Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • SRS-X9 / SRS-X88 / SRS-X99
 • MAP-S1
 • CMT-SX7 / CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • SRS-HG1

O ovom preuzimanju

Sony upravljački program za audio uređaje je program koji poboljšava performanse USB-B/USB micro B funkcije.

Napomena: kada želite da ažurirate softver upravljačkog programa, stara verzija softvera upravljačkog programa treba da se deinstalira pre instalacije novog softvera upravljačkog programa.

Kako deinstalirati softver upravljačkog programa?

 1. Kliknite na Start [Pokreni]Settings [Postavke]Control Panel [Kontrolna tabla] i dvaput kliknite Add, remove of program [Dodaj ili ukloni program]
 2. Odaberite Sony Audio i pritisnite Remove [Ukloni] ili uninstall [deinstaliraj]
 3. Nastavite sa datotekom za konfigurisanje radi deinstalacije

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Ovaj upravljački program je kompatibilan sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows. Macintosh računarima nije potreban nikakav upravljački program.

 • Windows Vista (SP2, 32-bitni/64-bitni)
 • Windows 7 (SP1, 32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8,1 (32-bitni/64-bitni)

Uređaj

 • USB priključak (USB 2.0 kompatibilan)

Preuzimanje

Kako se preuzima upravljački program Sony Audio:

 1. Ako koristite računar sa operativnim sistemom Windows: pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora. Ako ste korisnik operativnog sistema Windows 7 ili Windows Vista, pojaviće se poruka "Windows needs your permission to continue" Windows traži vašu dozvolu za nastavak u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue Nastavi da biste nastavili i pratite uputstva
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na Download Preuzmi
 3. Preuzimanje datoteke Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip (8.88 MB) će početi
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara.
  Ako koristite operativni sistem Windows 8 ili 8.1 datoteka za ažuriranje može automatski da se sačuva u fascikli Preuzimanja. Kliknite na pločicu Desktop Radna površina na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli Downloads Preuzimanja

Instalacija

 1. Pobrinite se da ste na svoj računar prijavljeni kao administrator
 2. Da biste osigurali da nijedan program ne ometa instalaciju, sačuvajte sve podatke i zatvorite sve ostale programe. Paleta poslova ne treba da bude prazna pre nastavljanja
 3. Idite na radnu površinu svog računara i raspakujte Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip
 4. Dvaput kliknite na datoteku Setup.exe da biste započeli instalaciju.
 5. Sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju Sony Audio upravljačkog programa. Ponovo pokrenite računar kada se to zatraži
 6. Pomoću USB kabla povežite računar sa relevantnim USB portom u skladu sa vašim modelom:
  • Na modelima Map-S1, SRS-X9, SRS-X88/99, SRS-HG1 i CMT-SX7/SX7B koristite USB port na zadnjem panelu
  • Na modelu RSX-GS9 koristite USB port (tipa micro-B) na prednjem panelu
 7. Uključite napajanje na uređaju:
  • MAP-S1
  • CMT-SX7/SX7-B: Izaberite funkciju „USB REAR“ pomoću daljinskog upravljača
  • SRS-X9, SRS-X88/X99: Izaberite funkciju „USB-B“ dodirujući dugme USB-B na jedinici
  • SRS-HG1: Izaberite funkciju „USB“ dodirujući dugme Function na jedinici
  • RSX-GS9: Izaberite funkciju „USB -DAC“ pritiskom na dugme za izbor izvora na prednjem panelu daljinskog upravljača
 8. Potvrdite da je instalacija uspešna: idite na kontrolnu tablu i otvorite menadžer uređaja. Potvrdite da je "Sony Audio" pravilno naveden pod stavkom "Sound, Video and game controllers" (Kontroleri zvuka, video zapisa i igrica)