O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (25/12/2014) :

Ovaj uslužni program nadograđuje SMP-N100 firmver na verziju M05.R.086, a time se ostvaruju sledeće prednosti :

 • Improves the encryption security

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje koje su uključene u verziju M05.R.086:

 • Dodaje se podrška za funkciju Party Streaming™
 • Dodaje se podrška za funkciju Renderera
 • Poboljava se HDMI povezivanje


Upozorenje:

 • Ovaj uslužni program je samo za SMP-N100 uređaje koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
 • Pažljivo sledite uputstva za firmver. Ukoliko se ne slede uputstva, može doći do prekida procesa nadogradnje firmvera i do toga da sistem ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti plejer ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije firmvera može dovesti do toga da sistem ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Vaš SMP-N100 će biti vraćen na fabrička podrazumevana podešenja. Nakon instaliranja nadogradnje, biće potrebno da rekonfigurišete vaš plejer.

Priprema

Provera verzije firmvera sistema:

 • Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan mrežni multimedijalni plejer.
 • Uključite mrežni multimedijalni plejer.
 • Sačekajte da se na televizoru prikaže xross media bar™ pa tek onda nastavite.
 • Izaberite "Setup" - "System Settings" [Podešavanje - Sistemska podešavanja] koristeći tastere sa strelicama, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Označite "System Information" [Sistemske informacije] koristeći tastere sa strelicama, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na mrežnom multimedijalnom plejeru biće navedena na ekranu televizora (kao u nastavku):

  VERZIJA SOFTVERA M.05.R.071

  Ako je broj verzije M.05.R.086 ili viši, neophodno je instalirati ovu nadogradnju firmvera.

Firmver za SMP-N100 mrežni multimedijalni plejer može se nadograditi putem mrežne nadogradnje.

 • Da biste izvršili nadogradnju, biće potrebno da mrežni multimedijalni plejer povežete na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 • Pogledajte deo "Procedura mrežne nadogradnje" u nastavku da biste saznali više.

 • Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do toga da plejer ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 • Nemojte gasiti mrežni multimedijalni plejer ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije ažurirane verzije firmvera može dovesti do toga da mrežni multimedijalni plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Da biste koristili ovaj način nadogradnje, plejer mora biti pravilno povezan sa aktivnom Internet vezom.
 • Da biste obavili nadogradnju firmvera, plejer mora biti pravilno povezan sa kompatibilnim televizorom.

Proces nadogradnje firmvera obično traje 15 do 30 minuta, što zavisi od konfiguracije sistema i veze sa mrežom.

 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan mrežni multimedijalni plejer.
 2. LAN priključak na mrežnom multimedijalnom plejeru povežite na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite mrežni multimedijalni plejer.
 4. Na xross media bar™ meniju, koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili "Setup" [Podešavanje] - "Network Update" [Mrežna nadogradnja], a zatim pritisnite dugme ENTER.
 5. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Nadograditi verziju?].
 6. Izaberite "OK", a zatim pritisnite dugme ENTER.
 7. Proces preuzimanja počinje i na ekranu televizora se vidi ekran za preuzimanje.
 8. Tokom preuzimanja se na TV ekranu prikazuje poruka "DL */9".
  Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres preuzimanja.
 9. Kada se završi preuzimanje, počinje nadogradnja, a na TV ekranu se pojavljuje "VUP".
 10. Tokom nadogradnje poruka "VUP */9" se prikazuje na TV ekranu.
  Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres nadogradnje.
 11. Mrežni multimedijalni plejer će se automatski isključiti.
 12. Uključite mrežni multimedijalni plejer.
 13. Proverite trenutnu verziju firmvera da biste potvrdili da je nadogradnja uspešno instalirana.

Napomena:

 • Ako su tri poslednje cifre broja verzije 086, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Mogući problemi u vezi sa mrežnom nadogradnjomAko se u toku mrežne nadogradnje na televizoru prikaže poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi], vi nećete moći da nadogradite firmver.

Problem može da bude veza sa mrežom. Proverite mrežna podešenja SMP-N100 plejera ako je potrebno.

 1. Proverite Ethernet kabl da biste potvrdili da je sigurno povezan na "LAN" terminal plejera i na Internet priključak.
 2. Proverite mrežna podešenja mrežnog multimedijalnog plejera i potvrdite da plejer ima svoju IP adresu. Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.
 3. Ponovo pratite uputstva za mrežnu nadogradnju.


Napajanje je isključeno tokom postupka nadogradnje.

Ponovo uključite mrežni multimedijalni plejer i pratite uputstva za mrežnu nadogradnju.Tok mrežne nadogradnje sastoji se iz dva dela: prvo preuzimanje, a zatim nadogradnja. Ako je deo preuzimanja završen, proces nadogradnje firmvera još uvek nije završen nakon rada od preko 30 minuta.

 1. Izvucite AC mrežni kabl (za napajanje) iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
 2. Uključite napajanje SMP-N100 plejera.
 3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.
 4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony.