PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera objektiva Ver.02 za SEL35F14Z(Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • Objektiv: SEL35F14Z
 • Telo: sva tela sa E-bajonetom, izuzev fotoaparata NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 i PXW-FS7

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje softvera sistema objektiva Ver.02 za SEL35F14Z (Mac)
 • Datum objavljivanja: 14/07/2016
 • Prednosti i poboljšanja
  • Kada fotoaparat koristite neprekidno u podešavanju MF tokom dužeg vremenskog perioda, da biste poboljšali pouzdanost položaja fokusa (npr. za korišćenje na bezbednosnoj kameri, za snimanje eksternog izlaza itd.).

Potvrdite verziju sistemskog softvera objektiva

Pratite uputstvo u nastavku da biste proverili verziju sistemskog softvera objektiva.

 • Verzija sistemskog softvera objektiva [Ver.01] treba da se ažurira.
 • Verzija sistemskog softvera objektiva [Ver.02] ne zahteva ažuriranje.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


 3. Ako koristite QX seriju, pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva na PC računaru i proverite verziju sistemskog softvera pokretanjem ažuriranja.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Mac operativnog sistema:


Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera objektiva zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Ostale stavke za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom
  • Izvor napajanja kamere
   Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FW50
   ili
   adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili viši. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
  • USB kabl isporučen sa fotoaparatom

   Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.
 • Ostale stavke za fotoaparat – Emitovanje i produkcija
  • Izvor napajanja fotoaparata: Namenski adapter za naizmeničnu struju
  • USB kabl

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Ovo ažuriranje sistemskog softvera objektiva se može obaviti samo kada je objektiv postavljen na fotoaparat. Ne možete ažurirati sistemski softver objektiva pomoću drugih fotoaparata.
 • Postavite objektiv na fotoaparat pre nego što pokrenete ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Uverite se da je fotoaparat isključen.
 • Kada ažurirate sistemski softver objektiva, koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).(za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom)
 • Kada ažurirate sistemski softver objektiva, koristite namenski adapter za naizmeničnu struju. (za fotoaparat – Emitovanje i produkcija)
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata
 • Sprečite da računar pređe u režim mirovanja. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja i dođe do prekida ažuriranja, ponovo pokrenite celokupni postupak ažuriranja od početka

Kako da preuzmete program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva:

 1. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na dugme Download (Preuzimanje).
 2. Započeće preuzimanje datoteke [Update_SEL35F14ZV2D.dmg].
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja sistemskog softvera objektiva Ver.02 za RM-SEL35F14Z.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva

 1. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_SEL35F14ZV2D.dmg]. – Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 2. Dvaput kliknite na ikonu [Update_SEL35F14ZV2D.dmg] koja se prikazuje na radnoj površini.
 3. Dvaput kliknite na ikonu [Lens system software] (Sistemski softver objektiva).
 4. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 5. Prikazuje se prozor programa za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.
 6. Uključite fotoaparat i, u skladu sa uputstvom programa za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, izaberite na fotoaparatu [Menu] (Meni) → [Setup] (Podešavanje) → [USB Connection] (USB povezivanje) i proverite da li je izabrana opcija [Mass Storage] (Uređaj za masovno skladištenje). Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage], izaberite [Mass Storage].

 7. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Ako se na ekranu računara prikaže poruka o grešci, isprobajte sledeće načine.
  – Izvucite USB kabl iz fotoaparata, a zatim ponovo priključite USB kabl.
  – Ako na računaru ima još USB priključaka, priključite USB kabl u neki od njih.
 8. Kliknite na Next (Sledeće) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Na računaru se prikazuje prozor programa za ažuriranje sistemskog softvera objektiva i na ekranu fotoaparata se prikazuje poruka „Follow computer instructions.“ (Pratite uputstva na računaru).
  Računar:

  Fotoaparat:

  Napomena: Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera objektiva ne završi.
  Promena ekrana može da potraje nekoliko minuta, u zavisnosti od modela fotoaparata.

 9. Rešavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka „The update is not available for your model.“ (Ažuriranje nije dostupno za vaš model.), proverite da li je datoteka sistemskog softvera koji pokušavate da instalirate ispravna datoteka za objektiv koji ste postavili na fotoaparat.
   U slučaju da je pokrenut ispravan program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, zatvorite program za ažuriranje, iskopčajte USB kabl, isključite fotoaparat i vratite se na 1. korak „Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva“.
  • Ako se prikaže poruka „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat sa postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), proverite da li je vaš fotoaparat naveden u odeljku „Relevantni proizvodi“ i da li je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla.
 10. Kliknite na Next (Sledeće) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Ako je aktuelna verzija sistemskog softvera objektiva .02 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.
 11. Kliknite na Next (Sledeće). Podaci se prenose na fotoaparat (približno 5 sekundi).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 12. Kada se završi prenos podataka, prikazuje se sledeći ekran:


  Kliknite na Finish (Završi).
 13. Započinje postupak ažuriranja i na fotoaparatu se prikazuju trake napredovanja (približno 30 sekundi).
 14. Postupak ažuriranja se završava kada se na fotoaparatu prikaže poruka "Lens update complete." (Ažuriranje objektiva je dovršeno.).
  Ako koristite QX seriju, postupak ažuriranja se završava kada sadržaj na ekranu QX serije nestane.
 15. Izvucite USB kabl.
  Napomena: Kada se ažuriranje završi, isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili otkačite adapter za naizmeničnu struju, vratite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera objektiva Ver.02.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.