O ovom preuzimanju

Za korisnike koji žele da pređu sa CONNECT plejera na SonicStage CP, Sony obezbeđuje ovaj softver koji olakšava prenos datoteka između CONNECT plejera i SonicStage CP.

 1. Sistemski zahtevi:
 • Verzija CONNECT plejera mora da bude ver.1.0.04.
 • Softver SonicStage CP (SonicStage Ver.4.0) mora da bude instaliran na vašem računaru.
 • Obrišite sve pesme u Walkman-u serije A (pogledajte sledeću proceduru za brisanje svih numera).
  Procedura za formatiranje A serije:
  1. Povežite Walkman sa CONNECT plejerom.
  2. Idite u Tools [Alatke] a zatim na Advanced [Napredne].
  3. Izaberite High-preference [Visok prioritet].
  4. Formatirajte uređaj.

   NAPOMENA: Biće obrisane sve pesme i postavke.
 1. Prebacite sve pesme pomoću SonicStage CP alatke za migraciju.

  Preuzmite SonicStage CP alatku za migraciju CP-EXPORTPL-1.0.05.06190.exe (3.064.520 bajta) na vaš računar.
  1. Pokrenite datoteku.
  2. Aplikacija će se pokrenuti (pogledajte ispod)).
  3. Kliknite na Next [Dalje].
  4. Kliknite na OK.
  5. Kliknite na Open folder [Otvori fasciklu], a zatim kliknite na Start SonicStage [Pokreni SonicStage].
  6. Prevucite kreiranu listu numera u My Library [Moja biblioteka] da biste registrovali numere kod SonicStage-a.
  7. Zatvorite prozor fascikle.
  8. Kliknite na Next [Dalje].
  9. Kliknite na Finish [Završi].
  10. Podesite rejting, ako je potrebno.
  11. Prenesite sadržaje vaše biblioteke u walkman.