Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NWZ-W273

O ovom preuzimanju

 • Naziv:Nadogradnja firmvera 1.10 za NWZ-W273
 • Datum objavljivanja:26/09/2013
 • Da li treba da ga preuzmem?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.10 putem funkcije automatskog ažuriranje firmvera. Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:
  • Da biste proverili informacije, povežite Walkman na računar koristeći USB bazu (isporučuje se uz proizvod).
   Na svom računaru, proverite " information.txt" u fascikli [WALKMAN].
   Datoteka "information.txt" sadrži sledeće informacije.
   01: Naziv modela
   02: Kapacitet memorije
   03: Verzija firmvera
 • Prednosti i poboljšanja
  • Podržava novi format liste numera (.m3u liste numera)

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh računara:
 • Mac OS X v10.6 ili novija

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: 1GHz ili više
 • Memorija: 1 GB ili više

Preuzimanje

Važne napomene:
 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, potrebno je oko 50MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite ovu veličinu na sledeći način. Na svom računaru, proverite datoteku "information.txt" u fascikli [WALKMAN]. Datoteka "information.txt" sadrži sledeće informacije.
  01: Naziv modela
  02: Kapacitet memorije
  03: Verzija firmvera
 • Povežite Walkman i računar koristeći USB bazu (isporučuje se uz proizvod) i proverite da li se ovo ažuriranje odnosi na vaš Walkman proverom informacije o modelu.
 • Molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju. Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovim ažuriranjem.

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:
 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Preuzimanje datoteke [NWZ-W270_V1_10.dmg] (17.5MB) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.1.10 za NWZ-W273.

 1. Kada se preuzimanje završi, povežite svoj uređaj na računar preko USB-a.
 2. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 3. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku "NWZ-W270_V1_10.dmg" i postupite shodno sledećim prikazanim porukama. * Ne odvajajte uređaj sa računara tokom ažuriranja.* Tokom ažuriranja, USB veza se automatski kontroliše i indikacija "Connecting USB" [Povezivanje USB-a] je isključena zajedno sa kontrolom. Na nekim računarima se može pojaviti i poruka "USB disconnect" [Prekini vezu sa USB].
 4. Kada se pojavi poruka da je ažuriranja završena, kliknite na dugme Finish [Završi].
Posle ažuriranja
 • Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije programa za ažuriranje na sledeći način:
  • Na svom računaru, proverite datoteku "information.txt" u fascikli [WALKMAN]. Datoteka "information.txt" sadrži sledeće informacije. 01: Naziv modela
   02: Kapacitet memorije
   03: Verzija firmvera: Instalacija programa nadogradnje je uspešna ako se na ekranu prikaže 2.01.
 • Odvojite USB bazu pre nego što prenesete svoju listu numera. U slučaju da se lista numera prenosi nakon ažuriranja bez odvajanja USB baze, ona postaje nevažeća. Kada je lista numera nevažeća, treba da se izbriše u Explorer-u i da se ponovo prenese.
Greške tokom nadogradnje
 • U slučaju da se na računaru prikaže poruka "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Prenos datoteke nadogradnje nije moguć zato što nema dovoljno prostora na disku uređaja.]
  Nadogradnja možda nije uspela. Kliknite na [Finish] [Završi]. Sledite ponovo proceduru i ponovo pokušajte da instalirate ažuriranje.
 • Odvojite USB bazu pre nego što prenesete svoju listu numera. U slučaju da se lista numera prenosi nakon ažuriranja bez odvajanja USB baze, ona postaje nevažeća. Kada je lista numera nevažeća, treba da se izbriše u Explorer-u i da se ponovo prenese.