O ovom preuzimanju

Za vlasnike SEP-30BT nudimo uslugu preuzimanja softvera Rolly Remote 1.0.

Molimo da pažljivo pročitate sledeće napomene.

Preuzimanje i instaliranje softvera Rolly Remote 1.0 na računar i nadogradnja firmvera Rolly uređaja će vam omogućiti da daljinski upravljate uređajem Rolly sa vašeg računara.

Uspostavljanje BLUETOOTH veze u BLUETOOTH kontrolnom režimu rada između računara* i uređaja Rolly omogućiće vam da koristite sledeće funkcije putem daljinskog upravljanja uređaja Rolly sa vašeg računara*.

 • Bićete u mogućnosti da otvorite Rolly listu numera i vidite naslov muzičke numere koja se trenutno reprodukuje.
 • Moći ćete da reprodukujete muziku pošto odaberete muzičku numeru na uređaju Rolly i pustite da se uređaj Rolly slobodno kreće (napred, nazad, rotacija itd.) u skladu sa muzikom.
 • Moći ćete da uživate u muzici ili pokretima povezujući do 7 Rolly uređaja istovremeno**.

* Molimo da prvo preuzmete i instalirate softver Rolly Remote na vašem računaru. Računari sa BLUETOOTH-om moraju da podržavaju SSP profil da bi uspostavili BLUETOOTH u BLUETOOTH kontrolnom režimu. BLUETOOTH veza se ne podržava uvek na svim računarima sa profilima koji su isti sa onim na ovom uređaju.

** U zavisnosti od računara, Rolly Remote ne može da poveže do sedam Rolly uređaja istovremeno.

Kliknite ovde da biste došli na stranicu za uslugu preuzimanja programa za nadogradnju firmvera SEP-30BT.

Ciljni proizvodi

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Ciljna PC okruženja

Operativni sistem
 • Windows Vista® Ultimate (uklj. servisni paket 1)
 • Windows Vista® Business (uklj. servisni paket 1)
 • Windows Vista® Home Premium (uklj. servisni paket 1)
 • Windows Vista® Home Basic (uklj. servisni paket 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)

Podržani operativni sistemi su ograničeni na englesku verziju. 64-bitna verzija operativnog sistema nije podržana. Operativni sistemi koji nisu navedeni iznad nisu podržani.

Hardverski zahtevi
CPU:

Za Windows Vista: 800MHz Pentium III ili brži. Za Windows XP: 450MHz Pentium III ili brži.

Memorija:

Za Windows Vista, 512MB ili više (preporučuje se 1GB ili više). Za Windows XP, 265MB ili više (preporučuje se 512MB ili više).

Ekran:

1024 x 768 tačaka ili više i pune boje (16-bitne) ili više (Postavka sa 256 boja ili manje može dovesti do nepravilnog rada.).

Instalacija

Da biste instalirali softver u operativnom sistemu Windows XP/ Windows Vista, molimo da se prijavite sa korisničkim imenom koje ima privilegije "Computer Administrators" [Administratori računara] ili Administrators [Administratori] .

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje datoteke programa za instalaciju softvera Rolly Remote 1.0:

 1. Povežite računar na internet.

 2. Kreirajte fasciklu za skladištenje preuzete datoteke na vašem tvrdom disku. Pretpostavimo da je na C disku kreirana fascikla pod imenom rr10_dl.

 3. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 2: RollyRemoteInstaller_EU.exe (17,511KB).

 4. Standardno vreme preuzimanja je oko 3 minuta preko veze od 1Mbps i oko 45 minuta preko veze od 56 kbps. Zavisno od internet okruženja, to može da potraje prilično dugo i zato vam se zahvaljujemo na razumevanju. (Kada pročitate ova uputstva i kliknete na taster "Download" ["Preuzmi"] pri dnu ove strane, započeće preuzimanje ove datoteke. U okviru dijaloga prikazuju se sledeća uputstva.)

 5. Kad se preuzimanje završi, izaberite Views [Prikaz]-Details [Detalji] u Explorer-u da biste proverili veličinu datoteke. Ako je veličina datoteke jednaka gorenavedenoj, preuzimanje je uspešno završeno. Ako veličina nije jednaka gorenavedenoj, obrišite datoteku i pokušajte ponovo da je preuzmete.
Napomena:

Ne ostavljajte računar u režimu pripravnosti/hibernacije prilikom preuzimanja datoteke.

Instalaciona procedura

Ako je preuzimanje datoteke RollyRemoteInstaller_EU.exe završeno, sledite naredne korake za instaliranje softvera na operativnom sistemu Windows.

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno aktivni i diskonektujte periferije (Rolly itd.) sa vašeg računara.

 2. Kliknite na Start u paleti zadataka i kliknite na Run [Pokreni]. Tada će se pojaviti okvir dijaloga RUN [POKRENI].

  U slučaju operativnog sistema Windows Vista, kliknite na Start - All Programs [Svi programi] - Accessories [Pomoćni programi] - Run [Pokreni] da biste otvorili okvir dijaloga Run [Pokreni].

 3. Ukucajte C:\rr10_dl\RollyRemoteInstaller_EU.exe i kliknite na OK da biste započeli instalaciju.

 4. Sledite uputstva na ekranu.

 5. Kada se pojavi poruka da je instalacija završena, kliknite na taster Finish [Završi] i ponovo pokrenite računar.

 6. Pokrenite Rolly Remote 1.0. Ako je Rolly Remote verzija 1.0.00.12050 prikazan u okviru dijaloga Version Information of Rolly Remote [Informacija o verziji za Rolly Rempte] menija Help [Pomo'], program je instaliran uspešno.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • ROLLYREMOTEINSTALLER_EU.EXE

Veličina datoteke

 • 17.51 Mb