O ovom preuzimanju

Za vlasnike Walkmana serije S, nudimo servis preuzimanja "programa za nadogradnju firmvera za uređaje NWZ-S638F/NWZ-S639F".
Obezbedili smo nadogradnju firmvera na najnoviju verziju 1.11 firmvera za uređaje NWZ-S638FNWZ-S639F. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Ciljni proizvodi

U nastavku su navedeni ciljni proizvodi ove usluge, čija verzija firmvera treba da bude manja ili jednaka 1,10.

Poboljšanja

Kod navedenih proizvoda kupci mogu primetiti sledeće simptome. Ti simptomi će biti rešeni ovom nadogradnjom firmvera.

 • Kada se reprodukuje neka muzička datoteka, ponekad se dešava da ovi uređaji ne mogu dalje da funkcionišu, pa se mogu isključiti i automatski ponovo uključiti.

Kako proveriti model i verziju firmvera

Potvrdite model i verziju firmvera, postupite na sledeći način.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite taster /// da biste izabrali (Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme .
 3. Pritisnite taster / // da biste izabrali Common Settings [Opšte postavke], a zatim pritisnite dugme .
 4. Pritisnite taster /// da biste izabrali Unit Information [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite taster .
  Potvrdite model i verziju firmvera.

Ciljna PC okruženja

Operativni sistem

 • Windows Vista® Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista® Business (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista® Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista® Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows® XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows® XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)
  (64-bitna verzija operativnog sistema nije potvrđena.)

Hardverski zahteviCPU: Pentium 4 1,0GHz ili brži
Memorija: 512MB ili više
Ekran: 800 x 600 tačaka ili bolji (1024 x 768 tačaka ili bolji se preporučuje)
Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Pre preuzimanja

Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru. Ako ste korisnik operativnog sistema Windows Vista, pojaviće se poruka "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue [Nastavi] da biste nastavili i pratite uputstva.

Instalacija

Sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa.

 1. Kreirajte fasciklu sa imenom "FWUP" na C disku računara u koju ćete sačuvati preuzetu datoteku.
 2. Preuzmite sledeću datoteku koja je pogodna za vaš model u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1.

  Naziv modela:NWZ-S638F/NWZ-S639F
  Ime datoteke:NWZ-S630F_V1_11.exe
  Veličina datoteke:28.553 KB

 3. Kada pročitate ova uputstva, kliknite na taster Preuzmi pri dnu ove strane, izaberite program nadogradnje za proizvod koji koristite i preuzimanje te datoteke će početi. Da biste preuzeli datoteku, sledite upustva u okvirima dijaloga koji se prikazuju.

Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju programa.

Napomena:

Za nadogradnju je potrebno oko 30 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Osim toga, molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju. Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovom nadogradnjom.

Priprema (podešavanje inicijalizacije Walkman-a)

Napomena:

Inicijalizacijom se svi sadržaji, uključujući neka podešenja menija i FM radio stanice koje ste opcionalno podesili, resetuju na podrazumevane, fabričke postavke. Ne brišu se podaci muzike, fotografije i filmova.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME u režimu pauze dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite taster /// da biste izabrali (Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme da biste potvrdili.
 3. Pritisnite taster /// da biste izabrali "Common Settings" [Opšte postavke], a zatim pritisnite dugme da biste potvrdili.
 4. Pritisnite taster /// da biste izabrali "Reset all Settings" [Resetuj sve postavke], a zatim pritisnite dugme da biste potvrdili. Pojavljuje se ekran potvrde za vraćanje na fabričke postavke.
 5. Pritisnite taster / da biste izabrali "Yes" [Da], a zatim pritisnite dugme da biste potvrdili. Pojavljuje se poruka "Restored factory settings" [Fabričke postavke su vraćene].
Pokretanje nadogradnje
 1. Posle pripreme, povežite uređaj sa računarom.
 2. Zatvorite sve programe koji rade pod operativnim sistemom Windows.
 3. Korisnici operativnog sistema Windows Vista: Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na "Run..." [Pokreni...], pa na All Programs [Svi programi]-Accessory [Dodaci].
  Korisnici operativnog sistema Windows XP: Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na Run... [Pokreni...] Otvoriće se okvir dijaloga Run... [Pokreni...].
 4. Pronađite "C:\FWUP\NWZ-S630F_V1_11.exe" i u tekstualnom polju "Open" [Otvori] i kliknite na OK. Program će se pokrenuti automatski.
 5. Sledite poruku.
  Napomena:
  • Ne odspajajte uređaj sa računara tokom nadogradnje.
  • *Tokom nadogradnje, USB veza se automatski kontroliše i indikacija "Connecting USB" [Povezivanje USB-a] je isključena zajedno sa kontrolom. Na nekim računarima se može pojaviti i poruka "USB disconnect" [Prekini vezu sa USB].
 6. Kada se pojavi poruka da je nadogradnja završena, kliknite na dugme Finish [Završi].
Greške tokom nadogradnje
 • Kada se na računaru prikaže poruka "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Prenos datoteke nadogradnje nije moguć zato što nema dovoljno prostora na disku uređaja.], obrišite neke pesme sa uređaja ili ih prenesite na računar tako da raspoloživi prostor na disku bude veći od 30 MB. Zatim ponovo pokrenite nadogradnju.
 • U slučaju da se na računaru prikaže poruka "The software update of the NWZ-S638F (or NWZ-S639F) device to version 1.11 timed out." [Nadogradnja softvera za uređaj NWZ/S638F (ili NWZ/NWZ-S639F) na verziju 1.11 je istekla.]
  To znači da nadogradnja možda nije uspela. Kliknite na Finish [Završi]. Sledite uputstva iz Procedure nadogradnje i ponovo pokušajte da instalirate nadogradnju.
Posle nadogradnje

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije nadogradnje programa prema koracima navedenim u odeljku Kako proveriti model i verziju firmvera pri vrhu ove stranice. Instalacija programa nadogradnje je uspešna ako se na ekranu prikaže "1.11".

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NWZ-S630F_V1_11.exe

Veličina datoteke

 • 27.88 Mb