O ovom preuzimanju

Za vlasnike SEP-30BT nudimo uslugu preuzimanja programa nadogradnje firmvera SEP-30BT.
Molimo da pažljivo pročitate sledeće napomene.

Preuzimanje i instaliranje softvera Rolly Remote 1.0 na računar i nadogradnja firmvera Rolly uređaja će vam omogućiti da daljinski upravljate uređajem Rolly sa vašeg računara.
Uspostavljanje BLUETOOTH veze u BLUETOOTH kontrolnom režimu rada između računara* i uređaja Rolly omogućiće vam da koristite sledeće funkcije putem daljinskog upravljanja uređaja Rolly sa vašeg računara*.

 • Bićete u mogućnosti da otvorite Rolly listu numera i vidite naslov muzičke numere koja se trenutno reprodukuje.
 • Moći ćete da reprodukujete muziku pošto odaberete muzičku numeru na uređaju Rolly i pustite da se uređaj Rolly slobodno kreće (napred, nazad, rotacija itd.) u skladu sa muzikom.
 • Moći ćete da uživate u muzici ili pokretima povezujući do 7 Rolly uređaja istovremeno**.

* Molimo da prvo preuzmete i instalirate softver Rolly Remote na vašem računaru. Računari sa BLUETOOTH-om moraju da podržavaju SSP profil da bi uspostavili BLUETOOTH u BLUETOOTH kontrolnom režimu. BLUETOOTH veza se ne podržava uvek na svim računarima sa profilima koji su isti sa onim na ovom uređaju.
**U zavisnosti od računara, Rolly Remote ne može da poveže do sedam Rolly uređaja istovremeno.

Kliknite ovde da biste došli na stranicu za uslugu preuzimanja programa Rolly Remote 1.0.

Ciljni proizvodi

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Ciljna PC okruženja

Operativni sistem

 • Windows Vista® Ultimate (uklj. servisni paket 1)
 • Windows Vista® Business (uklj. servisni paket 1)
 • Windows Vista® Home Premium (uklj. servisni paket 1)
 • Windows Vista® Home Basic (uklj. servisni paket 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)

Podržani operativni sistemi su ograničeni na englesku verziju. 64-bitna verzija operativnog sistema nije podržana. Operativni sistemi koji nisu navedeni iznad nisu podržani.

Hardverski zahtevi

CPU:

Za Windows Vista: 800MHz Pentium III ili brži. Za Windows XP: 450MHz Pentium III ili brži.

Memorija:

Za Windows Vista, 512MB ili više (preporučuje se 1GB ili više). Za Windows XP, 265MB ili više (preporučuje se 512MB ili više).

Ekran:

1024 x 768 tačaka ili više i pune boje (16-bitne) ili više (Postavka sa 256 boja ili manje može dovesti do nepravilnog rada.).

Instalacija

Procedura preuzimanja

Da biste instalirali softver u operativnom sistemu Windows XP/ Windows Vista, molimo da se prijavite sa korisničkim imenom koje ima privilegije "Computer Administrators" [Administratori računara] ili Administrators [Administratori] .

Sledite naredne korake za preuzimanje programa nadogradnje firmvera:

 1. Povežite računar na internet.

 2. Kreirajte fasciklu za skladištenje preuzete datoteke na vašem tvrdom disku. Pretpostavimo da je na C disku kreirana fascikla pod imenom FWUP.

 3. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 2: SEP-30BT_V2_00.exe (3,115KB)

 4. Standardno vreme preuzimanja je oko 1 minut preko veze od 1Mbps i oko 8 minuta preko veze od 56 kbps. Zavisno od internet okruženja, to može da potraje prilično dugo i zato vam se zahvaljujemo na razumevanju. (Kada pročitate ova uputstva i kliknete na taster "Preuzmi" pri dnu ove strane, započeće preuzimanje ove datoteke. Pratite uputstva koja se prikazuju u okviru dijaloga.)

 5. Kad se preuzimanje završi, izaberite Views [Prikaz]-Details [Detalji] u Explorer-u da biste proverili veličinu datoteke. Ako je veličina datoteke jednaka gorenavedenoj, preuzimanje je uspešno uspešno. Ako veličina nije jednaka gorenavedenoj, obrišite datoteku i pokušajte ponovo da je preuzmete.

Napomena:

Ne ostavljajte računar u režimu pripravnosti/hibernacije prilikom preuzimanja datoteke.

Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju uređaja.

Napomena:

Za nadogradnju je potrebno oko 10 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju.
Da biste proverili slobodan prostor na računaru:

 1. Pokrenite Rolly Choreographer.
 2. Povežite Rolly na računar.
 3. Proverite memoriju u prikazu Rolly statusa

Osim toga, molimo da prethodno prenesete sve datoteke numera i filmova sa uređaja na računar kako datoteke numera i filmova ne bi bile izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju. Ne možemo da garantujemo da datoteke numera i filmova neće biti oštećene ili obrisane ako ostanu na uređaju tokom nadogradnje.

 1. Povežite uređaj sa računarom.

 2. Zatvorite sve programe koji rade pod operativnim sistemom Windows.

 3. Korisnici operativnog sistema Windows Vista:  Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na Run... [Pokreni...], pa na All Programs [Svi programi]-Accessory [Dodaci].

  Korisnici operativnog sistema Windows XP:

  Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na Run... [Pokreni...]. Otvoriće se okvir dijaloga Run... [Pokreni...].

 4. Unesite C:\FWUP\SEP-30BT_V2_00.exe u tekstualno polje Open [Otvori] i kliknite na OK. Program nadogradnje će se pokrenuti automatski.

 5. Sledite uputstva na ekranu.

  Napomene:
  Ne odspajajte uređaj sa računara dok je nadogradnja u toku.
  Tokom nadogradnje, uspostavljanje i raskidanje USB veze se automatski kontrolišu, a indikacija "Connecting USB" [Povezivanje USB-a] je isključena. Na nekim računarima može se pojaviti i poruka "USB disconnecting" [Prekida se veza sa USB-om] .

 6. Kada se pojavi poruka da je nadogradnja završena, kliknite na dugme Finish [Završi].

 7. Pokrenite Rolly Choreographer kada se nadogradnja završi.

 8. Kliknite na Device Info [Informacije o uređaju], a zatim na meni Tool [Alatka] - Rolly Settings [Rolly postavke]. Proverite da li se kao verzija Rolly firmvera prikazuje 2.00.Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • SEP-30BT_V2_00.EXE

Veličina datoteke

 • 3.04 Mb