O ovom preuzimanju

Ciljni proizvodi

Ciljni proizvodi SonicStage CP verzija 4.0 ili novija.

Pre preuzimanja:

Ova ispravka za pxengine je isključivo namenjena softveru SonicStage CP verzija 4.0 ili novijem.Molimo da proverite verziju softvera SonicStage koja je instalirana na vašem računaru pre nego preuzmete datoteku ispravke (broj verzije se može naći u meniju Help [Pomoć] softvera SonicStage CP - About SonicStage [O programu SonicStage]).

Procedura preuzimanja:

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje ispravke za pxengine:

  1. Pobrinite se da ste na svoj računar prijavljeni sa pravima administratora.
  2. Kreirajte fasciklu pod imenom PX_Patch na vašem C:\ disku.
  3. Preuzmite sledeću datoteku pxengine2_04_35a.zip u fascikli PX_Patch .
  4. Raspakujte pxengine2_04_35a.zip a zatim pokrenite raspakovanu datoteku pxengine2_04_35a.exe.
  5. Pre preuzimanja morate da prihvatite uslove Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika u nastavku. Pošto pročitate ovaj ugovor, kliknite na Download [Preuzmi] da biste započeli preuzimanje.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

  • pxengine2_04_35a.exe

Veličina datoteke

  • 1.41 Mb

O ovom preuzimanju

Za neke instalacije softvera SonicStage verzija 4.0 ili novijeg nudimo ispravku za pxengine koja rešava sledeći problem:

Kada pokušavate da kreirate CD korišćenjem softvera SonicStage CP, prikazuje se poruka Device/ Media is not connected [Uređaj/Medij nije povezan] u prozoru Audio CD.