Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • PCM-D100

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje firmvera 1.02 za PCM-D100
 • Datum objavljivanja: 26/11/2014
 • Da li treba da ga preuzmem? Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš PCM rekorder već ažuriran na verziju firmvera 1.02.

  Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

  1. Uključite linearni PCM rekorder
  2. Pritisnite i zadržite dugme HOME/BACK [POČETAK/NAZAD], prikazuje se POČETNI meni
  3. Izaberite [Settings] ⇒ [Common Settings] ⇒[System Information] ([Postavke] ⇒ [Opšte postavke] ⇒ [Informacije o sistemu]).
  4. Potvrdite verziju firmvera na ekranu
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava podelu datoteka u LPCM formatu snimljenih na SDXC kartici

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi


Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnih sistema:
 • Windows Vista Ultimate (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Business (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Home Premium (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Home Basic (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows 8 Pro / Windows 8
 • Windows 8,1 Pro / Windows 8,1
 • Mac OS X ( v10.5-v10.9 )

Napomena:Nije podržan od strane operativnih sistema koji nisu navedeni iznad. Operativni sistem mora biti fabrički instaliran.

Hardver računara


Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Priključak: USB priključak

Preuzimanje

Pre ažuriranja

 • Proverite indikator napunjenosti baterije na uređaju.
  Proverite da li je indikator napunjenosti baterije na ekranu uređaja pun. Ako se baterija istroši tokom ažuriranja firmvera, ažuriranje firmvera možda neće uspeti.
 • Molimo da prethodno prenesete sve snimljene poruke i podatke sa uređaja na računar kako poruke i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju.
  Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se snimci i podaci oštete ili obrišu ovim ažuriranjem.

Instalacija

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme Download [Preuzimanje] pri dnu ovog obaveštenja.
  U narednom okviru za dijalog, datoteku PCM-D100_V102.zip (Windows: 23,0 MB, Macintosh: 24,2 MB) sačuvajte na svom računaru.
 2. Nakon završetka preuzimanja, povežite PCM rekorder sa računarom
 3. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 4. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku PCM-D100_V102.zip da biste je raspakovali
  • U slučaju da koristite računar sa operativnim sistemom Windows Vista/Windows 7
   1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku PCM-D100_V102.zip i kliknite na [Extract All] [Izdvoji sve].
   2. Datoteka "PCM-D100_V102.zip" se otvara i prikazuje. Potvrdite da se u njoj nalazi datoteka navedena u nastavku. Ova datoteka je program za ažuriranje firmvera.
    PCM-D100.UPG
    Napomena: U zavisnosti od konfiguracije vašeg računara, ekstenzija datoteke ".UPG" u imenu datoteke "PCM-D100.UPG" možda neće da se prikaže.
  • U slučaju da koristite Mac OS X
   1. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku "PCM-D100_V102.zip"
   2. Potvrdite da je datoteka raspakovana i da je datoteka "PCM-D100.UPG" kreirana na radnoj površini računara. Ova datoteka je program za ažuriranje firmvera.
    PCM-D100.UPG
    Napomena: U zavisnosti od konfiguracije vašeg računara, ekstenzija datoteke ".UPG" u imenu datoteke "PCM-D100.UPG" možda neće da se prikaže.
 5. Kopirajte raspakovanu datoteku (ime datoteke: PCM-D100.UPG), koju ste raspakovali na način opisan u prethodnom odeljku, u osnovni direktorijum koji je smešten odmah ispod "PCMRECORDER" na računaru
 6. Odspojite PCM rekorder sa računara
 7. Ekran za ažuriranje se pojavljuje na ekranu linearnog PCM rekordera i ažuriranje firmvera počinje. Ažuriranje firmvera će se završiti za otprilike jedan minut i nakon toga se pojavljuju ekran za režim zaustavljanja ili ekran za podešavanje sata

Greške tokom ažuriranja

 • Linearni PCM rekorder prikazuje "Baterija je suviše slaba za ažuriranje"
  Ako koristite alkalne baterije, sve ih zamenite novim. Ako koristite Ni-MH (nikl-metal hidridne) punjive baterije, sve ih zamenite napunjenim baterijama Napomena: Ako u ciljnom proizvodu koristite punjive baterije (za ovaj proces ažuriranja ili uobičajeno korišćenje), koristite samo Ni-MH (nikl-metal hidridne) punjive baterije koje se isporučuju uz ciljni proizvod ili sličan model Ni-MH punjivih baterija koje su navedene kao dostupna dodatna oprema u uputstvu za upotrebu ciljnog proizvoda.
 • U slučaju da linearni PCM rekorder prikazuje "Memorija je puna"
  Izbrišite neke od snimljenih poruka podataka sa uređaja ili ih prenesite na računar koji ima više od 35 MB slobodnog prostora na disku. Zatim ponovo pokrenite ažuriranje.

Posle ažuriranja

Potvrdite verziju kada se program za ažuriranje uspešno instalira tako što ćete Proveriti koju verziju firmvera imate.Instalacija programa za ažuriranje je uspešna kada se 1,02 prikaže na ekranu.