Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • 1.11-p3-spi.pac

Veličina datoteke

 • -

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće DVD rekordere:

 • RDR-DC90 / 100 / 105 / 200 / 205 / 305 / 500 / 50

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje firmvera na verziju 1.11 (1.11-p3-spi.pac )
 • Datum objavljivanja: 06/11/2013
 • Da li treba da ažuriram? Vaš firmver je možda već ažuriran, naročito ako imate novi DVD rekorder. Ako niste sigurni, prateći ova uputstva možete lako da proverite koju verziju firmvera imate
 • Prednosti i poboljšanja:
  Ovo ažuriranje rešava sledeće probleme:
  • Sortiranje kanala se promenilo preko noći
  • Do problema sa lip sinhronizacijom dolazi nakon kopiranja diskova
  • Do blok šuma dolazi tokom reprodukcije snimaka
  • Sat se zamrzava u režimu mirovanja kada se poveže sa televizorom ili audio sistemom putem HDMI
  • Rekorderi se isključuju nakon pritiska na dugme REC [snimanje] na daljinskom upravljaču da bi snimali određene programe kanala (samo za Španiju)
 • Ograničenja: samo za DVD rekordere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom Internetu
 • prazan CD na koji se može snimati

Instalacija

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da DVD rekorder prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Ne isključujte DVD rekorder - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima
 • Nakon ažuriranja, u podešavanju za „Channel“ [Kanal] podesite opciju Auto Service Update [Automatsko ažuriranje servisa] na On [Uključeno]

Preuzmite ažurnu verziju na svoj računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku 1.11-p3-spi.pac na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na "Properties" [Svojstva]. Proverite da li je veličina datoteke 8,31 MB (8.723.652 bajtova)
 4. Datoteke snimite na prazan CD koji se može snimati. Koristeći softver za narezivanje CD-a? Izaberite univerzalni format diska UDF (UDF). Korišćenje ISO9660 formata može da prouzrokuje kreiranje nepravilnog diska za ažuriranje

Prenesite ažurnu verziju na plejer

Čim preuzmete datoteku za ažuriranje možete da je instalirate na svom DVD rekorderu. Samo pratite sledeće korake

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen DVD rekorder sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na AV 1 konektor, izaberite AV 1 kao ulaz.)
 2. Uključite DVD rekorder
 3. Stavite ovaj disk u plejer i zatvorite fioku za disk

Instalacija ažuriranja

 1. Nakon što se disk učita, pojavljuje se poruka na TV ekranu koja zahteva potvrdu postupka ažuriranja.
 2. Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER
 3. Ažuriranje počinje
 4. Tokom ažuriranja se na ekranu televizora prikazuje traka za indikaciju progresa. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši
 5. Kada se fioka za disk otvori, izvadite disk za ažuriranje iz plejera i uključite plejer
  Važno: Ako se fioka za disk ne otvori automatski i ako se na ekranu televizora ponovo pojavi poruka o ažuriranju, izaberite No [Ne] koristeći daljinski upravljač, a zatim izvadite disk.
 6. Isključite DVD rekorder. Ažuriranje je sada završeno
Proverite da li je ažuriranje bilo uspešne:
 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen DVD plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na AV1 konektor, izaberite AV1 kao ulaz
 2. Uključite DVD rekorder i pritisnite dugme SYSTEM MENU [Sistemski meni] na daljinskom upravljaču
 3. Izaberite Initial Setup > System1 [Početno podešavanje > Sistem 1] i pritisnite dugme Enter na daljinskom upravljaču
 4. Izaberite stavku Version [Verzija] i pritisnite taster Enter
  Na ekranu televizora treba da se prikaže sledeći broj verzije firmvera: SOFTWARE VERSION 1.11 [VERZIJA SOFTVERA 1.11] - ako je broj verzije 1.11 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera

Pitanja i odgovori

Pojavila se poruka o grešci.
Ako se pojavi poruka o grešci, ponovo pokrenite DVD rekorder i ponovite postupak od početka.