Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

O ovom preuzimanju

 • Naziv:Mrežno ažuriranje firmvera 2.01.2.16 za SA-NS310/410/510
 • Datum objavljivanja:18/07/2013
 • Prednosti i poboljšanja
  • Dodata je kompatibilnosti za Windows 8. Zvučnik se prikazuje na dugmetu za uređaje.
  • Dodaje se funkcija "DLNA Seek" (Traži DLNA) i ona se može koristiti za pretraživanje drugih DLNA kompatibilnih uređaja.
  • Rešeni su i drugi problemi.

Preuzimanje

Preuzimanjem najnovije verzije ove sistemske aplikacije, dobijate mogućnost da iskoristite prednosti najnovijih funkcija. Uređaj pristupa Sony serveru radi ažuriranja sistema. Ako je dostupna nova verzija, indikator UPDATE (AŽURIRAJ) se pali kada ste povezani sa Internetom. Pre nego što počnete da ažurirate softver treba da se uverite da je oprema koja je povezana sa ovim sistemom zaustavljena.

Kako se vrši ažuriranje?

 1. Priključite AC kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
 2. Uključite uređaj. Kada je dostupna nova verzija, indikator UPDATE (AŽURIRAJ) se pali kada je uređaj povezan sa Internetom.
 3. Pritisnite i zadržite dugme UPDATE (AŽURIRAJ) pri dnu uređaja dok se svetlo ne isključi.Ažuriranje počinje. Indikator UPDATE (AŽURIRAJ) treperi za vreme ažuriranja.

Napomene:

 • Za ažuriranje je potrebno oko 5 minuta.
 • Pobrinite se da nijedna od sledećih operacije ne bude pokušana dok je ažuriranje u toku.
  • Isključivanje uređaja
  • Izvucite AC kabl za napajanje
  • Povezivanje ili isključivanje mrežnog (LAN) kabla
 • Ako koristite Internet okruženje preko proksi servera, onda morate da podesite proksi server.