O ovom preuzimanju

Za vlasnike WALKMAN-a NWZ-S544/S545 nudimo uslugu preuzimanja programa nadogradnje softvera.
Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Ciljni uređaj

WALKMAN serije NWZ-S544/S545 sa verzijom firmvera 1.00.

Ispravljeni simptomi

Možete primetiti sledeće simptome:

 • Možda nećete moći da reprodukujete datoteke na "WALKMAN"-u pod sledećim uslovima:
  • Kada je "WALKMAN" povezan na NAS-SC500PK ili CMT-LX50WMR, a njegova funkcija podešena na [WM-PORT]
  • Kada se BCR-NWU5 isključuje sa PC računara dok je „Walkman“ umetnut u BCR-NWU5.

Ti simptomi će biti rešeni ovom nadogradnjom firmvera.

Dodatna funkcija

Nadogradnjom firmvera možete primetiti sledeće:

 • Proizvodi se mogu koristiti sa računarima na kojima je instaliran operativni sistem Windows 7.
  • Važeća izdanja operativnog sistema su "Home Basic", "Home Premium", "Professional" i "Ultimate"
  • Softver "Content Transfer Ver.1.2", koji je isporučen sa ovim proizvodima nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 7. U slučaju da koristite Windows 7 sa ciljnim proizvodima, pogledajte deo Preuzimanje softvera Content Transfer Ver.1.3.

Kako proveriti model i verziju firmvera

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME
 2. Pritisnite taster da biste izabrali(Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme .
 3. Pritisnite taster da biste izabrali Common Settings [Opšte postavke], a zatim pritisnite dugme .
 4. Pritisnite tasterda biste izabrali Unit Information [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite dugme .
  Potvrdite model i verziju firmvera

Zahtevi za računar

Operativni sistem

 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista Business (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)
  (podržava se 64-bitna verzija operativnih sistema Windows 7 i Windows Vista.)

Hardver

CPU:

 • Windows 7: Pentium lll 1GHz ili brži
 • Windows Vista: Pentium lll 800MHz ili brži
 • Windows XP: Pentium lll 450MHz ili brži

Memorija:

 • Windows 7: 1GB ili više (32-bitna verzija OS)/ 2GB ili više (64-bitna verzija OS)
 • Windows Vista: 512MB ili više
 • Windows XP: 256MB ili više

Rezolucija ekrana: 800 x 600 tačaka ili više (preporučuje se 1024 x 768 tačaka ili više)
Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Pre preuzimanja

Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru.
Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem Windows Vista, onda se može pojaviti sledeća poruka: "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak]. U tom slučaju kliknite na Continue [Nastavi] da biste nastavili i pratite uputstva.

Instalacija

Sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa.

 1. Kreirajte fasciklu sa imenom "FWUP" na C disku vašeg računara u koju ćete sačuvati preuzetu datoteku
 2. Pre preuzimanja prihvatite uslove i odredbe na kraju ove strane
 3. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1.
  NWZ-S540_V1_01.exe (9,339KB)
 4. Kad se preuzimanje završi, proverite da li je datoteka tačna: otvorite Windows Explorer i proverite da li je veličina datoteke 9,339 KB. Ako se veličina datoteke razlikuje, ponovo preuzmite datoteku

Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju programa.

Napomena:

Da biste instalirali ovu nadogradnju, WALKMAN treba da ima najmanje 50MB slobodnog memorijskog prostora.
Preporučujemo da prvo arhivirate sve podatke (muzika i datoteke) koji se nalaze na vašem WALKMAN-u tako što ćete ih preneti na računar pre nego što nastavite sa instaliranjem nadogradnje.

 1. Povežite WALKMAN sa računarom
 2. Zatvorite sve programe koji rade pod operativnim sistemom Windows. U slučaju da se prenos sadržaja pokrene automatski, zatvorite ga i zatvorite sve ostale programe koji rade pod operativnim sistemom Windows
 3. Pronađite datoteku nadogradnje koja se nalazi u fascikli FWUP na C disku vašeg računara. Dvaput kliknite na datoteku NWZ-S540_V1_01.exe
 4. Sada će se pokrenuti program nadogradnje.
 5. Pratite uputstva na ekranu i pobrinite se da WALKMAN ne bude otkačen sa računara pre završetka nadogradnje, mada se na vašem računaru ponekad mogu pojaviti poruke o prekidu veze sa USB-om
 6. Na kraju procesa nadogradnje se pojavljuje poruka da je nadogradnja završena. Kliknite na Finish [Završi]. Vaš WALKMAN je sada nadograđen

Greške koje se mogu javiti tokom procesa nadogradnje

 • U slučaju da se na računaru prikaže sledeća poruka: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Prenos datoteke nadogradnje nije moguć zato što nema dovoljno prostora na disku uređaja.]  Obrišite neke pesme ili datoteke koje se nalaze u WALKMAN-u ili ih prenesite na računar kako biste imali najmanje 50MB slobodnog prostora u WALKMAN-u.
 • U slučaju da se na računaru prikaže poruka "The software update of the NWZ-S544 (or NWZ-S545) device to version 1.01 timed out." [Nadogradnja softvera za uređaj NWZ-S544 (ili NWZ-S545) na verziju 1.01 je istekla.]  Nadogradnja možda nije uspela. Kliknite na Finish [Završi]. Sledite uputstva iz Procedure nadogradnje i ponovo pokušajte da instalirate nadogradnju.

Kada je nadogradnja firmvera završenaUverite se da je vaš WALKMAN pravilno nadograđen proverom verzije firmvera:

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME
 2. Pritisnite taster da biste izabrali(Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme .
 3. Pritisnite taster da biste izabrali Common Settings [Opšte postavke], a zatim pritisnite dugme .
 4. Pritisnite tasterda biste izabrali Unit Information [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite dugme .
  Potvrdite model i verziju firmvera

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NWZ-S540_V1_01.exe

Veličina datoteke

 • 9.12 Mb