Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • RM-LVR2

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera Ver.2.00 za RM-LVR2 (Mac)
 • Datum objavljivanja:06/03/2015
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Režim "Loop recording" [Ciklusno snimanje] je dodat u podešavanje režima snimanja *1
  • Sledeće opcije su dodate podešavanju kamere *1
  • Dodato je podešavanje kvaliteta slike *2
  • Dodato je podešavanje formata filma *2
  • Podešavanje datuma i vremena/oblasti/letnje računanje vremena (u letnjem periodu) je izmenjeno
  • Vremenska zona nekih oblasti je izmenjena


  • *1: Dostupno samo sa kompatibilnim fotoaparatima (uključujući FDR-X1000V i HDR-AS200V).
   *2: Dostupno samo sa kompatibilnim fotoaparatima (uključujući FDR-X1000V)
   Pogledajte uputstvo za upotrebu da biste saznali kako da koristite nove funkcije.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh računara:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor *
  * Core Solo i Duo procesori više se ne podržavaju.
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za daljinski upravljač.
  Napomena:Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa daljinskim upravljačem.
  Napomena:Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada obavljate ažuriranje firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju.

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Preuzimanje datoteke [Update_RMLVR2V2.dmg] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.2.00 za RM-LVR2.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_RMLVR2V2.dmg]. Još uvek nemojte povezivati daljinski upravljač.
 3. [Update_RMLVR2V2] je proširen.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog.  Napomena: poruka upozorenja za potvrdu identiteta može da se pojavi kada dvaput kliknete na [FirmwareUpdater].

  U tom slučaju, kliknite na OK da biste zatvorili poruku. Zatim pritisnite taster [Control] i istovremeno kliknite na ikonu [FirmwareUpdater]. Izaberite [Open] [Otvori] u meniju. Zatim izaberite [Open] [Otvori] kada se pojavi poruka upozorenja.
 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. 7. Povežite daljinski upravljač sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Na LCD monitoru se pojavljuje poruka USB Mode [USB mod].
 8. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu. Napomena: Nadalje nemojte isključivati daljinski upravljač dok se ažuriranje firmvera ne završi.
  Slika 1Slika 2

 9. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 10. Nakon potvrđivanja da je [Current version] [Trenutna verzija] niža od [2.00], kliknite na Next [Dalje].

  U slučaju da je [Trenutna verzija] [Ver.2.00], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]
  Slika 3

 11. Pojavljuje se ekran na slici 4.

  Slika 4


 12. Pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI] da biste resetovali daljinski upravljač. 13. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (slika 4).
 14. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje daljinskog upravljača proveri, pojavljuje se ekran na slici 5.
 15. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte daljinski upravljač i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 5


 16. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 6. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 6


 17. Isključite daljinski upravljač, pa ga ponovo uključite.

Korak 2: Potvrdite da je verzija vašeg daljinskog upravljača Ver.2.00.

 1. Pritisnite taster MENU [MENI] da biste izabrali [Remote Control Setting], a zatim pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI]
 2. Izaberite [Version] [Verziju], a zatim pritisnite taster [REC/ENTER] [SNIMAJ/UNESI]. Ekran će prikazati trenutnu verziju sistemskog softvera. Ukoliko se pojavi "2.00" (kao što je prikazano u nastavku) tada je verzija firmvera Ver. 2.00.