Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • NWZ-X1050
 • NWZ-X1060

O ovom preuzimanju

VAŽNO:
 • Usluga preuzimanja je završena. (Dodato 1.6.2018.)
 • Program za ažuriranje firmvera NWZ-X1050/1060 (objavljen 16. decembra 2010.) od 31. maja 2018. neće više biti dostupan. (Dodato 8.3.2018.)

Za vlasnike WALKMAN-a NWZ-X1050/X1060 nudimo uslugu preuzimanja programa nadogradnje softvera.
Pažljivo pročitajte sledeća uputstva:

Kako potvrditi model i verziju firmvera

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Dodirnite(Settings) [Postavke],Common Settings[Opšte postavke] iUnit Information[Informacije o uređaju]. Potvrdite model i verziju firmvera.


Pre preuzimanja

Da biste instalirali ovu nadogradnju, WALKMAN treba da ima najmanje 50MB slobodnog memorijskog prostora. Pratite sledeće korake da biste potvrdili slobodan prostor koji je na raspolaganju.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Dodirnite(Settings) [Postavke],Common Settings[Opšte postavke] iUnit Information[Informacije o uređaju].
  Potvrdite "slobodan/ukupan memorijski prostor".

Preporučujemo da prvo arhivirate sve podatke (muzika i datoteke) koji se nalaze na vašem WALKMAN-u tako što ćete ih preneti na računar pre nego što nastavite sa instaliranjem nadogradnje.

Poboljšanja

Ovim ažuriranjem se zadržavaju sledeće funkcije koje bi nakon promene planirane promene načina prijema YouTube video zapisa ostale blokirane.

 • Funkcije “Keyword Search” (Pretraživanje po ključnoj reči) i “Related Videos” (Povezani video zapisi).
 • Funkcija “Related Links” (Povezani linkovi), koja se poziva sa ekrana za reprodukciju muzike, pretražuje YouTube video zapise za Vas.

Sistemski zahtevi

Hardver

 • CPU
  • Windows 7: Pentium lll 1GHz ili brži
  • Windows Vista: Pentium lll 800MHz ili brži
  • Windows XP: Pentium lll 500MHz ili brži
 • Memorija
  • Windows 7: 1GB ili više (32-bitna verzija)/ 2GB ili više (64-bitna verzija)
  • Windows Vista: 512MB ili više
  • Windows XP: 256MB ili više
 • Rezolucija ekrana: 800 x 600 tačaka ili više (preporučuje se 1024 x 768 tačaka ili više)
 • Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Instalacija

Procedura nadogradnje

 1. Kliknite na taster Download [Preuzmi] u nastavku da biste pokrenuli preuzimanje. Sačuvajte datoteku NWZ-X1000_V1_11.exe (45,810KB) na svom računaru.
 2. Kada se preuzimanje završi, povežite WALKMAN na računar preko USB-a.
 3. Zatvorite sve programe koji rade na računaru.
 4. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku "NWZ-X1000_V1_11.exe" i pratite uputstva na ekranu i pobrinite se da WALKMAN ne bude otkačen sa računara pre završetka nadogradnje, mada se na vašem računaru ponekad mogu pojaviti poruke o prekidu veze sa USB-om.
 5. Na kraju procesa nadogradnje se pojavljuje poruka da je nadogradnja završena. Kliknite na Finish [Završi].
  Vaš WALKMAN je sada nadograđen.

Napomena:
Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru. Ako ste korisnik operativnog sistema Windows 7 ili Windows Vista, pojaviće se poruka "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue [Nastavi] da biste nastavili i pratite uputstva.

Kada je nadogradnja firmvera završena

Uverite se da je vaš WALKMAN pravilno nadograđen proverom verzije firmvera:

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Dodirnite (Settings) [Postavke], Common Settings [Opšte postavke] i Unit Information [Informacije o uređaju]. Potvrdite model i verziju firmvera.

Greške koje se mogu javiti tokom procesa nadogradnje.

 • U slučaju da vam se na računaru prikaže sledeća poruka: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Prenos datoteke nadogradnje nije moguć zato što nema dovoljno prostora na disku uređaja.]
  Obrišite neke pesme sa uređaja ili ih prenesite na računar tako da raspoloživi prostor na disku bude veći od 50MB. Zatim ponovo pokušajte da ažurirate.
 • U slučaju da vam se na računaru prikaže sledeća poruka: The software update of the NWZ-X1050 (or NWZ-X1060,) device to version 1.11 timed out. [Nadogradnja softvera za uređaj NWZ-X1050 (ili NWZ-X1060,) na verziju 1.01 je istekla.]
  Nadogradnja možda nije uspela. Kliknite na Finish [Završi]. Sledite uputstva iz Procedure nadogradnje i ponovo pokušajte da instalirate nadogradnju.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NWZ-X1000_V1_11.exe

Veličina datoteke

 • 44.74 Mb