Modeli na koje se to odnosi

Ovaj upravljački program je namenjen sledećim modelima prenosnog Hi-Res DAC/pojačala za slušalice i modelima MDR-1ADAC slušalica:

Prenosno pojačalo:
 • PHA-2, PHA-2A, PHA-3, PHA-3AC
Stereo slušalice:
 • MDR-1ADAC

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Upravljački program za prenosni Hi-Res DAC/pojačalo za slušalice
 • Datum objavljivanja: 12/10/2016.
 • Da li treba da ga preuzmem? Preuzimanje je obavezno ako želite da povežete prenosni Hi-Res DAC/pojačalo za slušalice na Windows PC računar
 • Prednosti i poboljšanja: Moći ćete da koristite prenosni Hi-Res DAC/pojačalo za slušalice sa Windows PC računarom

Sistemski zahtevi

Upravljački program za prenosni Hi-Res DAC/pojačalo za slušalice je kompatibilan sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows. On nije kompatibilan sa Mac ili Linux operativnim sistemom.

 • Windows 11 Home / Pro
 • Windows 10 Home / Pro

Svi operativni sistemi moraju biti fabrički instalirani. Ne možemo da garantujemo da će upravljački program raditi na operativnim sistemima koji su ažurirani, lično izrađeni ili su prisutni kao jedan od više sistema (odnosno rade u multi-boot okruženju).

Hardver
 • 100 MB ili više raspoloživog prostora

Preuzimanje

Pre nego što instalirate upravljački program za prenosni Hi-Res DAC/pojačalo za slušalice, potrebno je da preuzmete samu datoteku upravljačkog programa. Tako ćete imati sve što vam je potrebno za instaliranje upravljačkog programa.

Da biste preuzeli datoteku upravljačkog programa, pobrinite se da se prijavite kao administrator računara. Potrebno je da pogledate priručnik Windows PC računara da biste saznali kako da se prijavite kao administrator.

 1. Proverite da li ste povezani na internet
 2. Počnite proces preuzimanja klikom na vezu u nastavku
 3. Pročitajte Ugovor o licenciranju preuzetog softvera i, ako se slažete, kliknite na Prihvatam ugovor
 4. Kada se pojavi okvir za dijalog „Čuvanje datoteka“, izaberite u njemu fasciklu na hard disku u koju želite da se preuzme upravljački program
 5. U izabranu fasciklu će se preuzeti sledeća datoteka: Driver_X_v2.23.2_forWin10.exe

Oprez: Pazite da sistem ne bude podešen tako da ulazi u režim isključivanja, mirovanja ili hibernacije za vreme preuzimanja.

Instalacija

Kada se datoteka preuzme, spremni ste za instaliranje upravljačkog programa za prenosni Hi-Res DAC/pojačalo za slušalice.

Da biste instalirali softver, jednostavno pratite dole navedena uputstva za vaš operativni sistem.

Tokom instaliranja ove datoteke pobrinite se da se prijavite kao administrator. Potrebno je da pogledate priručnik Windows PC računara da biste saznali kako da se prijavite kao administrator.

 1. Nemojte povezivati prenosni Hi-Res DAC/pojačalo za slušalice pre instaliranje upravljačkog programa
 2. Sačuvajte sav rad i zatvorite sve druge programe
 3. Kliknite dvaput na datoteku Driver_X_v2.23.2_forWin10.exe koju ste prethodno preuzeli
 4. Pratite uputstva čarobnjaka za instalaciju da biste instalirali datoteku
 5. Prenosni Hi-Res DAC/pojačalo za slušalice će prepoznati sledeću instalaciju