Modeli na koje se to odnosi

 • SMP-N200

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj mrežni multimedijalni plejer.

 • Datum objavljivanja: 25/12/2014
 • Ime: M10.R.0631
 • Modeli na koje se odnosi: SMP-N200
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšavanje stepena bezbednosti šifrovanja
 • Ograničenja: samo za mrežne multimedijalne plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model mrežnog multimedijalnog plejera. Ako je broj verzije M10.R.0631 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen mrežni multimedijalni plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite mrežni multimedijalni plejer i sačekajte dok se ne prikaže ekran XrossMediaBar™.
 3. U meniju XrossMediaBar, označite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja], a zatim izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 4. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER.
 5. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version M10.R.0631" (Verzija softvera M10.R.0631) - ako je broj verzije M10.R.0631 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Instalacija

Ova procedura obično traje oko 15-30 minuta. Prvo konfigurišite opremu.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje mrežnog multimedijalnog plejera sa Internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj mrežni multimedijalni plejer.
 • Ne isključujte mrežni multimedijalni plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen mrežni multimedijalni plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. LAN priključak na mrežnom multimedijalnom plejeru povežite na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite mrežni multimedijalni plejer.

Pribavite ažurnu verziju:

 1. U meniju XrossMediaBar TM, izaberite Setup > Network Update [Podešavanje - Mrežno ažuriranje] pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ENTER.
 2. Na televizoru se prikazuje poruka Perform version update? [Ažurirati verziju?].
 3. Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskom upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Proces preuzimanja počinje i na televizoru ćete videti ekran za preuzimanje.
 5. Tokom preuzimanja, na televizoru ćete videti poruku DL */9". Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa preuzimanja.
 6. Kada se završi preuzimanje, počinje ažuriranje i na televizoru se prikazuje poruka VUP .
 7. Tokom ažuriranja, na televizoru ćete videti poruku "VUP */9". Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa preuzimanja.
 8. Kada se plejer automatski isključi, ažuriranje je završeno. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Ponovo uključite plejer.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M10.R.0631, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera mrežnog multimedijalnog plejera putem Interneta.

 • Na televizoru se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi].
  Problem može da bude veza sa mrežom.
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
  2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da mrežni multimedijalni plejer ima svoju IP adresu ili ne. (Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.)
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite plejer i ponovo pokušajte ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se.
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
  2. Uključite mrežni multimedijalni plejer.
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony