.exe“.
  • Ako nemate CD sa aplikacijom ES Utility, preuzmite je odavde na svoj računar, otvorite preuzetu fasciklu, a zatim kliknite dvaput na datoteku „SetupLauncher.exe“.
 4. Instalirajte aplikativni softver ES Utility prateći uputstva u poruci na ekranu.
 5. Na ekranu „Welcome to the Software Setup“ (Dobro došli u instalaciju softvera), pročitajte ugovor, a zatim, ako ga prihvatate, kliknite na „I accept the terms of the license agreement“ (Prihvatam odredbe ugovora o licenciranju), a potom kliknite na „Next“ (Dalje).
 6. Na ekranu „Software Setup“ (Instalacija softvera), u odeljku „Software“ (Softver), kliknite na ikonu ES Utility. 7. Na ekranu „Software Setup“ (Instalacija softvera), u odeljku ES Utility kliknite na Install. (Instaliraj).
 8. Na ekranu „Welcome to the ES Installer“ (Dobro došli u ES Installer) kliknite na Next. (Dalje)
 9. Na ekranu „Setup Type“ (Tip instalacije) izaberite Custom (Prilagođena), a zatim kliknite na Next (Dalje).
 10. Na ekranu „Choose a Destination Folder“ (Izaberite odredišnu fasciklu) kliknite na Next (Dalje).
 11. Na ekranu „Add a desktop shortcut“ (Dodavanje prečice na radnu površinu) izaberite Add a shortcut to the desktop (Dodaj prečicu na radnu površinu), a zatim kliknite na Next (Dalje).
 12. Na ekranu „Install the program“ (Instaliranje programa) kliknite na Install (Instaliraj).
 13. Na ekranu „ES Utility was successfully installed“ (Aplikacija ES Utility je instalirana) kliknite na Finish (Završi).

  Softver je instaliran i na radnoj površini će se prikazati ikona aplikacije ES Utility.Preuzimanje i instaliranje ažuriranja

 1. Preuzmite datoteku upravljačkog softvera na radnu površinu.
  • Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe navedene ispod, a zatim kliknite na dugme za preuzimanje datoteke
  • Kada se to od vas bude tražilo, sačuvajte datoteku na radnoj površini.
 2. Povežite risiver sa mrežom koristeći LAN kabl.
 3. Uverite se da je risiver povezan sa TV-om.
 4. Uključite risiver i sačekajte između 30 i 50 sekundi dok se ne uspostavi U-com veza.
 5. Na daljinskom upravljaču risivera pritisnite GUI MODE tako da se na displeju prikaže GUI MODE ON .
 6. Uverite se da je TV uključen. Na ekranu TV-a će se prikazati meni.
  Napomena: Ako je vaš risiver već konfigurisan za povezivanje sa kućnom mrežom, pređite na korak 11
 7. Pomoću tastera sa strelicom nagore/nadole na daljinskom upravljaču izaberite Settings - (Podešavanja) Network- (Mreža) Network Setup (Podešavanje mreže). 8. U meniju Network Setup (Podešavanje mreže) izaberite Internet Setup (Podešavanja za Internet). 9. Na ekranu Internet Setup (Podešavanja za Internet) izaberite Connect Automatically (DHCP) (Poveži se automatski (DHCP)).
  Možda će se prikazati poruka „Connecting... Please wait.“. (Povezivanje...sačekajte.) 10. Kada povežete risiver sa mrežom, izaberite Finish (Završi), a zatim pritisnite taster Enter.
 11. Pomoću tastera sa strelicom nagore/nadole i tastera Enter, u prozoru menija izaberite Settings (Podešavanja)-System (Sistem)- System Update (Ažuriranje sistema).
 12. Izaberite PC update (Ažuriranje računara), izaberite Start i pritisnite Enter.
 13. Prikazaće se prozor PC update (Ažuriranje računara).
 14. Na računaru kliknite dvaput na ES Utility.
 15. Kliknite dvaput na risiver koji se povezuje sa mrežom.
 16. Na ekranu „ES Utility“ pomerite traku za pomeranje ulevo da biste izabrali System. (Sistem).
 17. Na ekranu „System Settings“ (Podešavanja sistema), sa desne strane stavke „File Path“ (Putanja datoteke), kliknite na Browse (Potraži) da biste pronašli datoteku koju ste preuzeli (A64E_1065.zip ili A55E_1031.zip).
 18. Kliknite na Start Update. (Pokreni ažuriranje)
 19. Na ekranu „Start Update“ (Pokretanje ažuriranja) kliknite na Yes (Da) da biste pokrenuli proces ažuriranja. Ažuriranje traje od 15 do 30 minuta.
  Napomena: Tokom ažuriranja, na prednjoj tabli treperi lampica MULTI CHANNEL DECODING. Ona će prestati da treperi nakon ažuriranja.
 20. Kada se ažuriranje završi, kliknite na Exit. (Izlaz)
 21. Isključite risiver i iskopčajte ga iz računara.

Ažuriranje upravljačkog softvera je završeno.

Treba vam još informacija?

Pogledajte česta pitanja o ažuriranju upravljačkog softvera

Kako mogu da proverim verziju softvera u risiveru?

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite taster GUI MODE tako da se na displeju risivera prikaže GUI MODE OFF.
 2. Na daljinskom upravljaču pritisnite taster MENU , zatim pomoću tastera sa strelicom nagore/nadole izaberite System Settings (Podešavanja sistema), a potom pritisnite taster Enter.
 3. Pomoću tastera sa strelicom nagore/nadole izaberite VERSION x.xxx. Prikazaće se informacije o aktuelnoj verziji softvera risivera.

Rešavanje problema

Ukoliko niste uspeli da dovršite ažuriranje, postupite na sledeći način:

 • Proverite da li ste preuzeli ispravnu datoteku za svoj risiver.
 • Proverite podešavanja zaštitnog zida:
  • Kada koristite zaštitni zid operativnog sistema Windows: Dodajte ES Utility u izuzetke zaštitnog zida. (pogledajte uputstva za upotrebu računara ili Windows veb sajt za više informacija).
  • Kada koristite generički zaštitni zid: Onemogućite zaštitni zid ili registrujte ES Utility kao dozvoljeni program. Pogledajte uputstva za upotrebu ili opciju pomoći za više informacija.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • A55E_1031.zip