Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NWZ-ZX1

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje firmvera 1.13 za NWZ-ZX1
 • Datum objavljivanja: 29-10-2014
 • Da li treba da ga preuzmem?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.13 putem funkcije automatskog ažuriranje firmvera.
  Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:
  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite [Settings] [Podešavanja]
  2. Potvrdite broj modela i verziju firmvera
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava reprodukciju WAV datoteke

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Microsoft Windowsa:

 • Windows Vista Home Basic (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Home Premium (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Business (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Ultimate (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows 7 Starter (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Professional (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8,1 Pro
 • Windows 8,1

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • CPU:
  • 1 GHz ili više
 • Memorija:
  • 1 GB ili više (32-bitna)/ 2 GB ili više (64-bitna)

Preuzimanje

Pre ažuriranja

Za nadogradnju je potrebno oko 350 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite ovu veličinu na sledeći način.

 1. Na početnom ekranu, dodirnite
 2. , a zatim dodirnite [Settings] [Podešavanja]
 3. Potvrdite raspoloživu USB MEMORIJU

Molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju.
Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovim ažuriranjem.

Instalacija

 1. Odspojite Walkman sa računara
 2. Izvršite pripremu za ovo ažuriranje prateći sledeće korake
  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite [Settings] [Podešavanja] - [Storage] [Memorija]
  2. Dodirnite , a zatim dodirnite [USB computer connection] [USB veza sa računarom]
  3. Dodirnite [USB storage] [USB memorija] koju treba proveriti
  4. Dodirnite [Connection settings] [Postavke veze], zatim dodirnite opciju [USB auto connection] [USB autom. povezivanje] koju treba opozvati
 3. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme Download [Preuzimanje] pri dnu ovog obaveštenja.
  U narednom okviru za dijalog, datoteku NWZ-ZX1_V1_13_002.exe sačuvajte na svom računaru
 4. Zatvorite sve aktivne programe na računaru
 5. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku NWZ-ZX1_V1_13_002.exe i postupite shodno sledećim prikazanim porukama
  • Povežite svoj Walkman sa računarom kada se pojavi poruka "Connect the device to update the software." [Povežite uređaj da biste ažurirali softver.]
  • Zatim dodirnite [Turn on USB Storage] [Uključite USB memoriju] (*1) na ekranu Walkmana. Pojavljuje se poruka, zatim dodirnite [OK]
   Napomena: Ako se ne pojavi (*1), prevucite prstom preko statusne trake, dodirnite "USB connected" [USB povezan] na panelu za obaveštenja, dodirnite "Turn on USB storage" [Uključite USB memoriju], a zatim dodirnite "OK" [U redu]
   • Ne odvajajte uređaj sa računara tokom ažuriranja
   • Tokom ažuriranja, USB veza se automatski kontroliše i indikacija "Connecting USB" [Povezivanje USB-a] je isključena zajedno sa kontrolom. Na nekim računarima se može pojaviti i poruka "USB disconnect" [Prekini vezu sa USB]
 6. Kada se pojavi poruka da je ažuriranja završena, kliknite na dugme Finish [Završi]
 7. Kada se na Walkman-u pojavi ekran zaključavanja, prevucite oznaku ključa s leva na desno
 8. Ponovo omogućite opciju [USB auto connection] [USB automatsko povezivanje] na sledeći način
  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite [Settings] [Podešavanja] - [Storage] [Memorija]
  2. Dodirnite , a zatim dodirnite [USB computer connection] [USB veza sa računarom]
  3. Dodirnite [Connection settings] [Postavke veze] i dodirnite opciju [USB auto connection] [USB autom. povezivanje] koju treba potvrditi

Napomena: Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru. Ako ste korisnik operativnog sistema Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista, pojaviće se poruka, "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue [Nastavi] da biste nastavili i pratite uputstva.

Posle ažuriranja

Potvrdite verziju kada se program za ažuriranje uspešno instalira na sledeći način. Instalacija programa za ažuriranje je uspešna kada se 1.13 prikaže na ekranu.