Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • PS-HX500

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Hi-Res Audio Recorder v1.1.0
 • Datum objavljivanja:02.11.2016.
 • Funkcije ove aplikacije su sledeće:
  • Snimanje audio numera sa vinilske ploče:Nakon što povežete DJ gramofon i računar pomoću isporučenog USB kabla i instalirate softver, moći ćete da snimite audio numere u formatu visoke rezolucije (DSD ili PCM) sa vinilske ploče koju puštate na DJ gramofonu.Maksimalno trajanje dostupno za snimanje je 100 minuta.
  • Uređivanje privremene datoteke: Možete da dodate oznake snimljenim podacima (privremene datoteke) i navedete opsege podataka za izvoz u datoteke. Dodajte oznake u privremene datoteke da biste:
   • uklonili deo bez zvuka pre prve audio numere ili one između numera;
   • podelili privremene datoteke u pojedinačne datoteke sa audio numerama nakon što ste snimili sve audio numere sa obe strane vinilske ploče.
   Možete da dodate i do 60 oznaka kao i da uklonite ili premestite oznake.
  • Prilagođavanje nivoa: Možete prilagoditi (povećati) nivo signala snimljenih podataka (privremena datoteka). Možete izabrati opciju Automatic Gain Adjustment (Automatsko prilagođavanje nivoa), kao i Manual Gain Adjustment (Ručno prilagođavanje nivoa) čime ćete moći da povećate nivo za 1 dB između +1 dB i +6 dB.
  • Izvoz privremene datoteke: snimljene podatke (privremenu datoteku) možete da izvezete na računar.Možete i da unesete naziv albuma, ime izvođača, naslove numera i imena izvođača numera pre izvoza privremene datoteke.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Hi-Res Audio Recorder je kompatibilan sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows 7 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8.1 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 10 (32-bitni/64-bitni)

Napomena:

 • Neophodan je najnoviji serijski paket
 • Nije sigurno da će Hi-Res Audio Recorder uspešno da radi:
  • na svakom računaru sa jednim od navedenih operativnih sistema;
  • na ručno izrađenim računarima, računarima sa operativnim sistemima koje je nadogradio sam korisnik ili na računarima sa višestrukim pokretanjem;
  • sa funkcijama za uštedu energije na računaru: System Suspend ili Sleep (Standby).
  • kada nisu instalirana najnovija ažuriranja za Windows. Preuzmite i instalirajte najnovija ažuriranja preko funkcije Ažuriranje operativnog sistema Windows (u meniju Start ili sa Kontrolne table).


Hardver računara

Hi-Res Audio Recorder je kompatibilan sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel Core 2 procesor od 1,6GHz ili više
 • Memorija:1 GB ili više
 • Rezolucija ekrana: 1024 x 768 piksela ili veća
 • Uređaj za audio reprodukciju:obavezan
Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.

Preuzimanje

Kako da preuzmete Hi-Res Audio Recorder:
 1. Instalirajte najnovija ažuriranja za Windows. U suprotnom, aplikacija neće biti uspešno instalirana ili aplikacija neće detektovati gramofon. Ako ne možete da ih instalirate, obratite se proizvođaču računara ili kompaniji Microsoft Corporation.
 2. Obavezno se prijavite kao korisnik sa pravima administratora
 3. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na Download (Preuzmi)
 4. Počeće preuzimanje datoteke [Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe] (16,7 MB – 17.614.520 bajtova)
 5. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara
  Napomena: ako koristite operativni sistem Windows 8 ili 8.1, datoteka za ažuriranje može automatski da se sačuva u fascikli „Preuzimanja“. Kliknite na pločicu Radna površina na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Preuzimanja.

Instalacija

Kada uspešno preuzmete datoteku, spremni ste da instalirate aplikaciju Hi-Res Audio Recorder.

 1. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite mišem na datoteku za instalaciju „Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe“ koja je sačuvana na vašem računaru. Datoteka za instalaciju će se zatim raspakovati i instaliraće se, jedno za drugim, upravljački program i aplikacija.
 3. Kada se prikaže ekran User Account Control (Kontrola korisničkog naloga), kliknite na [Yes] (Da) ili [Continue] (Nastavi).
 4. Izaberite jezik za ovu instalaciju i kliknite na [Next] (Dalje).


 5. Kliknite na [Next] (Dalje) da biste pokrenuli čarobnjak za instalaciju.


 6. Kliknite na [Next] (Dalje)) da biste prvo instalirali upravljački program.


 7. Prikazuje se ekran [License Agreement] (Ugovor o licenciranju) za instalaciju upravljačkog programa. Pošto potvrdite tekst ugovora o licenciranju, izaberite [I accept the terms of the license agreement] (Prihvatam uslove ugovora o licenciranju). Zatim kliknite na [Next] (Dalje).


 8. Pojavljuje se ekran [Ready to Install the Program] (Spremno za instalaciju programa). Kliknite na [Install] (Instaliraj) da biste pokrenuli instalaciju upravljačkog programa.


 9. Kliknite na [Install] (Instaliraj) da biste nastavili instalaciju upravljačkog programa.


 10. Instalacija upravljačkog programa je završena. Kliknite na [Finish] (Gotovo) da biste pokrenuli instalaciju aplikacije.


 11. Kliknite na [Next] (Dalje) da biste instalirali aplikaciju.


 12. Prikazuje se ekran [License Agreement] (Ugovor o licenciranju) za aplikaciju. Pošto potvrdite tekst ugovora o licenciranju, izaberite [I accept the terms of the license agreement] (Prihvatam uslove ugovora o licenciranju). Zatim kliknite na [Next] (Dalje).


 13. Kliknite na [Install] (Instaliraj) da biste pokrenuli instalaciju aplikacije.


 14. Instalacija aplikacije je završena. Kliknite na [Finish] (Završi).


 15. Instalacija je sada završena. Kliknite na [Finish] (Završi) da biste zatvorili čarobnjak za instalaciju.


Posle ažuriranja

Da biste pokrenuli aplikaciju Hi-Res Audio Recorder, kliknite na [Početak] i izaberite [Svi programi] → [Sony Corporation] → [Hi-Res Audio Recorder] → [Hi-Res Audio Recorder].

Pitanja i odgovori

Rešavanje problema

 1. Instalacija nije uspela
  • Uverite se da koristite računar sa jednim od podržanih operativnih sistema. Detaljne informacije potražite u delu „Sistemski zahtevi“.
  • Uverite se da disk jedinica ima dovoljno slobodnog prostora na disku. Instalacija zahteva oko 100 MB slobodnog prostora na disku. Ako nema dovoljno slobodnog prostora na disku, uklonite nepotrebne datoteke.
 2. Vaš računar nije uspeo da detektuje povezani DJ gramofon
  • Isključite USB kabl i ponovo pokrenite računar. Uverite se da računar radi normalno, a zatim povežite računar i DJ gramofon pomoću USB kabla.
  • Uverite se da je softver za upravljački program USB uređaja uspešno instaliran. Povezivanjem računara sa DJ gramofonom pomoću USB kabla po prvi put ili korišćenjem USB porta koji nije onaj koji ste prethodno koristili, može još jednom da se instalira softver za upravljački program USB uređaja, automatski.
  • Povežite DJ gramofon sa računarom i uključite ga, a zatim kliknite na [Kontrolna tabla] – [Hardver i zvuk] – [Menadžer uređaja] (kada se „Kontrolna tabla“ prikaže u prikazu „Kategorija“). Ako se na ekranu prikaže „PS-HX500“ pod „Kontroleri zvuka, video zapisa i igrica“, softver za upravljački program USB uređaja je uspešno instaliran.
 3. Aplikacija Hi-Res Audio Recorder se ne pokreće
  • Računar možda ne radi ispravno. Pokrenite drugu aplikaciju da biste videli da li on radi ispravno.
  • Računar možda ne radi ispravno. Ponovo pokrenite računar.
  • Uverite se da je aplikacija Hi-Res Audio Recorder uspešno instalirana.
   • Kliknite na [Kontrolna tabla] – [Programi] – [Programi i funkcije] (kada se „Kontrolna tabla“ prikaže u prikazu „Kategorija“) i proverite da li se prikazuje „Hi-ResAudioRecorder“.
   • Povežite DJ gramofon na računar i uključite ga, kliknite na [Kontrolna tabla] – [Hardver i zvuk] –[Menadžer uređaja] (kada se „Kontrolna tabla“ prikaže u prikazu „Kategorija“), a zatim proverite da li se prikazuje „PS-HX500“ na ekranu „Kontroleri zvuka, video zapisa i igrica“.
  • Ako aplikacija Hi-Res Audio Recorder nije uspešno instalirana, deinstalirajte je i ponovo je instalirajte.