Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

O ovom preuzimanju

 • Ime:Firmware update Ver.1.02 for SLT-A99 (Macintosh)
 • Datum objavljivanja:27/08/2013
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Dodavanje HDMI režima simultanog izlaza: tokom pasivnog režima za snimanje filmova, fotoaparat će moći da prikaže bez prekida 50 fps video zapisa simultano na spoljašnjem monitoru povezanom preko HDMI-a i LCD ekranu fotoaparata.
   Napomena: fotoaparat mora da bude u režimu snimanja filma sa opcijom [HDMI Info. Display] (HDMI ekan sa informacijama) postavljenom na [Off] (Isključeno).

Sledeće prednosti i poboljšanja prethodnog ažuriranja programa su obuhvaćene verzijom 1.02:

 • Pruža podršku za sledeće kompatibilne objektive sa „Dualnom AF“ funkcijom: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Pruža podršku za sledeće kompatibilne objektive sa automatskom kompenzacijom: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Potvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.1.02, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh računara:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor*
  * Core Solo i Core Duo procesori više nisu podržani.
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FM500H koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW10AM (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada ažurirate firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FM500H ili AC-PW10AM AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ne pokrivajte senzore slušalica tokom ažuriranja, u suprotnom se LCD monitor može prebaciti na tražilo. Ako se na LCD monitoru ništa ne vidi, pritisnite [dugme FINDER (TRAŽILO)/ LCD].
 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Instalacija

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_SLTA99V102.dmg]. Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. Dvaput kliknitena ikonu [Update_SLTA99V102] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. 7. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 8. Ako to nije već urađeno, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 9. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Na LCD monitoru fotoaparata se pojavljuje poruka USB Mode [USB mod].
 10. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  • Kada kliknete na Next [Dalje], ne pokrivajte senzore slušalica (slici 2.1) tokom ažuriranja; u suprotnom se LCD monitor može prebaciti na tražilo. Ako se na LCD monitoru ništa ne vidi, pritisnite [dugme FINDER (TRAŽILO)/ LCD] (slici 2.1).
  • Ako se slika 2 ne pojavi na LCD ekranu fotoaparata, izvucite USB kabl iz fotoaparata i pređite na "Proceduru oporavka" koja je objašnjena pri dnu strane.
  Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
  Slika 1Slika 2
  Slika 2.1

 11. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 12. Nakon potvrđivanja da je [Current version] [Trenutna verzija] - [Ver.1.01 ili starija], kliknite na Next [Dalje].

  U slučaju da je [Current version] [Trenutna verzija] jednaka [Ver1.02], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.
  Slika 3

 13. Pojavljuje se ekran na slici 4.

  Slika 4


 14. Pritisnite u sredinu [Multi-selector] dugmeta da biste resetovali fotoaparat.


  Napomena: Ekran se isključuje ako je [Multi-selector] pritisnut. Pređite na sledeći korak.

 15. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (slika 4).
 16. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 5.
 17. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 5


 18. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 6. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 6


 19. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.1.02.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.